بازگشت به صفحه ارسال خبر به دوستان
تاييد امنيتي در فرم ها
( استفاده از تايپ کلمات موجود در عکس در فيلد فرم)
دليل : جلوگيري از ارسال هرزنامه ( توسط روباتهاي نرم افزاري)
نحوه استفاده : حروف را به لاتين از چپ به راست به صورت کوچک وارد کنيد.
مثال:

بازگشت به صفحه ارسال خبر به دوستان