اين سايت با کلیه امکانات و سورس برنامه با قیمت توافقی به فروش میرسد ، تلفن 09399991226 سعیدی
نسخه قابل چاپ خبر :::محاکمه مجدد دو خواهر محکوم به سنگسار
   

صفحه در حال بارگذاري است ... لطفا شکيبا باشيد.

 

   
نسخه قابل چاپ خبر  شماره خبر:  7369   سايت ايران حال تاريخ انتشار خبر:    24/10/1387 
 
 محاکمه مجدد دو خواهر محکوم به سنگسار
 
خواهران جواني که به اتهام روابط نامشروع متعدد به سنگسار محکوم شده بودند با نقض حکم شان از سوي رئيس قوه قضائيه بار ديگر در شعبه 77 دادگاه کيفري استان تهران پاي ميز محاکمه رفتند و اتهام خود را تکذيب کردند.

زمستان سال 85 مردي به ماموران پليس شهريار مراجعه کرد و مدعي شد همسرش روابط نامشروع دارد و فيلمي نيز از همسرش تهيه کرده است.

وي در شکايت خود گفت؛ چند سال پيش که با همسرم ازدواج کردم او را بسيار دوست داشتم و وي را زن پاکدامني مي دانستم. ما صاحب دو فرزند شديم و در طول اين سال ها تلاش مي کردم زندگي مرفهي را براي همسر و فرزندانم فراهم کنم. اما کم کم متوجه رفتارهاي مشکوک همسرم زهره شدم. از گوشه و کنار هم حرف هايي در مورد روابط غيراخلاقي او به گوشم رسيده بود. براي اينکه مطمئن شوم شکم بي مورد است، دوربين مداربسته در خانه کار گذاشتم و در کمال ناباوري متوجه شدم وقتي من در خانه نيستم همسرم و خواهرش با مردان غريبه رابطه برقرار مي کنند.

با شکايت اين مرد و ارائه فيلم زن جوان و خواهرش آذر دستگير شدند و در حالي که به غير از فيلم مدرک ديگري عليه متهمان وجود نداشت پرونده براي محاکمه و صدور حکم به دادگاه عمومي شهريار فرستاده شد.

پس از محاکمه به رغم انکارهاي متهمان قاضي دادگاه با استناد به اقارير دو خواهر نزد پليس هر يک از دو خواهر را به 99 ضربه شلاق محکوم کرد و اين حکم پس از تاييد در دادگاه تجديدنظر به اجرا درآمد.

در حالي که به نظر مي رسيد دو خواهر مجازات شده و به زودي آزاد مي شوند، در جريان طرح مبارزه با فيلم هاي مبتذل يک بار ديگر پرونده زهره و آذر به جريان افتاد و دادستان عليه دو خواهر شکايت و اعلام کرد آذر و زهره با وجود اينکه همسر داشته اند رابطه نامشروع برقرار کرده و مرتکب زناي محصنه شده اند.

بنابراين پرونده يک بار ديگر به جريان افتاد و اين بار شعبه 80 دادگاه کيفري استان تهران مسوول رسيدگي به اين پرونده شد.

در جريان تحقيقات از دو خواهر، شوهران آنها به دادگاه مراجعه کردند و شکايت خود را پس گرفتند اما از آنجا که در پرونده هاي روابط نامشروع نياز به شاکي خصوصي نيست، هيات قضات زهره و آذر را مورد محاکمه قرار داد.

دو خواهر در جلسه محاکمه مدعي شدند دو زني که مقابل دوربين قرار گرفته اند آنها نيستند. با اين حال پنج قاضي شعبه 80 با استناد به فيلم ضبط شده زهره و آذر را مستحق مرگ تشخيص دادند و حکم رجم صادر کردند.

با اعتراض دو خواهر و وکيل مدافع شان پرونده به ديوان عالي کشور رفت و قضات شعبه 27 ديوان نيز راي رجم را مورد تاييد قرار دادند و به اين ترتيب دو خواهر در آستانه اجراي حکم قرار گرفتند.

در حالي که در آخرين مرحله قانوني براي اجراي حکم پرونده نزد رئيس قوه قضائيه فرستاده شده بود حکم از سوي وي نقض شد.

آيت الله هاشمي شاهرودي در استدلال خود براي نقض راي متذکر شد مطابق قانون فيلم مدرک معتبر محسوب نمي شود و همچنين متهمان به ارتکاب زناي محصنه اعتراف عندالحاکم نداشتند و دليل ديگري که بتواند جرم آنها را ثابت کند در پرونده ديده نمي شود.

به اين ترتيب پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد و ديروز دو خواهر بار ديگر از زندان رجايي شهر به دادگاه کيفري استان تهران اعزام شدند تا در شعبه 77 محاکمه شوند. هر دوي آنها اصرار کردند مرتکب زناي محصنه نشده اند و فيلم متعلق به آنها نيست و آنچه نزد پليس گفته اند دروغ بوده است.

يکي از دو خواهر در دفاع از خود گفت؛ قسمت هايي از اين فيلم جايي را نشان مي دهد که شبيه خانه من است اما من و خواهرم اين کار را نکرديم و فيلم هيچ ربطي به ما ندارد. ما هر دو تحصيلکرده هستيم. خواهرم دانشجو است و هر دو فرزند داريم به همين خاطر هم آبروي خودمان را به خطر نمي اندازيم. حتي شوهران مان متوجه شدند که ما بي گناه هستيم و شکايت شان را پس گرفتند.

پس از دفاعيات متهمان و وکيل مدافع شان هيات قضات شعبه 77 دادگاه کيفري استان تهران وارد شور شدند تا براي دومين بار درباره سرنوشت دو خواهر تصميم بگيرند.