صفحه در حال بارگذاري است ... لطفا شکيبا باشيد.

 

   
نسخه قابل چاپ خبر  شماره خبر:  9535   سايت ايران حال تاريخ انتشار خبر:    27/04/1388 
 
 چاقي باعث تخريب سريع غضروف زانو مي‌شود
 
در يك پژوهش جديد نشان داده شد: چاقي باعث از دست رفتن سريع غضروفها مي‌شود.

محققان مي‌گويند: غضروف ساقي - راني يك بافت اتصال دهنده ارتجاعي است كه استخوانهاي زانو را مي‌پوساند و از آنها حفاظت مي‌كند.

اين غضروف در اثركشيدگي زياد و پارگي، جراحت، از بين رفتن مفصل يا ساير فاكتورها مانند پوكي استخوان، آسيب مي‌بيند. بهترين راه براي جلوگيري از تخريب و آسيب اين غضروف، شناسايي فاكتورهاي خطرزايي اوليه در بروز آن است.

پژوهشگران دانشگاه بوستون با مطالعه روي 336 بيمار دريافتند: يكي از مهمترين فاكتورهاي خطرزايي كه باعث تخريب سريع اين غضروف مي‌شود، افزايش شاخص توده بدني يا به عبارت ملموس‌تر چاقي است. وزن زياد به ميزان قابل توجهي در تخريب سريع اين غضروف نقش دارد و هيچ يك از فاكتورهاي ديگر مانند جنس، سن يا نژاد به اندازه چاقي در از بين رفتن سريع اين غضروف تاثيري ندارند