صفحه در حال بارگذاري است ... لطفا شکيبا باشيد.

 

   
نسخه قابل چاپ خبر  شماره خبر:  8958   سايت ايران حال تاريخ انتشار خبر:    16/03/1388 
 
 مولتي‌ويتامين طول عمر را زياد مي‌كند
 
fiogf49gjkf0d
نتايج يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد كه مولتي ويتامين‌ها مي‌توانند باعث افزايش طول عمر زنان شوند.
محققان مي‌گويند، مولتي ويتامين‌ها با جلوگيري از كوتاه شدن بخشي از قسمت‌هاي مولكول وراثتي «دي ان آ» مي‌توانند افزايش طول عمر زنان را سبب شوند.

تلومرها كه در واقع بخش انتهايي هر كروموزوم هستند، از كروموزوم‌ها در برابر آسيب‌ديدگي حفاظت مي‌كنند. از آنجا كه تلومرها هنگام تقسيم سلولي اندكي كوتاه‌تر مي‌شوند، محققان محاسبه كرده‌اند كه با جلوگيري از اين فرآيند- كوتاه شدن تلومر- ممكن است بتوانند از سلول‌هاي جديد محافظت كرده و بنابراين تاثيرات پيري و افزايش سن را كاهش دهند.