صفحه در حال بارگذاري است ... لطفا شکيبا باشيد.

 

   
نسخه قابل چاپ خبر  شماره خبر:  63674   سايت ايران حال تاريخ انتشار خبر:    07/09/1394 
 
 عکس/ تمرين سخت زنان ارتش هنگام ناهار
 
زنان ارتشي تازه پيوسته به نيروي دريايي فيليپين موقع ناهار خوردن هم راحت نيستند. براي تمرين صاف نشستن، اين زنان ارتشي مجبورند يک موز را روي سر خود تحمل کنند.