صفحه در حال بارگذاري است ... لطفا شکيبا باشيد.

 

   
نسخه قابل چاپ خبر  شماره خبر:  16370   سايت ايران حال تاريخ انتشار خبر:    17/08/1389 
 
 درون ذهن را ببينيد
 
fiogf49gjkf0d
«کارل اسکونوور» با گردآوري تصاويري که براي سالها به شيوه هاي مختلف از بخش هاي مختلف مغز به ثبت رسيده اند مجموعه اي تصويري از چهره واقعي ذهن و مغز با عنوان «پرتره هاي ذهن» را گرد هم آورده است.

به گزارش مهر، مغز و ذهن انسان هميشه يکي از پيچيده ترين ساختارها و مفاهيم براي شناسايي بوده و خواهد بود. عملکرد مغز، تغييراتي که در هنگام درک پديده ها و يا به خاطر سپردن آنها در مغز به وجود مي آيد از مواردي هستند که همچنان دانشمندان را با خود درگير نگه داشته اند.

ذهن چه شکلي دارد؟ پاسخ اين سئوال را مي توان در کتابي به نام «پرتره هاي ذهن» يافت، کتابي که توسط فردي به نام «کارل اسکونوور» و از ميان تصاويري که براي قرنها براي مصور سازي ذهن به وجود آمده اند گرد آوري شده است.


پياز بويايي:فيزيکداني به نام «کاميلو گولگي» تکنيکي به نام واکنش سياه را ابداع کرد که به آناتومي شناسان امکان مي داد براي اولين بار نورونها را به صورت مجزا مشاهده کنند. در اين شيوه با افزودن دي کرومات پتاسيم و نيترات نقره به نسج عصبي، به دليل شکل گرفتن کريستال هاي کرومات نقره درون سلول ها، نورون ها به وضوح قابل مشاهده مي شدند. گولگي از اين شيوه براي ثبت نقشه هاي دقيق نوروني استفاده کرد که از نمونه هاي اين نقشه ها مي توان به پيازهاي بويايي در سگ ها اشاره کرد. اين تصوير درست در همان سالي به ثبت رسيده که تکنيک واکنش سياه ابداع شده است. اين شيوه در ادامه به شيوه گولگي مشهور شد و آغازي بر عصب شناسي مدرن به شمار مي رودJam-B:شيوه گولگي امکان نقشه برداري از نورون هاي بافت هاي مرده را براي عصب شناسان به وجود مي آورد ، از اين رو تصويربرداري يا مصور ساختن نورونهاي زنده و اتصالات آنها با يکديگر مشکل ساز بودند تا زماني که «داگلاس پراشر» براي اولين بار توانست توالي ژنتيکي پروتئين فلورسنت سبز رنگ عروس دريايي را در اوايل دهه 90 ارائه کند. پروتئين هاي فلورسنت در زير نور آبي به رنگ سبز مي درخشند و زماني که به پروتئين هاي سلول هاي زنده ديگر جانداران وصل مي شوند، مي توانند مکان و فعاليت ژنها را آشکار کنند.

در تصويري که در بالا مشاهده مي شود مي توان تنها نورون هاي دارنده ژن Jam-B شبکيه چشم را به واسطه پروتئين هاي درخشان مشاهده کرد. نورون ها با کمک اتصالاتي به نام دندريتها به يکديگر وصل شده اند که پالس هاي الکتريکي در آنها رد و بدل مي شوند.هاي آنتي بادي:رشته هاي درخشان و زرد رنگ آکسون ها که وظيفه ارسال پيام هاي الکتروشيميايي را به عهده دارند و دانشمندان به منظور شناسايي مقصد اين پيام ها از پادتن هاي برچسب داري که به واسطه فلورسنت هاي رنگي علامت گذاري شده اند، براي شناسايي و رديابي سلولهاي خاص و مورد هدف قرار دادن دقيق اين سلول ها استفاده مي کنند.نورون هاي نخاعي:اين تصوير با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني به ثبت رسيده است، پرتوي از الکترون ها سرتاسر سطح نمونه مطالعاتي را اسکن کرده و ردياب ها مسير الکترون ها را که بر روي سطح نمونه در نوسان هستند ، رديابي مي کنند تا به اين شيوه شکل خارجي بافت را مصور کنندهيپوکامپ:برش مقطعي از هيپوکامپ موش در اين تصوير ساختار دروني پيچيده اين بخش از مغز را به خوبي آشکار مي کند. نام اين بخش از مغز به دليل شباهتي که به اسب آبي دارد از زبان لاتين برگرفته شده است. در اين تصوير سلول هاي عصبي هيپوکامپي به شکل دايره هاي کوچک و رنگي ديده مي شوند و بخش بالايي تصوير نشان دهنده قشر تازه مخ است.قشر تازه مخ: تصوير پر جزئياتي از قشر تازه مخ موش، بخشي که مسئول رفتارهاي شناختي از قبيل هشياري و درک فضايي است. در اين تصوير مي توان بخشهاي افقي را در پس سلول هاي نوروني در پيش زمينه مشاهده کرد. الگوهاي نور و تاريکي در پس زمينه نشان دهنده لايه هاي مختلف سلول است. اطلاعات احساسي ابتدا به بخش نوارهاي تاريک در بخش بالايي تصوير رسيده و سپس با کمک نورونها به بخشهاي ديگر غشاي مغز مي روند.