صفحه در حال بارگذاري است ... لطفا شکيبا باشيد.

 

   
نسخه قابل چاپ خبر  شماره خبر:  13311   سايت ايران حال تاريخ انتشار خبر:    04/02/1389 
 
 خاصيت دارويي ميوه‌هاي قرآني
 
حجت الاسلام حسين علوي مهر مدير دانشنامه قرآن پژوهي با اشاره به اينکه ذکر برخي ميوه‌ها در قرآن کريم با هدفي حکيمانه و دقيق صورت گرفته گفت: امروز خاصيت ضد سرطاني و درماني بسياري از ميوه هاي نام برده شده در قرآن مورد تأکيد دانشمندان قرار گرفته است.

مدير دانشنامه قرآن پژوهي در گفتگو با مهر در رابطه با ميوه هاي که در قرآن نام برده شده گفت: در قرآن کريم از ميوه هاي متعددي مانند انگور ، انار ، انجير ، زيتون و خرما نام برده شده است در اين رابطه ممکن است دو نگرش مطرح شود.

وي افزود: يکي از اين دونگرش اين است که قرآن مطابق آن چيزي که در ميان عرب آن زمان رايج بوده، اين ميوه ها را مثل انگور و انار و يا انجير و خرما مطرح کرده است. اين ديدگاه باعث مي شود که فضيلتي براي اين ميوه ها در نظر گرفته نشود.

مدير دانشنامه قرآن پژوهي در رابطه با ديدگاه دوم گفت: اگر با نگاه خاص، حکيمانه و دقيق تر به قرآن کريم نگاه کنيم در مي يابيم که طرح تک تک مسائل از جمله مطرح کردن نام ميوه ها داراي حکمت ، هدف و غرض خاصي از جانب خداوند متعال بوده است و مي توان آن را براساس معجزه بودن قرآن در نظر گرفت.

وي تأکيد کرد: اين ميوه ها داراي شاخصهايي هستند که مي توان گفت ساير ميوه ها از اين شاخصها برخوردار نيستند. براي مثال خرما داراي 9 نوع ويتامين مختلف است که قرآن کريم بيش از ساير ميوه ها از آن نام برده و آن را هم از ميوه هاي دنيوي و هم ميوه هاي بهشتي معرفي کرده است. خرما مي تواند جايگزين يک وعده غذايي شود.

حجت الاسلام علوي مهر اظهار داشت: اين ويژگي ها را هم مي توان براي انگور، انجير و انار هم ذکر کرد؛ و علت اشاره خداوند به اين ميوه ها تداول مصرف آنها ميان اعراب آن زمان نبوده است.

مدير دانشنامه قرآن پژوهي با اشاره به اينکه امروزه کشف شده که بسياري از ميوه هاي نام برده شده در قرآن خاصيت ضد سرطاني دارند و ترکيب زيتون و انجير خاصيت دارويي دارد ، اظهار داشت: همچنين قرآن عسل را هم داراي ويژگي درماني توصيف کرده است. به همين دليل مي توان استدلال کرد که قرآن متأثر از فرهنگ دوراني که نازل شده به اين ميوه ها اشاره نکرده بلکه خداوند براساس حکمت خود و با هدف خاصي از اين ميوه ها ياد کرده است تا مردم از آن استفاده کنند.