صفحه در حال بارگذاري است ... لطفا شکيبا باشيد.

 

   
نسخه قابل چاپ خبر  شماره خبر:  11383   سايت ايران حال تاريخ انتشار خبر:    18/09/1388 
 
 چاي سبز در درمان اختلالات مغزي موثر است
 


محققان در يك پژوهش جديد دريافته‌اند كه مصرف چاي سبز براي درمان اختلالات مغزي مفيد است.اين پژوهشگران دريافتند يك روش درماني جديد حاصل از تركيب نوعي ماده شيميايي موجود در چاي سبز در پيشگيري از اختلالات مغزي كشنده از قبيل بيماري‌هاي آلزايمر ، هانتيگتون و پاركينسون تاثير مطلوب و نقش موثر دارد.

دانشمندان انستيتو تحقيقات بيوپزشكي بوستون و دانشگاه پنسيلوانيا خاطرنشان كردند كه كشف تازه ممكن است در نهايت به روش‌هاي درماني جديد براي معالجه اين بيماري‌ها منجر شود.

دكتر مارتين دونوالد كه سرپرستي اين پژوهش را عهده دار بوده است، متذكر شد: اين يافته‌ها بسيار حائز اهميت هستند چون براي اولين بار تركيبي از مواد شيميايي خاص به شيوه‌اي موفق توانسته است اشكال وخيم و مخرب آميلوئيدها را در يك لحظه نابود سازد.

آميلوئيدها در بروز اختلالات مغزي خطرناك نقش دارند.

در اين تحقيق پژوهشگران روي دو ساختار مختلف آميلوئيد در توليد مخمرها مطالعه كردند.