شماره خبر:  9695    تاريخ انتشار خبر:        ام بهمن ماه سال هجری شمسي  تعداد دفعات مشاهده خبر: 2359 مرتبه تا کنون

 پنج دليل اصلي وقوع سوانح هوايي در ايران

يك كارشناس صنايع هواپيماسازي گفت: عدم وجود مديران با تجربه در سيستم‌هاي مديريتي ارگان‌هاي هوايي، سن بالاي خلبان در ايران، عدم استقرار سيستم‌هاي نوين ايمني پرواز در ايرلاين‌ها، واقعي نبودن قيمت بليت هواپيما و شرايط ويژه تحريم توسط دولت آمريكا از دلايل اصلي وقوع سوانح هوايي در ايران است.

جواد مقيمي، كارشناس صنايع هواپيماسازي ، اظهار داشت: در وقوع سوانح هوايي اخير، چندين عامل مؤثر بود كه در اين ميان، نقش اعمال تحريم توسط دولت آمريكا مبني بر عدم اجازه ورود قطعات هواپيما به كشور نيز نمايان بود.

* "تجربه " و "تخصص " شرط اول احراز مديريت ارگان‌هاي هوايي

مقيمي با اشاره به مقوله‌هاي "تجربه " و "تخصص " به عنوان شرط اول احراز مديريت ارگان‌هاي هوايي، ‌تصريح كرد: نظام‌هاي مديريتي كه در صنايع هوايي ديگر كشور‌ها استقرار پيدا مي‌كنند، حائز شرايط ويژه‌اي نظير تخصص و تجربه هستند و اين در حالي است كه در كشور ايران، انتخاب مديران صنايع هوايي، از بين افرادي صورت مي‌گيرد كه به سيستم‌هاي مديريتي آن ارگان، تخصص‌ها و موارد فني‌، آشنايي چنداني ندارند.
وي اظهار داشت: وقوع چندين سانحه هوايي در مدت زمان كمتر از 10 روز، به مواردي نظير نقص فني يا اشكال در سيستم هدايت خلبان مربوط نمي‌شود، بلكه اين تعدد وقوع حوادث، به ناهماهنگي و بي‌تجربه‌اي در نظام مديريت بازمي‌گردد.

*متوسط سن خلباني در كشور ايران بالا است

مقيمي با اشاره به مقوله "عدم رعايت استانداردها " در پروازهاي شركت‌هاي هوايي، تصريح كرد: لازم است‌ پس از ورود هر هواپيما به ايران‌، چندين كارشناس در رابطه با موارد فني و ساير مشخصات آن هواپيما آموزش بينند و در كنار آن، تجهيزات تعمير و نگهداري هواپيما، به روز و نوين شود.
اين كارشناس صنايع هواپيماسازي با اشاره به سن بالاي خلبانان در كشور ايران، گفت: در حال حاضر اغلب خلبان‌هايي كه هدايت ناوگان هوايي كشور را برعهده دارند، افراد داراي متوسط سن بالا و يا بازنشسته در ارگان‌هايي نظير نيروي هوايي، هستند.
مقيمي اظهار داشت: متوسط سن خلبانان در دنيا حدود 35-30 سال است و خلبانان بالاي 45 سال اجازه پرواز با هواپيماهاي مسافربري و نظامي را ندارند، زيرا اين نگرش وجود دارد كه خلبان‌هايي كه سن آنها از 45 سال فراتر رفت، تمركز لازم براي انجام چندين عمل توأمان در كابين خلبان را ندارند.

*فرسودگي ناوگان حمل و نقل هوايي

مقيمي با اشاره به سن بالاي ناوگان حمل و نقل هوايي كشور، تصريح كرد: فرسوده بودن هواپيماهاي موجود در كشور و هزينه بالاي تعمير و نگهداري آن نيز از ديگر معضلات صنعت حمل و نقل هوايي است كه اين خود يكي از دلايل وقوع سوانح هوايي نيز است.
وي همچنين تحريم اعمال شده از طرف دولت آمريكا مبني بر عدم اجازه ورود هواپيما و قطعات آن به ايران را از ديگر دلايل وقوع حوادث هواپيمايي در كشور برشمرد و افزود: عدم تجهيز فرودگاه‌هاي ايران به آخرين فن‌آوري‌هاي روز صنعت حمل و نقل هوايي نيز يكي ديگر از دلايل كاهش امنيت در اين نوع حمل و نقل ‌است.
اين كارشناس صنايع هواپيماسازي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينكه با وجود شرايط تحريم آمريكا،‌ دليل عدم خريد هواپيماهاي اروپايي توسط كشور ايران چيست، اظهار داشت: دولت آمريكا با ايجاد شرايط تحريم عليه ايران، تمامي كشورهاي اروپايي را نيز به همسويي با سياست‌هاي خود دعوت كرده است و اروپائي‌ها نيز در جهت موازي با اهداف سلطه‌طلبانه آمريكا حركت مي‌كنند.
وي با اشاره به اينكه هم‌اكنون در كشور روسيه اغلب از هواپيماهاي بلوك شرق استفاده مي‌شود، اظهار داشت: لازم است كشور ايران نيز در جهت افزايش ناوگان از هواپيماهاي نو و مدرن شرقي استفاده كند تا اينكه براي كاهش هزينه‌ها، اقدام به خريد هواپيماهاي كار كرده و فرسوده با عمر بالا كند.

*سيستم مديريت ايمني (S.M.S)

مقيمي با تأكيد بر اينكه لازم است مديران سازمان هواپيمايي و صنايع هوايي، از بين افراد مجرب و متخصص انتخاب شوند، افزود: در تمامي كشورهاي اروپايي شرايط احراز مديران شركت‌هاي هواپيمايي و ارگان‌هاي هوايي، به تفصيل تعريف شده است و طبعأ انتخاب مديران، براساس ضوابط تعيين شده انجام مي‌شود.
مقيمي تصريح كرد: در حال حاضر سيستم مديريتي نويني به نام (S.M.S) يا (Safety Manangment System) ‌كه نوعي سيستم مديريتي ايمني نظير "ايزو 9001 " است، در ناوگان هوايي اغلب كشورهاي توسعه يافته استفاده مي‌شود.
وي اظهار داشت: سازمان بين‌المللي هواپيمايي (ايكائو)، تمامي كشورهاي دنيا را ملزم كرده است كه تا سال 2007، سيستم S.M.S را در ناوگان هوايي خود استقرار ‌دهند.
وي تصريح كرد: با اشاره به اينكه در حال حاضر هيچ‌كدام از شركت‌هاي هواپيمايي ايراني سيستم مذكور را استقرار نداده‌اند، افزود: دارا بودن اين سيستم نوين بدين معني است كه سطح مديريت ايمني ايرلاين، در حد مطلوبي است.
وي در توضيح سيستم "S.M.S " اظهار داشت: در سيستم‌هاي نظير "ايزو 9001 " بر فرآيندهايي نظير مسائل عمومي مديريتي تأكيد مي‌شود؛ اما در سيستم S.M.S بر ايمني شركت‌هاي هواپيمايي و مديريت استاندارد‌ها تأكيد مي‌شود، بدين ترتيب كه با انجام پاره‌اي فعاليت‌ها در سيستم مديريت، ايمني لازم در صنعت هواپيمايي و هوايي برقرار شود.

* كاهش ايمني پرواز در نتيجه كاهش درآمد ايرلاين‌ها

اين كارشناس صنايع هواپيما سازي تصريح كرد: زماني كه هزينه تمام شده يك شركت هواپيمايي در مدت زمان پرواز مشخص، بيش از ميزان درآمد كسب شده باشد، طبعأ اين شركت‌ها به سمت استفاده، خريد و يا اجاره هواپيماهاي فرسوده كه هزينه چنداني لازم ندارند، متمايل مي‌شوند و ناخود‌آگاه ناوگان هوايي كشور به سمت نوعي فرسودگي پيش خواهد رفت.
مقيمي تصريح كرد: كاهش درآمد ايرلاين‌ها به كاهش ميزان آموزش پرسنل، عدم توانايي خريد قطعات هواپيما، عدم توانايي اجاره هواپيمايي مدرن و از اين قبيل مي‌انجامد و در واقع ضرر و زيان شركت‌هاي هواپيمايي در كاهش ايمني پرواز مؤثر است.
وي تصريح كرد: در حال حاضر كسب مجوز پرواز براي برخي هواپيماهاي فرسوده بعضي از شركت‌هاي هواپيمايي، از حالت ضوابط خارج شده است و از طريق روابط و بدون رعايت استاندارد‌هاي ايمني، مجوز پرواز صادر مي‌شود.

*تلاش دولت و مجلس براي از بين بردن موانع موجود

اين كارشناس صنايع هواپيماسازي در پايان تأكيد كرد: عدم وجود مديران با تجربه در سيستم‌هاي مديريتي ارگان‌هاي هوايي، سن بالاي خلبان در ايران، فرسودگي ناوگان حمل و نقل هوايي، عدم استقرار سيستم‌هاي ايمني پرواز نوين در ايرلاين‌ها، واقعي نبودن قيمت بليت هواپيما و در مرحله بعد اعمال شرايط ويژه تحريم توسط دولت آمريكا و عدم اجازه ورود قطعات هواپيما به ايران، از دلايل اصلي وقوع سوانح هوايي در ايران است كه لازم است دولت و مجلس با همكاري يكديگر به دنبال راه‌حلي براي از بين بردن موانع موجود در حمل و نقل هوايي باشندمنبع خبر : تابناك - http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=57868 
اخبار مرتبط

جزئيات فرود اضطراري جت آمريکايي در فرودگاه اهواز
منتشر شده در تاريخ: 11/10/1391

سقوط هواپیما بر روی چرخ و فلک+عکس.
منتشر شده در تاريخ: 20/07/1391

هزینه ها بالاست ؛ پیشنهاد حذف غذا در پروازهای داخلی به دولت رفت
منتشر شده در تاريخ: 19/05/1391

تصاویر: سقوط یک فروند هواپیما در قزوین
منتشر شده در تاريخ: 24/04/1391

فرود اضطراری هواپیمای آلمانی در اهواز
منتشر شده در تاريخ: 08/04/1391

خلبانی که مانع تصادف دو هواپیما در مهرآباد شد
منتشر شده در تاريخ: 22/03/1391

سقوط بالگرد نیروی انتظامی در خاش
منتشر شده در تاريخ: 03/10/1390

از بال هواپیمای «ایران‌ایر» بنزین می‌چکید، مسافران فهمیدند!
منتشر شده در تاريخ: 21/08/1390

ناگفته هاي جالب خلبان ماهر از فرود بدون چرخ
منتشر شده در تاريخ: 08/08/1390

سقوط یک جنگنده نظامی در تبریز
منتشر شده در تاريخ: 19/06/1390

فرود اضطراري هواپيماي آموزشي در آزادراه قزوين رشت (+عكس)
منتشر شده در تاريخ: 17/06/1390

فرود اضطراري هواپيماي آموزشي در آزادراه قزوين رشت (+عكس)
منتشر شده در تاريخ: 17/06/1390

تصاویر: سانحه هوایی در فرودگاه مشهد
منتشر شده در تاريخ: 14/06/1390

بروز سانحه در هواپیمای تهران ـ مشهد + تکمیلی
منتشر شده در تاريخ: 13/06/1390

استفاده اروپایی‌ها از هلی‌کوپتر شخصی بجای خودرو +عکس
منتشر شده در تاريخ: 14/04/1390

گزارش محرمانه ازنقش موبایل دراختلالات پروازی
منتشر شده در تاريخ: 28/03/1390

چه می شد این صحنه در ایران هم شکل می گرفت!+عکس
منتشر شده در تاريخ: 09/11/1389

اطلاعات جديد از سقوط بويينگ در اروميه
منتشر شده در تاريخ: 28/10/1389

ابهامات جدید و سوالات جدی درباره سانحه بوئینگ ارومیه
منتشر شده در تاريخ: 23/10/1389

ایرلاین ها و هواپیماهای خطرناک ایران را بشناسید
منتشر شده در تاريخ: 22/10/1389

تصویر: کادر پرواز هواپيماي تهران-ارومیه
منتشر شده در تاريخ: 21/10/1389

نماینده‌ای که از سقوط هواپیما بازماند
منتشر شده در تاريخ: 21/10/1389

سقوط هواپیمای مسافربری در ارومیه/نجات برخی مسافران+تصاویر
منتشر شده در تاريخ: 20/10/1389

عکس لحظه کم نظیر سقوط هواپیماوEJECTخلبانان
منتشر شده در تاريخ: 28/09/1389

A380 هواپيمايي كه ايمن نيست+تصاویر
منتشر شده در تاريخ: 14/09/1389

برخورد پرنده با هواپیما! (عكس)
منتشر شده در تاريخ: 29/08/1389

فرودگاهی که آبروی ایران را می‌برد + عکس
منتشر شده در تاريخ: 28/04/1389

فرود اضطراری بالگرد حامل محصولي در بیابان های ورامین
منتشر شده در تاريخ: 10/03/1389

جزئیاتی از سقوط هواپیما در فرودگاه مشهد
منتشر شده در تاريخ: 07/11/1388

سانحه هنگام فرود هواپيماي آبادان - مشهد
منتشر شده در تاريخ: 04/11/1388

کاریکاتور: سرگرمی‌های هواپیمای ایرانی
منتشر شده در تاريخ: 20/10/1388

سفر از کیش به مشهد با 5 هزار تومان!
منتشر شده در تاريخ: 17/10/1388

هواپيما 50 مسافر را جا گذاشت
منتشر شده در تاريخ: 27/07/1388

هتك حرمت بانوان ايراني در فرودگاه اسنانبول توسط پليس
منتشر شده در تاريخ: 19/07/1388

درگيري خدمه پرواز در برابر مسافران در ارتفاع 30هزار پايي
منتشر شده در تاريخ: 14/07/1388

سقوط هواپیما بر روی یک اتومبیل(عكس)
منتشر شده در تاريخ: 04/07/1388

تصاوير: سقوط يک فروند هواپيما در قرچک ورامين
منتشر شده در تاريخ: 02/07/1388

پرواز دلهره آور تهران - شیراز
منتشر شده در تاريخ: 02/06/1388

جا ماندن بار مسافران پرواز زاهدان - تهران
منتشر شده در تاريخ: 25/05/1388

بليت‌هاي تقلبي، اين بار براي پرواز دبي
منتشر شده در تاريخ: 22/05/1388

حادثه در پرواز تهران ـ اصفهان هواپیمایی آسمان
منتشر شده در تاريخ: 21/05/1388

106مسافر با بليت جعلي به فرودگاه امام رفتند
منتشر شده در تاريخ: 18/05/1388

فرود اضطراری یک هواپیمای مسافربری کشور
منتشر شده در تاريخ: 15/05/1388

جزئيات اولين گزارش از علل سقوط توپولف
منتشر شده در تاريخ: 10/05/1388

انتقاد مجلس از كوتاهي دولت در برابر سوانح هوايي
منتشر شده در تاريخ: 07/05/1388

دقايقي پس از پرواز هواپيماي تهران-ماهشهر به فرودگاه مهرآباد بازگشت
منتشر شده در تاريخ: 05/05/1388

18 تن در سانحه هواپيماي آرياتور جان باختند(همراه تصاویر)
منتشر شده در تاريخ: 03/05/1388

تجمع ارامنه مقابل شرکت هواپیمایی کاسپین
منتشر شده در تاريخ: 01/05/1388

مقایسه تصویری فاجعه اخیرتوپولف با سوانح مشابه جهان
منتشر شده در تاريخ: 30/04/1388

مسافران بلاتکليف، آقاي خلبان به خانه رفته
منتشر شده در تاريخ: 22/02/1388

سوار شدن مسافر هواپيمايي ايران‌اير در لحظه take off
منتشر شده در تاريخ: 21/02/1388

پشت پرده شرم آور 50 دقیقه ترس و اضطراب در فرودگاه اصفهان
منتشر شده در تاريخ: 08/04/1387

نياز ثروتمندان ایرانی به هواپيماي سبك 2 و 4 نفره
منتشر شده در تاريخ: 31/02/1387

يك فروند بالگرد نيروي انتظامي سقوط كرد
منتشر شده در تاريخ: 10/01/1387

حادثه در فرودگاه امام
منتشر شده در تاريخ: 14/12/1386

خلبان آمريكايي حين پرواز خواب بود
منتشر شده در تاريخ: 02/12/1386

نداشتن برنامه و افزايش دوباره قيمت بليت هواپيما
منتشر شده در تاريخ: 01/11/1386

تصاوير منتشر نشده از فوكر 100 سوخته شيراز
منتشر شده در تاريخ: 24/10/1386

خروج قطار مشهد - تبريز از ريل
منتشر شده در تاريخ: 23/10/1386

مسافران سردرگم فرودگاهها؛ چه کسی مسئول است؟
منتشر شده در تاريخ: 19/10/1386

دلهره 95 مسافر در باند فرودگاه مهرآباد
منتشر شده در تاريخ: 13/10/1386

كنده شدن چرخ هواپيما هنگام برخواستن ازمهرآباد
منتشر شده در تاريخ: 12/10/1386

سانحه هواپیمایی در فرودگاه امام خمینی
منتشر شده در تاريخ: 24/09/1386

گزارش تصويري از برخورد هواپيما با زرافه
منتشر شده در تاريخ: 23/09/1386

اتوبوس 2 طبقه آسمان‌ها
منتشر شده در تاريخ: 10/08/1386

اسامي قربانيان ايراني هواپيماي مسافربري تايلند
منتشر شده در تاريخ: 27/06/1386

بليت هواپيما، از گرانفروشي تا سوءاستفاده هاي عجيب و غريب
منتشر شده در تاريخ: 13/06/1386