شماره خبر:  8163    تاريخ انتشار خبر:        ام خرداد ماه سال هجری شمسي  تعداد دفعات مشاهده خبر: 9789 مرتبه تا کنون

 همه چيز درباره «حق طلاق»

يكي از اين حقوق كه براي زوج‌هاي جوان همواره با نوعي ابهام مواجه است حق طلاق است. در اين شماره به بررسي اين حق و نحوه اعطاي آن خواهيم پرداخت و از زبان قاضي حسن عموزادي، قاضي دادگاه شماره 2 خانواده نكاتي را در اين زمينه بيان خواهيم كرد. با بررسي اين موضوع، به پايان مباحث مربوط به شروط ضمن عقد مي‌رسيم و در شماره‌هاي آينده به بررسي ديگر موضوع‌هاي مطرح در زمينه حقوق خانواده خواهيم پرداخت.بحث طلاق از پيچيده‌ترين و مهم‌ترين موضوع‌هايي است كه قضات و وكلا در دادگاه‌هاي خانواده با آن مواجه هستند. اغلب همسراني كه در زندگي زناشويي خود با مشكل مواجه مي‌شوند، تصور مي‌كنند بهتر است به جاي رفتن به سراغ روش‌هايي مانند مشاوره، پا در مياني بزرگ‌ترها، در پيش گرفتن صبر و تحمل و شيوه‌هايي از اين دست، در همان ابتداي كار به سراغ آخرين راه‌حل بروند و با طلاق گرفتن، خود را از شر همه مشكلاتي كه در زندگي مشترك با آن گرفتار بوده‌اند برهانند.

در قانوني كه بر اساس آن همسران به پاي سفره عقد مي‌روند و ازدواج آنها رسميت پيدا مي‌كند، طلاق در اختيار مرد است و اين اختيار از نظر شرعي و قانوني به هيچ وجه قابل چشمپوشي و گذشت نيست. در ماده 1133 قانون مدني نيز آمده است:«مرد مي‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.»

شايد تصور عده‌اي از اين ماده قانوني اين‌گونه باشد كه هر مردي مي‌تواند در هر جايي از زندگي، با بهانه و بي‌بهانه همسرش را از زندگي خود اخراج كند. حتي برخي از مردان تصور مي‌كنند براي طلاق دادن همسر خود نياز نيست به دادگاه بروند و مي‌توانند در محضر از همسر خود جدا شوند؛ اما قانون در چنين مواردي سختگيري خاصي نسبت به رعايت حق و حقوق زنان دارد و تا زماني كه اين حق و حقوق از سوي مرد به طور كامل ايفاء نشود، مرد نمي‌تواند همسر خود را طلاق دهد. درباره اين حق و حقوق و جزئيات مربوط به آن در بحث مربوط به طلاق به طور مفصل مطالبي را منتشر خواهيم كرد؛ اما حضور در دادگاه‌هاي خانواده نشان مي‌دهد در بيشتر موارد، زنان براي طلاق گرفتن و جدايي از همسران خود نياز به ارائه دلايلي دقيق و محكم به دادگاه دارند و البته هميشه امكان ارائه و تهيه دلايل وجود ندارد و با بخشيدن تمامي حق و حقوق خود اقدام به جلب رضايت همسر خود براي طلاق مي‌كنند. البته اين جلب رضايت ممكن است مدتي طول بكشد و به همين دليل است كه اين روزها برخي از زوج‌هاي جوان ترجيح مي‌دهند به جاي دريافت مهريه‌هاي كلان و قرار دادن اين مهريه به عنوان پشتوانه زندگي مشترك، با دريافت حق طلاق شرايطي را فراهم كنند كه در صورت بروز مشكل بسادگي بتوانند از همسر خود جدا شوند. البته دريافت اين حق هيچ منعي براي دريافت مهريه بالا يا دريافت ديگر حقوق ايجاد نمي‌كند و زن مي‌تواند در صورت موافقت همسر خود، همه شرايط را همچون حق طلاق، حق انتخاب مسكن، حق تحصيل، حق كار در خارج از منزل و مهريه بالا را هم دريافت كند. گفتگو با مرداني كه به همسر خود حق طلاق داده‌اند نشان مي‌دهد كه در بيشتر موارد اين مردان حق طلاق را به همسرشان با بذل كل مهريه و ديگر حقوق واجب ناشي از زوجيت مي‌دهند.

حق طلاق چه زماني ارزش حقوقي دارد؟

قاضي حسن عموزادي، رئيس شعبه 268 دادگاه خانواده شماره 2 در گفتگوي خود با خبرنگار ما نكات جالبي درباره حق طلاق بيان مي‌كند. اين قاضي دادگاه خانواده با تاكيد بر اين مساله كه «اگر مردي قصد طلاق همسرش را داشته باشد، بايد حقوق واجب او را ادا كند» مي‌گويد: « يكي از حقوقي كه قانون از مردي كه قصد طلاق همسرش را داشته باشد مي‌گيرد، مساله نيمي‌از دارايي مشترك است. البته نيمي‌از دارايي مشترك در صورتي به زن پرداخت مي‌شود كه طلاق به دليل تخلف زوجه از وظايف و مسووليت‌هايش نباشد. قاعدتا تشخيص اين مساله نيز به عهده دادگاه است. مهريه، نفقه گذشته، اجرت المثل و نفقه ايام عده نيز از ديگر حقوقي است كه در صورت مطالبه آن از سوي زن، دادگاه مي‌تواند نسبت به محاسبه و پرداخت آنها اقدام كند. البته پرداخت نيمي‌از دارايي به دست آمده زماني ممكن مي‌شود كه در عقدنامه اين شرط از سوي شوهر مورد موافقت قرار گرفته و امضاء شده باشد و اگر مردي بخش مربوط به اين شرط را در عقدنامه امضاء نكرده باشند، طبيعتا در صورت طلاق پرداخت چنين چيزي به زن از نظر قانوني ممكن نيست.»

وقتي درباره نحوه محاسبه دارايي مشترك نيز از اين قاضي سوال مي‌كنم، پاسخ مي‌دهد: «منظور از نيمي‌از دارايي، دقيقا دارايي و پولي است كه در زمان زندگي مشترك به دست آمده باشد و اگر مردي پيش از ازدواج صاحب اموال فراواني باشد ، هنگام طلاق اموال او شامل اين بند نمي‌شود. براي روشن شدن موضوع مي‌توان اين مثال را بيان كرد كه مردي در ابتداي ازدواج 300 ميليون تومان پول و اموال داشته و در طول زندگي مشترك با همسر خود صد ميليون تومان پول كسب كرده است. حالا قصد طلاق همسرش را هم دارد و علت اين مساله هم تخلف همسرش از وظايف همسري زوجه نيست. دادگاه با تشخيص قاضي، مرد را موظف مي‌كند تا مبلغ 50 ميليون تومان را به زن مي‌پردازد و حالا ممكن است اين مبلغ بسته به تشخيص قاضي بين 200 هزار تومان تا 50 ميليون تومان باشد و اين مساله بنا بر تشخيص قاضي صورت مي‌گيرد و كاملا در اختيار اوست.»

البته طبق اطلاعات خبرنگار ما ميزان سهمي ‌كه زن از نيمي‌از اموال مشترك مي‌برد، بستگي به مسائل مختلفي دارد. مثلا زني كه در حالت ناشزه بودن از همسر خود جدا مي‌شود يا زني كه از وظايف همسري خود تخلف كرده و مشكلاتي داشته «حداقل» اين ميزان را به دست مي‌آورد و اگر زني هم در طول زندگي به وظايف همسري خود عمل كرده باشد، قاضي براي جلوگيري از اجحاف در حق زن سهم بيشتري از نيمي ‌از اموال مرد را به او اختصاص خواهد داد.

قاضي عموزادي در ادامه، مطلب خود را اين‌گونه تكميل مي‌كند: «از نظر قانون و شرع، زماني كه زن دليلي براي طلاق نداشته باشد، طلاق در اختيار مرد است و مرد مي‌تواند با دادن وكالت، طلاق را به همسر خود واگذار كند و زن به نمايندگي از همسرش خود را مطلقه كند. در صورت دريافت چنين حقي زن مي‌تواند با وكالتي كه بابت طلاق از همسرش دريافت مي‌كند، با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه كند. البته بايد اين مساله هم در عقدنامه به شكلي حقوقي و دقيق ذكر شود و عبارت حقوقي آن كه بتواند مورد استناد دادگاه واقع شود چنين است: «زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي‌دهد تا زوجه در هر زماني كه بخواهد از جانب زوج اقدام به متاركه كرده و از قيد زوجيت خود را رها كند، اعم از اخذ كل مهريه يا بذل قسمتي از مهريه با قبول بذل از طرف زوج با حق توكيل به غير ولو كراراّ.»

عمو زادي بر اين مساله هم تاكيد مي‌كند كه در عقدنامه بايد اين جمله ذكر شود كه «با بذل تمام يا بخشي از مهريه و قبول بذل از سوي مرد» و اگر چنين جمله اي ذكر نشود، دادگاه براي طلاق مرد را احضار خواهد كرد و پرونده طلاق از ابتدا بررسي خواهد شد و ديگر زن نمي‌تواند بدون حضور همسرش از او طلاق بگيرد.

شايد براي خيلي از مخاطبان روزنامه جام جم اين سوال پيش بيايد كه «حق طلاقي كه مرد به همسر خود مي‌دهد تا چه مدت و چند بار قابل استفاده است»؟ آيا زن مي‌تواند پس از طلاق از همسرش دوباره با او زندگي مشترك را آغاز كند يا اين‌كه اين حق نيز مانند ديگر حقوق، محدوديت‌هايي دارد؟ وقتي اين سوال را از قاضي عموزادي مي‌پرسم پاسخ مي‌دهد: در عبارت حقوقي مربوط به حق طلاق عبارت «ولو كراراّ» ذكر شده است. بسياري از مردم تصور مي‌كنند معني اين عبارت اين است كه زوجه مي‌تواند بارها نسبت به ارائه دادخواست طلاق اقدام كند؛ اما اين عبارت به معني اين است كه زوجه مي‌تواند بارها نسبت به انتخاب وكيل از سوي زوج همسرش براي طلاق گرفتن اقدام كند. در اغلب موارد ممكن است زني كه قصد طلاق دارد، در طول رسيدگي به پرونده طي صحبت با اقوام و آشنايان و بزرگان خانواده از چنين تصميمي‌منصرف شود يا بخواهد براي اثبات حسن نيت خود به همسرش، گرفتن طلاق را به تاخير بيندازد. در چنين مواردي زن مي‌تواند در طول رسيدگي به پرونده، پيش از صدور حكم طلاق اقدام به بستن پرونده كند؛ اما اگر در پرونده‌هاي اين چنيني راي مبني بر طلاق صادر شد و به هر دليلي مراحل بعدي پرونده اجرا نشد و صيغه طلاق جاري نشد و رجوع صورت گرفت ديگر امكان استفاده از چنين حقي براي زن وجود ندارد و او نمي‌تواند بار ديگر از اين وكالت استفاده كند.

نكته جالب توجه در سخنان قاضي عموزادي اين است كه وي با ارائه حق طلاق از سوي مردان به زن چندان موافق نيست و با توجه به تجربه كاري خود، در توضيح اين مساله هم مي‌گويد: اگر زني از همان ابتداي زندگي از همسر خود حق طلاق بگيرد، پايه‌هاي اين زندگي سست و متزلزل است و چنين مساله‌اي نمي‌تواند به نفع زندگي مشترك باشد.

يكي ديگر از موارد مطرح در زمينه شروط ضمن عقد شرط تقسيم دارايي مشترك است كه در شماره آينده مطالب تازه‌اي درباره اين مساله و اساسا ارتباط مالي ميان همسران خواهيد خواند.منبع خبر : جام جم - http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100904246758 
اخبار مرتبط

پشيماني يك زن در تصميم اشتباه
منتشر شده در تاريخ: 15/10/1392

مردان چه وقت مي‌توانند از پرداخت نفقه خودداري کنند؟
منتشر شده در تاريخ: 06/06/1392

ماجرای زن جوان که زندگی اش را به پول فروخت!
منتشر شده در تاريخ: 02/06/1392

مهم ترین دلیل طلاق در ایران
منتشر شده در تاريخ: 06/02/1392

صدای بلند زن، دلیل طلاق مرد پس از ۲۸ سال زندگی!
منتشر شده در تاريخ: 27/09/1391

طلاق یک زوج ایرانی بر سر آی‌فون
منتشر شده در تاريخ: 20/09/1391

شوهرم از مردانگی تنها کتک زدن را آموخته است
منتشر شده در تاريخ: 18/09/1391

جشن طلاق جدیدترین سوغات فرنگی+تصاویر
منتشر شده در تاريخ: 12/09/1391

گریه مرد جوان برای عدم طلاق همسر باردارش
منتشر شده در تاريخ: 16/08/1391

حرفه پررونق کارآگاه خصوصی در پاکستان
منتشر شده در تاريخ: 12/07/1391

آیا زنان مدرن مقصران اصلی گسترش طلاق هستند؟
منتشر شده در تاريخ: 21/05/1391

اس ام اس زدن هاي بي وقفه زن، زوج جوان را به دادگاه کشاند!
منتشر شده در تاريخ: 11/05/1391

طلاق زن و مرد در ایران! (عکس طنز)
منتشر شده در تاريخ: 18/02/1391

آن‌قدر‌ها هم كه فكر مي‌كردم همسرم «پاك» نبود
منتشر شده در تاريخ: 17/02/1391

مقررات جدید برای ‌مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه
منتشر شده در تاريخ: 16/12/1390

این مهریه به اجرا گذاشته شد؛ ۲۰ شمش طلا و ۳۵۰ سکه
منتشر شده در تاريخ: 08/12/1390

«مي‌دانم همسرم به من خيانت مي‌كند، اما به آينده‌ اميدوارم»
منتشر شده در تاريخ: 01/12/1390

طلاق بخاطر ارتباط مرد با دوست همسر
منتشر شده در تاريخ: 17/11/1390

درخواست طلاق به دلیل زن ذلیلی
منتشر شده در تاريخ: 15/11/1390

طلاق زن جوان از شوهر كراكي!
منتشر شده در تاريخ: 12/10/1390

زندان چینی همسر مرد ایرانی را فراری داد!
منتشر شده در تاريخ: 11/10/1390

دردسر مهریه « 5.5 تن گل یاس»
منتشر شده در تاريخ: 04/10/1390

زنم سیگاری است ،طلاق می خواهم
منتشر شده در تاريخ: 03/10/1390

کتک خوردن زن از خانواده شوهر برای یارانه‌ها
منتشر شده در تاريخ: 05/09/1390

زنم زیباست، نمی‌خواهم حجاب داشته باشد!
منتشر شده در تاريخ: 01/09/1390

زن از قیافه شوهرش خجالت می کشید
منتشر شده در تاريخ: 24/07/1390

طلاق می‌خواهم؛شوهرم "چَت" هم نمی‌کند!
منتشر شده در تاريخ: 20/07/1390

همسر ورزشکارم اسیر زنان خیابانی شد!
منتشر شده در تاريخ: 09/07/1390

پیامد پیامک های عاشقانه سفارشی!
منتشر شده در تاريخ: 05/07/1390

داماد 81 ساله 5 روز پس از ازدواج خواهان جدايي شد
منتشر شده در تاريخ: 19/06/1390

دردسرهای ازدواج مرد نظافتچی با زن میلیونر
منتشر شده در تاريخ: 08/06/1390

سايه بدبختي بر سر زن جوان
منتشر شده در تاريخ: 30/05/1390

سلطه‌گري‌هاي مرد هوسران با فيلم‌هاي سياه
منتشر شده در تاريخ: 17/03/1390

خیانت زن با دوست جون جوني همسر
منتشر شده در تاريخ: 17/03/1390

مردي در دادگاه به "محبت " متهم شد
منتشر شده در تاريخ: 02/03/1390

تنبیه عجیب مرد برای فرزند دار شدن زن
منتشر شده در تاريخ: 29/01/1390

مردی که زن رابه گرفتن 250سكه مهريه واداركرد
منتشر شده در تاريخ: 27/01/1390

78 درصد طلاق ها برای مسائل جنسی
منتشر شده در تاريخ: 15/12/1389

زن به خاطر تيپ نزدن شوهر درخواست طلاق کرد!
منتشر شده در تاريخ: 19/11/1389

موسیقی مبتذل آمار طلاق را افزایش داده
منتشر شده در تاريخ: 18/11/1389

هزینه هر طلاق 70 میلیون تومان اعلام شد
منتشر شده در تاريخ: 17/11/1389

مردي كه 5 سال همسرش را فريب داد
منتشر شده در تاريخ: 10/11/1389

97 سال براي پرداخت مهريه
منتشر شده در تاريخ: 07/11/1389

مرد رويايي زنان مطلقه، سارق از آب درآمد
منتشر شده در تاريخ: 20/10/1389

مردی که همسرش را بخاطر عمل زیبایی بینی طلاق داد+عکس
منتشر شده در تاريخ: 14/10/1389

بعداز30سال زندگی مشترک؛ طلاق از زن کنجکاو +عکس
منتشر شده در تاريخ: 09/10/1389

ماجرای طلاق جنجالی زن ششم
منتشر شده در تاريخ: 04/10/1389

پدیده رو به رشد همسرکشی در ایران
منتشر شده در تاريخ: 14/09/1389

مرد هوسباز، همسرش را غافلگیر کرد
منتشر شده در تاريخ: 02/09/1389

سقف مهریه حذف شد
منتشر شده در تاريخ: 09/08/1389

ظالم ترین شوهران دنیا کجا زندگی می کنند؟
منتشر شده در تاريخ: 09/08/1389

زن جوان، قربانی ازدواج اجباری با مرد هوسران
منتشر شده در تاريخ: 04/08/1389

نقشه میلیاردر خسیس برای فرار از مهریه
منتشر شده در تاريخ: 21/07/1389

مردی در ازای پول ‌‌تو جیبی به همسرش رسید می گرفت!
منتشر شده در تاريخ: 20/07/1389

فتواي آية‌الله مكارم‌ برای مهريه‌هاي مشكل‌ساز
منتشر شده در تاريخ: 10/07/1389

مرد 3 سال غذاي سوخته مي‌خورد
منتشر شده در تاريخ: 31/06/1389

زن طاقت نگرفتن پول توجيبي را نداشت
منتشر شده در تاريخ: 25/06/1389

مادرشوهر، عروسش را آتش زد
منتشر شده در تاريخ: 17/06/1389

1200 نان بربري مهريه یک زن !
منتشر شده در تاريخ: 23/05/1389

جنجال به خاطر پیراهن 400 هزار تومانی!
منتشر شده در تاريخ: 19/05/1389

دلبستگی کورکورانه به شوهر اینترنتی
منتشر شده در تاريخ: 17/05/1389

داماد تجمل گرا به دادگاه احضار شد
منتشر شده در تاريخ: 16/05/1389

آموزش فرزندان طلاق براي سرقت
منتشر شده در تاريخ: 06/05/1389

مهريه 100 لپ‌تاپ به اجرا گذاشته شد
منتشر شده در تاريخ: 22/04/1389

زنی برای جدایی از شوهر کله‌پز به دادگاه رفت
منتشر شده در تاريخ: 10/04/1389

زني مهريه خود را بخشيد تا شوهرش زن بگيرد
منتشر شده در تاريخ: 09/04/1389

زني بعد از 30 سال فهميد شوهرش معتاد است
منتشر شده در تاريخ: 09/04/1389

زن ولخرج كار را به طلاق كشاند
منتشر شده در تاريخ: 07/04/1389

حماقت پدر و مادر زندگی عروس جوان را تباه کرد
منتشر شده در تاريخ: 01/04/1389

اعتراض زن به دیدن فیلم‌های شرم‌آور توسط همسر
منتشر شده در تاريخ: 26/03/1389

1000 آجر مهريه‌اي كه به اجرا گذاشته شد
منتشر شده در تاريخ: 26/03/1389

طلاق ،عاقبت زن عروسك باز شد
منتشر شده در تاريخ: 17/03/1389

مهريه‌ام‌‌ 32 دندان شوهرم است
منتشر شده در تاريخ: 08/03/1389

طلاق به خاطر کچلی زن
منتشر شده در تاريخ: 06/03/1389

مهريه با ساعت مچي معاوضه شد
منتشر شده در تاريخ: 05/03/1389

زن: شوهرم مرا به ستون مي‌بندد
منتشر شده در تاريخ: 02/03/1389

مردي در دادگاه خانواده:زنم مرا با بُرس كتك مي‌زند
منتشر شده در تاريخ: 30/02/1389

مرد: زنم به من پول تو جيبي نمي‌دهد
منتشر شده در تاريخ: 20/02/1389

باند فرزندان طلاق دستگير شدند
منتشر شده در تاريخ: 19/02/1389

زن: مهريه‌ام را ندهي طلاق مي‌گيرم
منتشر شده در تاريخ: 19/02/1389

تهران، شهر طلاق‌های موفق!
منتشر شده در تاريخ: 12/02/1389

اقساط 8333 ساله برای پرداخت مهریه
منتشر شده در تاريخ: 05/02/1389

زني در دادگاه خانواده:شوهرم ، مسافركش از آب درآمد
منتشر شده در تاريخ: 02/02/1389

رفتار ناجوانمردانه شوهر در طلاق همسر مبتلا به سرطان/ زن: به خاطر عشق به شوهرم مهریه را هم می‌بخشم
منتشر شده در تاريخ: 31/01/1389

نفقه، مجري تلويزيون را هم به دادگاه کشاند
منتشر شده در تاريخ: 28/01/1389

همسرم با پيامك تهديدم مي‌كند
منتشر شده در تاريخ: 28/01/1389

حمله با چماق ، نتيجه درخواست مهريه
منتشر شده در تاريخ: 22/01/1389

مرد خانه نخريد ، همسرش طلاق گرفت
منتشر شده در تاريخ: 16/01/1389

"زنم از خانواده‌اش دل بكند، كتكش نمی‌زنم"
منتشر شده در تاريخ: 26/12/1388

طلاق بگيرم شوهرم مرا با چاقو مي‌زند
منتشر شده در تاريخ: 24/12/1388

زنی مهريه 14 هزار تومانی خود را گرفت
منتشر شده در تاريخ: 24/12/1388

استان های ركورددار بيشترين طلاق‌ در كشور
منتشر شده در تاريخ: 24/12/1388

كتك زدن شوهر براي دريافت مهريه و طلاق
منتشر شده در تاريخ: 12/12/1388

رشد طلاق توافقي در ايران
منتشر شده در تاريخ: 04/12/1388

مهریه نامتعارف‌؛ نه زندان و نه مالیات
منتشر شده در تاريخ: 28/11/1388

ازدواج پيامكي به طلا‌ق انجاميد
منتشر شده در تاريخ: 12/11/1388

مسائل جنسی منشا بیش از نیمی از طلاق ها
منتشر شده در تاريخ: 12/11/1388

بخشش مهريه در ‌قبال دريافت آپارتمان
منتشر شده در تاريخ: 29/10/1388

زندگي مشترك 2 دخترخاله با يك شوهر به پايان رسيد
منتشر شده در تاريخ: 26/10/1388

فيس‌بوك عامل يك پنجم طلاق‌ها در انگليس
منتشر شده در تاريخ: 12/10/1388

آخرین آمار زنان مطلقه در ایران
منتشر شده در تاريخ: 03/10/1388

طلاق والدين، دختر را ولگرد كرد
منتشر شده در تاريخ: 01/10/1388

آمار خطرناک و هشدار دهنده از علت طلاق در کشور
منتشر شده در تاريخ: 29/09/1388

درخواست طلاق به خاطر خداحافظی گرم شوهر با زن 75ساله
منتشر شده در تاريخ: 22/09/1388

انتقام نوعروس از مادرشوهر با سوسك
منتشر شده در تاريخ: 17/09/1388

مهريه؛ انتقامي از جنس طلا
منتشر شده در تاريخ: 04/09/1388

زن مسن قيد طلاق توافقي را زد
منتشر شده در تاريخ: 01/09/1388

رشد 21 درصدی آمار طلاق در تهران
منتشر شده در تاريخ: 26/08/1388

تآخير 5 ساله مراسم عروسي
منتشر شده در تاريخ: 18/08/1388

چانه زني بر سر مهريه منجر به طلاق شد
منتشر شده در تاريخ: 16/08/1388

به خاطر علاقه زياد، همسرش را طلاق داد
منتشر شده در تاريخ: 02/08/1388

ازدواجي كه فقط 3 سال دوام داشت
منتشر شده در تاريخ: 23/07/1388

افزايش قيمت سكه مرد را مجبور به پرداخت كامل مهريه همسرش كرد
منتشر شده در تاريخ: 15/07/1388

طلاق به خاطر میخ!
منتشر شده در تاريخ: 08/07/1388

زوج جوان طي يك سال 3 بار از هم طلاق گرفتند
منتشر شده در تاريخ: 06/07/1388

طلاق غيابي 15 سال بعد از ازدواج غيابي
منتشر شده در تاريخ: 04/07/1388

زوج مسن‌براي‌گرين‌كارت‌ازهم جدا شدند
منتشر شده در تاريخ: 02/07/1388

زني 50 هزار تومان از مهريه 120ميليون توماني خود را به شوهرش بخشيد
منتشر شده در تاريخ: 17/06/1388

50 درصد طلاقها ریشه در مشکلات جنسی دارد
منتشر شده در تاريخ: 07/06/1388

هوو کشی با اسيد
منتشر شده در تاريخ: 01/06/1388

فرزند طلاق در 18 سالگي زورگير شد
منتشر شده در تاريخ: 21/05/1388

روابط نامشروع چگونه مطرح و رسيدگي مي‌شود؟
منتشر شده در تاريخ: 15/05/1388

شايع ترين علت طلاق در جوانان
منتشر شده در تاريخ: 07/05/1388

زن حيله‌گر با 4نفر ازدواج كرده بود
منتشر شده در تاريخ: 22/04/1388

چرا‌ همسران ‌به ‌سراغ‌ دادگاه ‌مي‌روند؟‌
منتشر شده در تاريخ: 22/03/1388

عروس ، پدر و مادر همسرش را كتك زد
منتشر شده در تاريخ: 21/03/1388

درخواست طلاق به خاطر ريزش موي شوهر!
منتشر شده در تاريخ: 03/03/1388

طلاق به خاطر ترس از موش!
منتشر شده در تاريخ: 23/02/1388

بالاترين آمار طلاق: استان تهران
منتشر شده در تاريخ: 14/02/1388

ثبت بیش از 5 هزار واقعه طلاق میان زوجهای سالمند
منتشر شده در تاريخ: 02/02/1388

کلاه گيس، عروس را به دادگاه کشاند
منتشر شده در تاريخ: 24/01/1388

ثبت هر ساعت 13 طلاق و 100 ازدواج
منتشر شده در تاريخ: 24/01/1388

صدور فتوایی عجیب درباره طلاق
منتشر شده در تاريخ: 24/12/1387

فروش كليه شوهر براي خريد خودرو
منتشر شده در تاريخ: 14/12/1387

دختر 5 ساله، قرباني طلاق والدين
منتشر شده در تاريخ: 26/11/1387

از چت روم تا دادگاه خانواده
منتشر شده در تاريخ: 30/10/1387

بار مهريه‌ها بر دوش دولت يا مردم؟
منتشر شده در تاريخ: 19/10/1387

فرجام تلخ ازدواج با مزاحم تلفني
منتشر شده در تاريخ: 16/10/1387

نارضايتي جنسي يكي از مهم‌ترين دلايل طلاق در كشور
منتشر شده در تاريخ: 07/09/1387

زن با ديدن شوهر در دادگاه پا به فرار گذاشت
منتشر شده در تاريخ: 22/08/1387

مهريه عجیب زني که طلاق مي خواست
منتشر شده در تاريخ: 24/05/1387

مهريه دختر جوان سفر به 120 پايتخت جهان بود
منتشر شده در تاريخ: 12/04/1387

فروش زندگی بر روی اینترنت
منتشر شده در تاريخ: 06/04/1387

جدايي زودهنگام عاقبت ازدواج اينترنتي
منتشر شده در تاريخ: 11/03/1387

می‌خواهم گل‌ها را در ميدان‌هاي شهر به دختران جوان بدهم
منتشر شده در تاريخ: 09/03/1387

طلاق صوري به خاطر وام 10 ميليوني
منتشر شده در تاريخ: 08/03/1387

لطفا مرا اعدام‌كنيد
منتشر شده در تاريخ: 08/03/1387

بادام هندي، باطعم تلخ طلاق
منتشر شده در تاريخ: 02/03/1387

ازدواج در ايتاليا، جدايي در ايران
منتشر شده در تاريخ: 19/02/1387

رؤياي زندگي در ينگه‌دنيا نقش بر آب شد
منتشر شده در تاريخ: 12/02/1387

طلاق به خاطر دكور آشپزخانه
منتشر شده در تاريخ: 01/02/1387

طلاق تنها راه دختر 8 ساله
منتشر شده در تاريخ: 29/01/1387

بیش از 99 هزار طلاق در سال 86
منتشر شده در تاريخ: 27/01/1387

جنجال بر سر گرانترين طلاق
منتشر شده در تاريخ: 05/01/1387

فروش همه زندگی‌ برای شروعی جدید
منتشر شده در تاريخ: 29/12/1386

طلاق به خاطر پخش ترانه
منتشر شده در تاريخ: 21/12/1386

124هزار گل‌سرخ جريمه شوهر خسيس
منتشر شده در تاريخ: 16/12/1386

مهريه: قبر 40 ميليون تومانی شوهر!
منتشر شده در تاريخ: 11/12/1386

شكايت نوعروس فقط براي ديدن داماد
منتشر شده در تاريخ: 01/12/1386

برگزاري جشن طلاق در عربستان
منتشر شده در تاريخ: 29/11/1386

ماجراي عجيب ازدواج هاي پي درپي يک زن
منتشر شده در تاريخ: 18/11/1386

طلاق از طريق نمابر!
منتشر شده در تاريخ: 13/11/1386

رشد6 درصدی آمار طلاق
منتشر شده در تاريخ: 24/10/1386

بالاترين و پايين ترين آمار طلاق
منتشر شده در تاريخ: 12/10/1386

تفاوت طلاق در ایران و ژاپن
منتشر شده در تاريخ: 06/10/1386

ماجراي يك شوهركشي فقط بخاطر طلاق عاطفي
منتشر شده در تاريخ: 27/09/1386

حبس تعزیری برای ازدواج بدون ثبت رسمي
منتشر شده در تاريخ: 17/09/1386

مشکلات جنسي ، علت 50 درصد طلاق ها
منتشر شده در تاريخ: 07/09/1386

پایان غم انگیز عشق اینترنتی
منتشر شده در تاريخ: 29/08/1386

بیشترین طلاق بین تهرانی های ۲۰ تا ۲۴ ساله است
منتشر شده در تاريخ: 28/08/1386

مسائل اخلاقی از دلایل مراجعه زوجین به دادگاه
منتشر شده در تاريخ: 26/08/1386

طلاق جنجالي
منتشر شده در تاريخ: 02/08/1386

همسران ، مشتاق ولي خسته
منتشر شده در تاريخ: 01/08/1386

علت طلاق گرفتن همسر ساركوزي ( رييس دولت فرانسه) چه بود؟
منتشر شده در تاريخ: 29/07/1386

اختلافات زناشویی از نگاه آمار
منتشر شده در تاريخ: 26/07/1386

افزايش طلاق هاي توافقي در تهران
منتشر شده در تاريخ: 23/07/1386

آمار بالای طلاق تهران ناشی از تعارض فرهنگی است
منتشر شده در تاريخ: 01/07/1386

بیش از دو سوم متقاضیان طلاق زنان هستند
منتشر شده در تاريخ: 19/06/1386

سرنوشت غم انگیز پسربچه ای كه قربانی طلاق شد
منتشر شده در تاريخ: 29/05/1386

اسیدپاشی شوهربه خاطر دادخواست طلاق
منتشر شده در تاريخ: 21/05/1386

۴۱درصدزنان برای طلاق مجبور به گذشتن از مهریه خودهستند
منتشر شده در تاريخ: 17/05/1386