شماره خبر:  7220    تاريخ انتشار خبر:        ام خرداد ماه سال هجری شمسي  تعداد دفعات مشاهده خبر: 2351 مرتبه تا کنون

 ماجراهاي خبرنگار ايرنا و مهماندار هواپيما

سفرهاي ماموريتي براي ما خبرنگاران تجربيات تلخ و شيريني همراه دارد که در بسياري موارد به خاطره اي دل انگيز تبديل مي شود و البته گاهي نيز تلخي آن مدتها در کام مي ماند.

يکي از اين خاطرات البته از "نوع تلخ" در سفري به شيراز که کميته امداد امام خميني (ره) باني آن بود، هنگامي شکل گرفت که مسافران پرواز شماره 5627 شرکت هواپيمايي "..." با رفتارهاي غير منتظره برخي مهمانداران "محترم" اين پرواز روبرو شدند.

رفتار خدمه در طول اين پرواز که با يک ساعت تاخير از شيراز به سمت تهران در حرکت بود، شگفتي اکثر قريب به اتفاق مسافران را بر انگيخت.

در بدو ورود به هواپيما، هنگامي که دو تن از خبرنگاران به دنبال پيدا کردن صندلي خود از روي کارت پرواز بودند، يکي از مهمانداران از آنان خواست به دليل تاخير پيش آمده، روي صندلي هاي ديگر بنشينند.

چند دقيقه اي از نشستن اين دو خبرنگار نگذشته بود که مهماندار ديگر با لحن تندي به آنان گفت: "اين چه وضعيه؟ چرا روي نامبر (شماره) خودتان ننشسته ايد؟" و بدون اين که منتظر شنيدن پاسخ باشد، راهش را به سمت انتهاي هواپيما کشيد
.
در طول پرواز يکي ديگر از خبرنگاران که مي خواست از سرويس بهداشتي هواپيما استفاده کند،‌ با اين جمله عجيب يکي از مهمانداران روبروشد: "مگه سفر قندهار مي خواي بري!"
يکي ديگر از خبرنگاران که قصد داشت مطالب خبري خود را روي سيني کوچک متصل به صندلي هواپيما که براي صرف غذا از آن استفاده مي شود، تنظيم کند؛ با اعتراض اين مهماندار روبرو شد. اين خبرنگار از مهماندار پرسيد: "اشکالي داره که روي ميز مطلب بنويسم؟" مهماندار "محترم" با لحن تمسخر آميزي گفت: "دفعه اولته سوار هواپيما مي شي؟!"

همين "مهماندار" اين جمله نغز و زيبا! را يک بار ديگر تکرار کرد و آن زماني بود که خبرنگار ديگري قصد داشت پيش از فرود هواپيما، کمربند خود را ببندد و به دليل خراب بودن کمربند دچار مشکل شده بود. اين جمله آنقدر تحقير آميز و با صداي بلند مهماندار "محترم" ادا شد که خبرنگار، آشکارا يکه خورد.

مهمانداران به هنگام صرف صبحانه در نهايت بي نظمي و بي حوصلگي سرويس ارائه دادند و از انضباط حاکم بر شرکتهاي ديگر داخلي، خبري نبود.

درخواست فرم پيشنهادات و انتقادات که معمولا در ساير پروازها در صورت درخواست مسافر در اختيار وي قرار مي گيرد، با اين پاسخ مهمانداران مواجه شد: "فرم در هواپيما موجود نيست!"

يکي از مسافران که از اين نوع رفتار مهمانداران دلخور به نظر مي رسيد، به خبرنگاران گفت: "حالا که به دليل کمبود پرواز، مسافران مجبور هستند ازخدمات هر شرکتي استفاده کنند، بهتر است نظارت بر عملکرد اين شرکتها به بوته فراموشي سپرده نشود."

در پايان پرواز اين سوال ذهن همه خبرنگاران را به خود مشغول کرده بود که آيا اين مهمانداران آموزش هاي لازم را براي پذيرايي و ارائه خدمت به مسافران در طول سفر هوايي ديده اند؟


منبع خبر : عصرايران - http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=60307 
اخبار مرتبط

ایران رفتن؛ به سادگی دود کردن یک سیگار کوبایی
منتشر شده در تاريخ: 27/02/1388

حمله‌به غرفه اطلاعات در نمايشگاه كتاب
منتشر شده در تاريخ: 20/02/1388

قرار منع تعقيب مدير سايت بازتاب صادر شد
منتشر شده در تاريخ: 30/04/1387

سرقت مشکوک از خانه یکی از مسوولان"تهران امروز"
منتشر شده در تاريخ: 08/04/1387

روزنامه «تهران امروز» لغو امتياز شد
منتشر شده در تاريخ: 02/04/1387

دوبی از دیدگاه یک زن روزنامه نگار سوئدی
منتشر شده در تاريخ: 11/11/1386

زن روزنامه نگار را چه کسی به گلوله بست؟
منتشر شده در تاريخ: 08/06/1386