شماره خبر:  5184    تاريخ انتشار خبر:        ام خرداد ماه سال هجری شمسي  تعداد دفعات مشاهده خبر: 2256 مرتبه تا کنون

 روزنامه «تهران امروز» لغو امتياز شد

در جلسه روز شنبه مورخ 1/4/87 به استناد تبصره ماده 11 قانون مطبوعات كه مقرر مي‌دارد در صورتي كه صاحب ‌پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده 9 اين قانون را فاقد شود به تشخيص هيئت نظارت مقرر در ماده 10 و با رعايت تبصره‌هاي آن پروانه نشريه لغو مي‌شود و مستنداً به بند يكم قسمت «ب» ماده 9 همين قانون، پروانه نشريه «تهران امروز» لغو شد.

در عين حال در پي درج مطالب روز شنبه ويژه‌نامه هفتگي روزنامه «تهران امروز» كه منجر به احضار مدير مسئول اين روزنامه به دادگاه رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت شد، اين روزنامه با انتشار مطلبي تحت عنوان «عذرخواهي» با اشاره به مطالب ويژه‌نامه‌سوم تير اين روزنامه كه در اولين روز تيرماه منتشر شد، مطالب مندرج در آن را خارج از فضاي اعتدال و نقد عالمانه عنوان و تصريح كرده است: اعلام مي‌كنيم كه ويژه‌نامه روز گذشته از رويكرد علمي و معتدل تهي بوده و شوراي سردبيري روزنامه بدين وسيله و با صراحت تمام از مسوولان دولتي عذرخواهي نموده و دوام توفيقات اين عزيزان را آرزو مي‌كند.

تصویر صفحه اول آخرین شماره تهران امروز که منتشر نشدمنبع خبر : فارس - http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8704011164 
اخبار مرتبط

ایران رفتن؛ به سادگی دود کردن یک سیگار کوبایی
منتشر شده در تاريخ: 27/02/1388

حمله‌به غرفه اطلاعات در نمايشگاه كتاب
منتشر شده در تاريخ: 20/02/1388

ماجراهاي خبرنگار ايرنا و مهماندار هواپيما
منتشر شده در تاريخ: 04/10/1387

قرار منع تعقيب مدير سايت بازتاب صادر شد
منتشر شده در تاريخ: 30/04/1387

سرقت مشکوک از خانه یکی از مسوولان"تهران امروز"
منتشر شده در تاريخ: 08/04/1387

دوبی از دیدگاه یک زن روزنامه نگار سوئدی
منتشر شده در تاريخ: 11/11/1386

زن روزنامه نگار را چه کسی به گلوله بست؟
منتشر شده در تاريخ: 08/06/1386