شماره خبر:  2872    تاريخ انتشار خبر:        ام فروردین ماه سال هجری شمسي  تعداد دفعات مشاهده خبر: 2439 مرتبه تا کنون

 طرح سيا براي براندازي تشيع

fiogf49gjkf0d
در آمريكا كتابي به نام «A Plan to Devide and Desolate Theology» است كه در آن مصاحبه ي مفصلي از دكتر مايكل برانت معاون ارشد رئيس سابق سيا Bob Wood Words و عضو مهم بخش شيعه شناسي سازمان سيا منتشر شده است. وي در اين مصاحبه اسرار از تكان دهنده اي پرده برداشته است .

در آمريكا كتابي به نام «A Plan to Devide and Desolate Theology» است كه در آن مصاحبه ي مفصلي از دكتر مايكل برانت معاون ارشد رئيس سابق سيا Bob Wood Words و عضو مهم بخش شيعه شناسي سازمان سيا منتشر شده است. وي در اين مصاحبه اسرار از تكان دهنده اي پرده برداشته است و در جريان اتهام كاركنان سيا به فساد مالي بطور ناخودآگاه اعتراف كرده است در اين سازمان مبلغ 900 ميليون دلار براي سازمان دهي مبارزه با تشيع اختصاص يافته بوده است. گفتتني است كه دكتر مايكل برانتن مدتي طولاني در بخش مذكور فعاليت داشته ، ولي چندي پيش به خاطر فساد مالي از كار بركنار شده است و او نيز از باب انتقام جويي خيلي از اسرار محرمانه را برملا كرده است.

مصاحبه ي وي به طور بسيار خلاصه چنين است:

انقلاب 1979 ايران ضربه هاي اساسي به سياست ما در حاكميت در كشورهاي اسلامي وارد ساخت. پس از ناكامي ما در چند سال اول انقلاب براي كنترل آن و رشد روزافزون بيداري اسلامي و گسترش دامنه ي نفرت عليه غرب و ظهور اثرات جوش و خروش انقلابي در شيعيان كشورهاي مختلف بالاخص لبنان، عراق، كويت، بحرين و پاكستان، مقامات بلند پايه ي سيا دور هم جمع شدند. در اين جلسات نماينده ي سرويس مخفي مشهور انگليس Mix نيز شركت مي نمود؛ زيرا انگليس تجربه ي وسيعي در مطالعه روي كشورها را دارد.

در اين گردهمايي ها نتيجه گيري شد كه انقلاب ايران فقط نتيجه ي طبيعي سياست هاي شاه نبوده است، بلكه در باطن عوامل و حقايق ديگري نيز وجود دارد كه محكم ترين آن عوامل ، يكي رهبري سياسي توسط مرجعيت ديني شيعي و ديگري شهادت حسين نوه ي پيامبر اسلام (ص) در 1400 سال پيش است. حادثه اي كه قرن هاست شيعه به ياد آن با غم و اندوه بي نهايت عزاداري مي كند. اين دو محور است كه شيعه را از ساير مسلمانان فعال تر و متحرك تر مي سازد. در همين گردهمايي تصويب شد كه براي مطالعه ي اسلام شيعي و براي برنامه‌ريزي و كار روي اين پروژه يك شعبه ي جداگانه و مستقلي تاسيس شود و نخستين بودجه چهل ميليون دلاري براي آن اختصاص يابد. سپس دكتر مايكل برانت مراحل پروژه را چنين بيان مي كند:

1- جمع آوري اطلاعات
2- اهداف كوتاه مدت با تبليغات عليع شيعه و راه اندازي آشوب هاي بزرگتر شيعه و سني، بدين معني كه بايد آنها را با اكثريت سني درگير كرد تا توجه شان از آمريكا منحرف گردد.
3- اهداف دراز مدت، پايان كار تشيع با عمل براساس اهداف دراز مدت.
4- طبق نقشه در فاز اول محققيني به تمام جهان شيعه اعزام شدند. به عنوان مثال دكتر ساموئيل در پاكستان روز عزاداري هاي كراچي تحقيق مي كرد و مدرك دكتراي خود را در همين زمينه اخذ كرد. يك خانم ژاپني به ننام نكومه هم در كويته ي بلوچستان، بر قوم هزاره و شيعه ي آن ديار تحقيق مي كرد و رساله ي دكتراي خو را در همين زمينه ارائه نمود. دكتر برانت مي گويد: بعد از تحقيقات ميداني و جمع آوري اطلاعات در مورد شيعيان همه ي كشورها، نتايج زير بدست آمد:

1. مرجعيت:
مراجع شيعه سرچشمه ي اصلي قدرت اين مذهب اند. اينان هميشه با تاكيد ب اصول شيعه، به شدت از آن محافظت و صيانت مي كنند. اينان در تاريخ طولاني تشيع، هيچ وقت با حاكم غير اسلامي بيعت نكردند و با وي دست دوستي ندادندن. به علت فتواي يك مرجع وقت يعني آيت الله شيرازي، انگليس نتوانست داخل ايران شود. بزرگترين مركز علمي شيعه در عراق بود و چون صدام حسين علي رغم به كارگيري تمام توان خود و سعي و كوشش فراوان نتوانست آن را بخرد و مجبور به بستن آن شد.

اين در حالي است كه مراكز ديگر علمي در جهان هميشه با حكام وقت همراهي كرده اند. ببينيد جايي مثل قم در مركز ايران، تخت ظلم شاهنشاهي را برچيد و اكنون نيز پنجه در پنجه ي آمريكا ي ابر قدرت، زورآزمايي مي كند. در لبنان نهضت آيت الله موسي صدر، ارتش هاي انگليس ، فرانسه، و اسرائيل را مجبور به فرار كرد. امروز نيز حزب الله لبنان بزرگترين مزاحم اسرائيل در طول تاريخ تاسيس آن دولت به شمار مي رود. ما از همه ي اين مطالعات به اين نتيجه مي رسيديم كه رو در رويي مستقيم با شيعه زيانبار و امكان پيروزي در آن بسيار كم است. بنابراين بايد به كارهاي پشت پرده اي روي آورد و به جاي اصل قديمي انگليسي ها « تفرقه بينداز و حكومت كن» اصل ديگري تحت عنوان « تفرقه بينداز و نابود كن» را پيش گرفت.

بنابراين بايد افرادي كه با شيعه اختلاف اعتقادي دارند را بطور منظم و مستحكم عليه شيعه سازمان دهي كرد. بايد شايعه ي كافر بودن برانگيز نوشت. بايد افراد كم سواد و بي سواد را جمع كرد و آنها تقويت نمود تا وقتي تعداد آنها ( كه ستون پنجم ما هستند) به مقدار مناسب رسيد، عليه شيعه جهاد مسلحانه آغاز شود. بايد چهره ي تشيع، منسوخ شود تا نزد عوام غير مقبول باشند و در ميان عامه مورد نفرت قرار گيرند.

2. عاشورا و عزاداري:
در ميان شيعه مراسم عزاداري مرسوم است. آنها به ياد واقعه ي كربلا جمع مي شوند و يك نفر سخنراني و واقعه ي كربلا را بيان مي كند و مستمعين هم گوش مي كنند. بعد از آن طبقه ي جوان، سينه زني و عزاداري مي كنند. اين سخنران و اين مستمعين براي ما اهميت زيادي برخوردار هستند؛ زيرا از همين عزاداري و مجالس است كه درميان شيعه جوش و خروش ، آزادي خواهي و جنگ با باطل به خاطر حق، به وجود مي آيد. ما به خاطر همين، ده ها ميليون دلار از بودجه ويژه را براي در دست گرفتن سخنرانان و مستمعين اختصاص داده ايم. و اين كار چنين تحقق مي پذيرد كه ابتدا دنبال افرادي از شيعه كه پول پرست و داراي عقايد سست و در عين حال داراي شهرت و قدرت تاثير و نفوذ باشند، مي رويم تا به واسطه ي آنهادر عزاداري ها نفوذ پيدا كنيم.

3. برنامه هاي دقيق و مخرب:
ما از اين افراد اهداف زير را پيگيري مي كنيم.

به وجود آوردن و يا سرپرستي مداحاني كه معرفت عقايد شيعه را ندارند.
شناسايي و كمك مالي به افرادي از شيعه كه بتوانند توسط نوشتارهاي خود، عقايد و مراكز علمي شيعه را هدف قرار دهند؛ بنيانهاي تشيع را منهدم كرده و آن را اختراع مراجع شيعه وانمود كنند.
اضافه و يا حفظ نمودن رسوماتي در عزاداري كه با عقايد شيعه منافات داشته باشد.
عزاداري ها به گونه اي معرفي و مطرح شود كه عموم جامعه احساس كنند تشيع، گروهي جاهل و توهم پرست است كه در محرم براي انسانهاي عادي مزاحمت به وجود مي آوند. براي تشريح اين جور برنامه ها لازم است پول هنگفتي خرج شود و مداحان خوب تشويق شوند.


و اين گونه تشيع كه يك مذهب داراي قوت منطقي است تبديل به مذهبي درويشي محض مي شود و از درون، پوك و خالي مي گردد و در ذهن عوام الناس نفرت و در خود شيعه افتراق و پراكندگي گسترش مي يابد. آنگاه و در نهايت بايد توسط نيروهاي جهادي بر آنها تير خلاص زد و نابودشان كرد.

تحقيق و جمع آوري مطالب فراواني عليه مرجعيت و نشر اشاعه ي آنها توسط نويسنده هاي پول پرست و بي نام. در اين باره بايد پول خوبي خرج شود و در ميان مداحان و عوام شيعه مواد زير زميني پخش و منتشر گردد تا شيعيان دچار آشفتگي و چند دستگي شوند. و با اين برنامه ها پيش بيني مي شود كه در مرحله ي نهايي، صداي اعتراض خود شيعه ها عليه مرجعيت بلند شود تا آنجا كه در سال 2010 ميلادي ديگر مرجعيت يا به عبارت ديگر مركزيت اقتدار شيعه كه تا كنون سد اصلي جلوي دولتمردان ما بوده اند به وسيله ي خود شيعيان پايان يابد.


منبع خبر : عصر ايران - http://asriran.com/view.php?id=33611 
اخبار مرتبط

مداحي كه نرخ ميليوني دارند!
منتشر شده در تاريخ: 23/08/1391

عجیب ترین وجالب ترین استفتائات از مراجع تقلید
منتشر شده در تاريخ: 15/05/1391

مهر:کت و شلوار ایرانی با مارک خارجی / مدیرانی که مارک باز شدند
منتشر شده در تاريخ: 20/03/1391

اسرار نام های حضرت فاطمه (س)
منتشر شده در تاريخ: 06/02/1391

آنقدر زشتی دروغ از بین رفته که...
منتشر شده در تاريخ: 28/09/1390

جلسه مولودی خوانی زنانه/ ابرو کمونم،عزیز جونم،شور وجودم!
منتشر شده در تاريخ: 22/04/1390

تاثیر ذکر «لاحول و لا قوه الا بالله»
منتشر شده در تاريخ: 29/03/1390

لیلة الرغائب؛ شب بخشش‌های بی‌پایان
منتشر شده در تاريخ: 19/03/1390

لقمه‌های حرام در برخی رستورانهای تهران
منتشر شده در تاريخ: 28/02/1390

شکل جدید اداره راه و ترابری اهواز: "روی قالی در پیاده رو" (تصویری)
منتشر شده در تاريخ: 08/12/1389

رد پای آبزیان حرام در فروشگاه‌های معتبر +عکس/ پاسخ مراجع
منتشر شده در تاريخ: 22/09/1389

برخي مسؤولان ایرانی نخوانند : دلیل جالب برکناری دو مقام اروپایی!
منتشر شده در تاريخ: 29/08/1389

همه فهمیدند، جز سازمان مربوطه!
منتشر شده در تاريخ: 09/06/1389

پيتزا با گوشت گراز در تهران + عكس
منتشر شده در تاريخ: 20/05/1389

"آمین" بعد از سوره حمد نماز را باطل می‌کند
منتشر شده در تاريخ: 08/04/1389

استفتایی درخصوص نگهداري سگ خانگي
منتشر شده در تاريخ: 27/03/1389

حمله به مسلمانان به خاطر نخوردن مشروب!
منتشر شده در تاريخ: 27/03/1389

شور چشمی یا چشم زخم چیست؟
منتشر شده در تاريخ: 17/03/1389

"اشرافیت را به فرهنگ تبدیل کردند"
منتشر شده در تاريخ: 09/01/1389

الکلهای خوراکی در داروخانه ها و سوپرمارکتها!
منتشر شده در تاريخ: 09/12/1388

خاطرات یک نویسنده از اجرای یک نمایش وقیح تجاوز به عنف در جشن هنر شیراز
منتشر شده در تاريخ: 09/12/1388

فروش مشکوک كتاب خاطرات خواننده زن لس آنجلسی در ميدان انقلاب!
منتشر شده در تاريخ: 08/11/1388

کارخانه‌اي که هفت سال است کار مي‌کند، امسال افتتاح مي‌شود! (+ تصاوير)
منتشر شده در تاريخ: 27/10/1388

انتقاد شدید علم الهدی از اظهارات اخیر مشایی
منتشر شده در تاريخ: 26/10/1388

فروش برگه‌های بخت آزمایی در مازندران!
منتشر شده در تاريخ: 10/09/1388

خاطراتي از شیوه زندگي شهيد بهشتي(ره)
منتشر شده در تاريخ: 23/08/1388

از پيامك سازي براي احمدي ن‍ژاد تا رواني خواندن كروبي
منتشر شده در تاريخ: 03/06/1388

خاطره قالیباف از رویت امام زمان در خواب
منتشر شده در تاريخ: 15/05/1388

محل سکونت 60 درصد مسئولان کشور
منتشر شده در تاريخ: 14/05/1388

در محضر مرحوم علامه کرباسچیان:آدم شویم
منتشر شده در تاريخ: 18/04/1388

تبلیغ رسمی یک فرقه ضاله در خیابان‏های تهران
منتشر شده در تاريخ: 02/03/1388

احمدی نژاد، ناگفته های ژنو را روایت کرد
منتشر شده در تاريخ: 23/02/1388

داستان نفوذ چشم بادامی ها در بازار کالاهای مذهبی
منتشر شده در تاريخ: 10/02/1388

احمدی‏نژاد: بیسکوئیت مال اداره است يا شخصي است؟
منتشر شده در تاريخ: 07/02/1388

صحبت های ضبط شده پسر احمدی نژاد و کتابی درباره زندگی رئیس جمهور
منتشر شده در تاريخ: 06/02/1388

ناگفته‌های رفسنجانی از آغاز اختلاف آیت‌الله منتظری با امام
منتشر شده در تاريخ: 30/01/1388

ماجرای ترک سیگار میرحسین موسوی
منتشر شده در تاريخ: 24/01/1388

تبلیغ ناشر کتاب "آیات شیطانی" در ایران
منتشر شده در تاريخ: 24/01/1388

سخنرانی منتشرنشده‏ شهید آوینی درباره سینما
منتشر شده در تاريخ: 20/01/1388

مسافر پرواز 1276 به مقصد تهران
منتشر شده در تاريخ: 16/01/1388

مدعي پيامبري روانه تيمارستان شد
منتشر شده در تاريخ: 19/12/1387

گزارش خواندنی خبرنگار آمریکایی از مشهد و حرم امام رضا (ع)
منتشر شده در تاريخ: 18/12/1387

فاطمه رجبی: در خفقان به سر می‌برم
منتشر شده در تاريخ: 18/12/1387

چند درصد ایرانی ها مذهبی اند؟
منتشر شده در تاريخ: 03/12/1387

فرد مدعي پيامبري در ساوجبلاغ دستگير شد
منتشر شده در تاريخ: 27/11/1387

مصاحبه با خواننده معروف لس‌آنجلسي با نام مستعار در يك روزنامه پر تيراژ
منتشر شده در تاريخ: 19/10/1387

گنجي: وجود خدا را هم نمي‌شود اثبات كرد
منتشر شده در تاريخ: 04/10/1387

اعدام یک مدعی امامت در قم
منتشر شده در تاريخ: 02/10/1387

بچه ها در این موبایل ها چه تصويرهاي ناهنجاري به يكديگر نشان مي‌دهند
منتشر شده در تاريخ: 21/09/1387

6 روش تبليغ گسترده مسيحيت در ايران
منتشر شده در تاريخ: 18/09/1387

آیت الله نوری همدانی: شطرنج فی نفسه حرام است اما...
منتشر شده در تاريخ: 10/09/1387

ادعای خدایی در خوزستان!
منتشر شده در تاريخ: 02/09/1387

نامه جنبش عدالتخواه به ستاد امر به معروف
منتشر شده در تاريخ: 29/08/1387

موضوع: دستور العمل ختم صلوات!
منتشر شده در تاريخ: 20/08/1387

حاج احمد آقا: از نظر امام فتح خرمشهر بهترین زمان برای پایان جنگ بود
منتشر شده در تاريخ: 18/08/1387

خريد تجهيزات ماهواره خيانت به خانواده
منتشر شده در تاريخ: 11/08/1387

تاکید آيت الله سبحاني بر تفكيك دختر و پسر در دانشگاه
منتشر شده در تاريخ: 20/07/1387

پیشنهاد تشکیل قوه امر به معروف و نهی از منکر
منتشر شده در تاريخ: 18/07/1387

رواج شيطان پرستي در ايران
منتشر شده در تاريخ: 09/07/1387

توهين مكرر كوكاكولا به اسلام و بي تفاوتي مسيولان
منتشر شده در تاريخ: 04/07/1387

تبليغ شركت صهيونيستي در ورزشگاه مشهد
منتشر شده در تاريخ: 27/06/1387

واكنش دفتر رييس جمهوري به بيانيه احمد توكلي
منتشر شده در تاريخ: 27/06/1387

ادعای مضحک شرق شناس آلمانی:پیامبري به نام محمد وجود نداشته
منتشر شده در تاريخ: 24/06/1387

پسر 17 ساله، رابط قلابی امام زمان
منتشر شده در تاريخ: 20/06/1387

حائری شیرازی: زيبارويان تلويزيون روزه را باطل مي كنند
منتشر شده در تاريخ: 16/06/1387

چقدر خنده داره که...!
منتشر شده در تاريخ: 14/06/1387

آدامس اوربيت حلال است يا حرام؟
منتشر شده در تاريخ: 12/06/1387

امام جمعه مهریز:زنان بدحجاب مانند الاغ های پالان دار هستند
منتشر شده در تاريخ: 09/06/1387

آيت‌الله يزدي: خواندن ترجمه قرآن، خواندن قرآن نيست
منتشر شده در تاريخ: 09/06/1387

یک طلبه خوش ذوق واين بار قطعي برق
منتشر شده در تاريخ: 30/05/1387

طلبه سيرجاني به 23 ماه حبس محكوم شد
منتشر شده در تاريخ: 23/05/1387

حضور دختر و پسرجوان در عطرفروشي های مترو انحراف از اسلام است
منتشر شده در تاريخ: 21/05/1387

ايرانيان و معضل همه روزه‌اي به نام صف!
منتشر شده در تاريخ: 20/05/1387

توزيع سي‌دی معرفی فرقه بهائيت در تهران
منتشر شده در تاريخ: 15/05/1387

خاطرات ناطق نوري از سمتش در دفتر رهبري
منتشر شده در تاريخ: 14/05/1387

17 ميليون تومان شهريه يك دانش آموز
منتشر شده در تاريخ: 03/05/1387

نامه‌ي خداحافظي پهلوان ایران خطاب به ملت
منتشر شده در تاريخ: 03/05/1387

حاشيه‌هاي سفر/ جليلي در first classننشست
منتشر شده در تاريخ: 03/05/1387

ماجرای شهادت شهید عباس دوران؛
منتشر شده در تاريخ: 30/04/1387

طلبه سيرجاني همچنان در بازداشت به سر مي‌برد
منتشر شده در تاريخ: 29/04/1387

روایت کارگزاران از ایده 50 هزارتومانی کروبی
منتشر شده در تاريخ: 23/04/1387

آيت‌الله اشتهاردي به ملكوت اعلي پيوست
منتشر شده در تاريخ: 19/04/1387

ناطق نوری: روحانیون نترسند؛ اثبات کنند فلان کس کاخ دارد
منتشر شده در تاريخ: 18/04/1387

استفاده از اماکن ورزشی برای رقص ممنوع
منتشر شده در تاريخ: 16/04/1387

حمله بی سابقه فاطمه رجبی به قالیباف
منتشر شده در تاريخ: 06/04/1387

همسر شهید رجایی:رجایی اگر بود رفتاری مثل گذشته نداشت
منتشر شده در تاريخ: 05/04/1387

بیانیه دفتر آیت الله مکارم درباره پالیزدار
منتشر شده در تاريخ: 02/04/1387

روایت ولایتی از سفره شراب در زیمبابوه و تقید مذهبی آیت الله خامنه ای
منتشر شده در تاريخ: 23/03/1387

یک خبر مهم در مورد پاليزدار
منتشر شده در تاريخ: 23/03/1387

مخالفت با برگزاري کنسرت کريس دي برگ
منتشر شده در تاريخ: 22/03/1387

دومین نماینده هم به اتهام اخلاقی بازداشت شد
منتشر شده در تاريخ: 22/03/1387

اطلاعات تازه‌‌اي از تبليغ بت‌پرستي در ايران
منتشر شده در تاريخ: 13/03/1387

آيت‌الله مكارم: حامل رحم اجاره‌اي با نوزاد محرم مي‌شود
منتشر شده در تاريخ: 12/03/1387

روايت خواندني منجي رفسنجاني از ترور
منتشر شده در تاريخ: 07/03/1387

چشم ما به تبليغ «بت‌پرستي» ‌روشن!
منتشر شده در تاريخ: 05/03/1387

نکاتی درباه باجگيري يك سايت خبري
منتشر شده در تاريخ: 02/03/1387

توليد فاضلاب جعلي براي حفظ آبرو مقابل وزير
منتشر شده در تاريخ: 31/02/1387

خاطره فوتبالی ابطحی: شمخانی باید برقصه!
منتشر شده در تاريخ: 30/02/1387

مديريت امام‌زمان و وظيفه ما
منتشر شده در تاريخ: 23/02/1387

هورا كشيدن و كف زدن در برنامه‌هاي كودك قابل پذيرش نیست
منتشر شده در تاريخ: 23/02/1387

اسلام آوردن جوان چيني در اراك
منتشر شده در تاريخ: 19/02/1387

ابعاد تازه‌اي از قتلهاي زنجيره‌اي از زبان حسينيان
منتشر شده در تاريخ: 18/02/1387

حمله عجيب عبدالله شهبازي به حجت‌الاسلام حسينيان
منتشر شده در تاريخ: 15/02/1387

نظر آيت الله صانعي در مورد اجراي حكم سنگسار
منتشر شده در تاريخ: 07/02/1387

نظر مراجع در مورد ماءالشعير الکل دار
منتشر شده در تاريخ: 01/02/1387

اعتراف سلمان رشدی پس از 18 سال
منتشر شده در تاريخ: 20/01/1387

ابطحي: صداي سياوش قميشي قشنگ است...!!!
منتشر شده در تاريخ: 19/01/1387

توضیحات نماینده بالتیکا درباره ماءالشعیر الکلی
منتشر شده در تاريخ: 19/01/1387

ماء‏الشعير الکل‏دار در فروشگاه‌هاي تهران
منتشر شده در تاريخ: 18/01/1387

ساخت فیلم موهن به پیامبر توسط یک ایرانی
منتشر شده در تاريخ: 11/01/1387

دغدغه های آيت‌الله سيستاني درباره اوضاع فرهنگي و فكري ايران
منتشر شده در تاريخ: 10/01/1387

انتشار اینترنتی فیلم نماینده هلند علیه اسلام
منتشر شده در تاريخ: 10/01/1387

تجلیل روزنامه‌نگار خارج نشین از حالات آیت الله خامنه‌ای در سلول
منتشر شده در تاريخ: 10/01/1387

پرده‌برداري از گنبد جديد حرم جوانترين امام
منتشر شده در تاريخ: 08/01/1387

شایعات درمورد آیت‏الله بهجت تکذیب شد
منتشر شده در تاريخ: 24/12/1386

کسی با زور به بهشت نمی رود
منتشر شده در تاريخ: 21/12/1386

یک زن مدعی عرفان: خدا برایم جفت بهشتی فرستاده
منتشر شده در تاريخ: 02/12/1386

ادعاي شرم‌آور يك اسقف درباره مسيح
منتشر شده در تاريخ: 01/12/1386

مرگ ناگهاني سردبير هتاك به پيامبر
منتشر شده در تاريخ: 30/11/1386

بی اطلاعی یک مسئول قرآنی از تعداد سوره ها
منتشر شده در تاريخ: 24/11/1386

یک طلبه خوش ذوق و قطعی گاز
منتشر شده در تاريخ: 17/11/1386

زن شياد خود را نماينده پيامبر معرفي مي کرد
منتشر شده در تاريخ: 14/11/1386

آیاسروش، نزول قرآن از جانب خدا را انكار كرده است؟
منتشر شده در تاريخ: 14/11/1386

واكنش مناسب رئيس‌جمهور به برخي دخالت ها در عزاداري
منتشر شده در تاريخ: 27/10/1386

عزاداري انگليسي صهيونيستي نميخواهيم
منتشر شده در تاريخ: 25/10/1386

فعال شدن پلیس هیئت ها در کرج
منتشر شده در تاريخ: 25/10/1386

راه‌اندازي وب‌سايت ويژه محرم
منتشر شده در تاريخ: 24/10/1386

تعويض رايگان تمثال‌ها با تصاوير عاشورايي
منتشر شده در تاريخ: 22/10/1386

آگهی مولودی خوانی خانم دلیری همراه با شو لباس
منتشر شده در تاريخ: 06/10/1386

آيت الله مكارم:گاهي مجالس عزاداري خوب است و شيوه عزاداري در شان ائمه (ع) نيست
منتشر شده در تاريخ: 13/09/1386