شماره خبر:  2316    تاريخ انتشار خبر:        ام اسفند ماه سال هجری شمسي  تعداد دفعات مشاهده خبر: 1303 مرتبه تا کنون

 رواج موادمخدر در كافي‌نت وگيم‌نت‌ها

نتايج بررسي هاي انجام شده بر فعاليت حدود ٧ درصد گيم نت و كافي نت ها در كشور، حاكي از آن است كه متاسفانه توزيع و مصرف مواد مخدر و دخانيات در اين مكان ها به صورت نگران كننده اي رواج پيدا كرده است.

رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي با بيان اين مطلب به خراسان گفت: تحقيقات انجام شده در ٦ ماهه دوم سال ٨٥ و ٦ ماهه اول سال ٨٦ نشان داده كه مسئله توزيع و استعمال مواد مخدر و دخانيات در گيم نت ها و كافي نت ها به يك معضل جدي و نگران كننده تبديل شده است.

سردار نجفي اضافه كرد: عمده مراجعه كنندگان به گيم نت ها و كافي نت ها را افراد ١٣ تا ٢٢ سال تشكيل مي دهند بنابراين هرگونه مصاديق تخلفي كه در اين مكان اتفاق مي افتد، تهديد جدي براي نسل نوجوان به شمار مي رود.وي گفت: بر اساس گزارش هاي رسيده در خصوص توزيع و مصرف مواد مخدر و دخانيات در گيم نت ها و كافي نت ها در حال حاضر در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين مسئله را به عنوان يكي از موضوعات بسيار اساسي مورد بررسي قرار داده ايم تا بتوانيم نظارت كلي و جدي را در اين رابطه اعمال كنيم.

سردار نجفي، با بيان اين كه گيم نت ها و كافي نت ها يك محيط فرهنگي و تفريحي قلمداد مي شود، اظهار داشت: يكي از مواضع ما در حوزه انتظامي اين بوده است كه تا حد امكان موانع و محدوديت هاي موجود بر سر راه ايجاد واحدها و مراكز فرهنگي را به حداقل برسانيم،اما نكته قابل توجه اين است كه چنين اماكني به عنوان مكان هاي عمومي تلقي مي شود. در واقع طبق تعريف، هر محلي كه مورد پذيرش عموم افراد باشد به عنوان مكان عمومي تلقي مي شود بنابراين مشاهده هرگونه تخلفي، موارد تحت نظارت و پيگرد قرار مي گيرد.

سردار نجفي همچنين تاكيد كرد: گزارش هاي اوليه وضعيت كافي نت ها و گيم نت ها از طريق خانواده ها به دست ما رسيده است و با توجه به اين كه نوجوانان در اين اماكن، اوقات فراغت خود را مي گذرانند بنابراين وجود هر گونه ناهنجاري مي تواند آثار سوئي داشته باشد.وي ادامه داد: به دنبال اجراي قانون منع استعمال دخانيات در اماكن عمومي كه در راستاي آن با كليه مظاهر عمومي استعمال دخانيات برخورد مي شود، نيروي انتظامي نظارت جدي خود را بر كافي نت ها و گيم نت ها نيز اعمال خواهد كرد.

سردار نجفي با بيان اين كه هم اكنون در كل كشور حدود ٥ هزارواحد صنفي گيم نت و حدود ٣ هزار كافي نت فعاليت مي كنند اظهار داشت: گيم نت ها تحت پوشش اتحاديه لوازم ورزشي هستند و با توجه به اين كه اين اتحاديه حدود ٦ هزار واحد صنفي را تحت پوشش دارد، بديهي است كه نمي تواند به وضعيت گيم نت ها نيز رسيدگي كند؛ بنابراين تشكيل يك اتحاديه صنفي مستقل در اين زمينه ضروري است.

بر همين اساس پيشنهاد تشكيل اتحاديه صنفي گيم نت ها در هيئت عالي نظارت بر اماكن عمومي مطرح و در جلسه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين پيشنهاد بررسي شد. در صورتي كه اين پيشنهاد به تصويب برسد گيم نت ها داراي يك اتحاديه صنفي تخصصي خواهند شد، تا از اين طريق وضعيت گيم نت ها قانونمند شود.

سردار نجفي افزود: توصيه ما اين است كه خانواده ها و والدين در طول سال رفت و آمد نوجوانان و جوانان خود را به اين مكان ها تحت نظارت قرار دهند و بي توجه از كنار اين مسئله نگذرند.وي اظهار داشت: بيشتر مشتريان در كافي نت ها و گيم نت ها را افراد ١٣ تا ٢٢ سال تشكيل مي دهند و كاملا پيداست كه حضور دو گروه سني متفاوت با اختلاف ٩ تا ١٠ سال در اين مكان ها در صورت نبود نظارت مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد. به گفته وي علاوه بر مشكلات صنفي موجود در گيم نت ها و كافي نت ها، در دسترس بودن نرم افزارهاي مختلف نيز موضوع نگران كننده اي است كه بايد تحت كنترل و نظارت جدي قرار گيرد.وي در ادامه تصريح كرد: توزيع نرم افزارهاي نامناسب باعث مشكلات اخلاقي و بحران هاي روحي و رواني بين نوجوانان و جوانان مي شود.در حالي كه اگر حوزه گيم نت و كافي نت به طور كلي تقويت شود و نرم افزارهاي مناسبي در اختيار نوجوانان قرار گيرد، آسيب هاي اجتماعي از اين نظر به حداقل خواهد رسيد.

سردار نجفي با تاكيد بر هوشياري خانواده ها و والدين، افزود: توجه و هوشياري خانواده ها به ما كمك شاياني خواهد كرد. به طوري كه در گذشته نيز حساسيت و هوشياري خانواده ها باعث شد كه ما با بسياري از افراد متخلف در اين واحدها برخورد كنيم.

به گفته رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي، سال ٨٥ با ٧٤ مركز گيم نت غيرمجاز و متخلف برخورد شد و امسال نيز از ابتداي تابستان، وضعيت گيم نت ها با همكاري برخي سازمان هاي ذي ربط تحت نظارت قرار گرفته است كه اين روند نظارتي شدت پيدا خواهد كرد.عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه گفت: در چند سال اخير مراكز جديدي با هدف عرضه خدمات و محصولات فرهنگي تشكيل شده است كه در اين ميان برخي از مراكز غيرمجاز به توزيع سي دي ها و فيلم هاي غيرمجاز مبادرت مي كنند كه متاسفانه نظارت وزارت ارشاد بروضعيت اين گونه مراكز قوي نيست.

جواد آرين منش ادامه داد: در كنار مراكز توزيع محصولات فرهنگي، رشد قارچ گونه گيم نت ها و كافي نت ها در كلان شهرها نيز بيانگر اين است كه متاسفانه شكل گيري اين مراكز به هيچ وجه نظام مند نيست و ايجاد اين گونه مراكز فاقد مجوز نيز روبه افزايش مي باشد. درحالي كه اين مراكز به دليل تاثيرگذاري خاص كه روي نوجوانان و جوانان دارد به نظارت جدي نيازمنداست.
وي ادامه داد: از حدود ١٠ سال پيش موسسه اي با نام رسانه هاي صوتي و تصويري در كشور ايجاد شد تا نياز فرهنگي خانواده ها را تامين كند. متاسفانه به تدريج فروشگاه هايي به عنوان زيرمجموعه اين موسسه به توزيع فيلم يا سي دي پرداختند كه به دليل ضعف هاي نظارتي رفته رفته به توزيع محصولات غيرمجاز فرهنگي اقدام كردند.
آرين منش هم چنين به گسترش بي ضابطه بسياري از مراكز گيم نت و كافي نت اشاره كرد و افزود: در اغلب موارد شاهديم كه ايجاد اين موسسه ها چندان قانونمند و نظام مند نيست و همين موضوع باعث شده است تا آثار سوء اين مراكز به آثار مثبت آن غلبه كند.
وي تصريح كرد: طي دو سه سال اخير تصميم هايي اتخاذ شده است كه به واسطه آن امكانات فرهنگي براي مراكز تفريحي و فرهنگي فراهم شود. در همين راستا وباتوجه به تذكرات مقام معظم رهبري ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي حركت هايي را آغاز كرد. ضمن آن كه وزارت ارشاد و كانون پرورش فكري كودكان نيز موظف شد تا در اين رابطه قدم هايي بردارد كه يكي از آن ها توليد بازي هاي رايانه اي بود. اما از آنجا كه تعداد محصولات فرهنگي توليد شده به حدكافي و قابل قبول نيست، هنوز هم شاهديم كه نوجوانان و جوانان ما به محصولات فرهنگي غيرمجاز رو مي آورند.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه ٦٠ درصد گيم نت ها و كافي نت هايي كه براي جذب نوجوانان و جوانان تشكيل شده است تا امكانات تفريحي را براي آنان فراهم كند، فاقد مجوز است، اضافه كرد: طبيعي است كه با تشكيل اين مراكز غيرمجاز، نظارتي هم بر عملكرد آنها صورت نمي گيرد.به همين دليل اين موضوع باعث شده است شاهد بروز آسيب هاي اجتماعي در اين مكان ها باشيم.آرين منش افزود: هفته گذشته در كميسيون فرهنگي مجلس، جلسه مشتركي با وزير ارشاد و معاونان وي درباره ساماندهي گيم نت و كافي نت ها و مراكز غيرمجاز عرضه محصولات صوتي وتصويري برگزار شد كه دلايل نبود نظارت و برخورد قاطعانه با اين مراكز مورد بررسي قرار گرفت كه مسئولان وزارت ارشاد برخورد با اين مراكز را از وظايف نيروي انتظامي عنوان كردند.

وي افزود:ما معتقديم كه وزارت ارشاد بايد موارد تخلف را به نيروي انتظامي گزارش كند اما درحال حاضر اين اقدام انجام نمي شود.

وي اضافه كرد: باتوجه به وضعيت نامطلوبي كه بسياري از اين مراكز با آن مواجه اند، خانواده ها و والدين وظيفه بسيار سنگيني درخصوص كنترل نوجوانان و جوانان خود برعهده دارند.وي ادامه مي دهد: به طوركلي در روان شناسي اسلامي دوران كودكي، نوجواني و جواني به ٣ دسته تقسيم مي شود. براين اساس در دوران كودكي كه٧ سال اول زندگي را شامل مي شود، كودك بايد آزادانه و به اقتضاي سن خود به بازي و تفريح و كارهاي كودكانه بپردازد. در ٧ سال دوم يا سن نوجواني كه دوره تربيت پذيري است اعمال نظارت بر رفتار نوجوان بسيار ضروري است و در ٧ سال سوم كه سن ورود به مرحله جواني است، والدين بايد فرزندانشان را مشاوران خود بدانند و آنان را در تصميم گيري ها مشاركت دهند و ارتباط صميمانه اي با فرزندان خود ايجاد كنند. بنا براين اگر خانواده هاي ما به اين راهكارها در هر ٣ مقطع حساس از سن فرزندان خود دقت داشته باشند، بي ترديد از بروز بسياري از معضلات اجتماعي جلوگيري مي شود.

آرين منش افزود: بررسي ها نشان داده است كه بعضي از مراكز به اصطلاح فرهنگي ، تفريحي از قبيل برخي از گيم نت ها و كافي نت ها داراي فضاي سالمي نيستند. بنابراين ورود نوجوانان به اين مراكز به هيچ وجه صحيح نيست و توصيه ما اين است كه خانواده ها، نوجوانان خود را به مراكزي هدايت كنند كه زير نظر دستگاه هاي دولتي اداره مي شود، مانند كانون هاي فرهنگي، هنري مساجد و كانون هاي فرهنگي ورزشي و هنري وابسته به وزارت ارشاد و ساير ارگان ها.وي خاطرنشان كرد: البته مشكلي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه تعداد اين مراكز عمومي معتبر درشهرها هنوز به حدي نيست كه همه نوجوانان و جوانان بتوانند به اين مراكز مراجعه كنند. ولي با اين حال با وجود چنين شرايطي خانواده ها بايد مراكز موجود را شناسايي و نوجوانان خود را براي استفاده از خدمات تفريحي ، آموزشي و فرهنگي اين مراكز راهنمايي كنند. 
اخبار مرتبط

۵۰ ماده جدید اعتیاد آور در حال ورود به کشور!
منتشر شده در تاريخ: 30/09/1392

هشدار؛ نسل چهارم مواد مخدر صنعتی در راه است
منتشر شده در تاريخ: 12/09/1392

مثلث مرگ را بشناسید/ دامی برای خانم ها و جوانان
منتشر شده در تاريخ: 27/08/1392

 شیشه چیست و درمان آن چگونه است؟
منتشر شده در تاريخ: 20/08/1392

خط خطي‌كردن ماشين‌هاي مدل بالا در توهم شيشه!
منتشر شده در تاريخ: 13/02/1392

مرگبار‌ترین مخدر‌های دست‌ساز دنیا
منتشر شده در تاريخ: 12/12/1391

همسرم باعث شده فلان بازيگر سينما عاشقم شود!
منتشر شده در تاريخ: 25/09/1391

ضارب شهروندان در خیابان مدنی دستگیر شد
منتشر شده در تاريخ: 25/07/1391

پسری که تفریحی آدم کشت! /عکس
منتشر شده در تاريخ: 20/04/1391

در اورژانس 123 چه می‌گذرد؟
منتشر شده در تاريخ: 14/03/1391

پسر شيشه‌اي پدرش را در خواب كشت
منتشر شده در تاريخ: 03/03/1391

گنجشك‌هاي معتاد
منتشر شده در تاريخ: 31/02/1391

طلاق زن جوان از شوهر كراكي!
منتشر شده در تاريخ: 12/10/1390

ملاقات مرد معتاد با فرشته نجات در‌ پارک
منتشر شده در تاريخ: 07/09/1390

دختر و دستمال وحشتناك مرطوب
منتشر شده در تاريخ: 19/07/1390

قاسم«سناتور» دستگیر شد
منتشر شده در تاريخ: 20/06/1390

نجات مادر و فرزند از اسارتگاه يكساله مرد معتاد
منتشر شده در تاريخ: 20/06/1390

شيشه عمر دختر فراري شكست
منتشر شده در تاريخ: 13/06/1390

ترك اعتياد؛ مرگ برادر را رقم زد
منتشر شده در تاريخ: 03/02/1390

«نخ»، تهدیدی جدید برای جوانان
منتشر شده در تاريخ: 30/01/1390

ورود مواد مخدر جديدبا نام پان پراگ+عکس
منتشر شده در تاريخ: 27/01/1390

معجزه وحشتناک دستمال‌های مرطوب
منتشر شده در تاريخ: 23/01/1390

ازدواج دختر دانشجو به زندان ختم شد
منتشر شده در تاريخ: 19/12/1389

نظرسنجی تکان‌دهنده ازمردم درباره دسترسي ها به مواد مخدر
منتشر شده در تاريخ: 15/12/1389

دستگيري قاتل شيشه‌اي در يك تصادف
منتشر شده در تاريخ: 05/12/1389

باند خانوادگي توزيع كراک متلاشي شد
منتشر شده در تاريخ: 01/12/1389

سوختن «نيلوفر» در آتش اعتياد پدر
منتشر شده در تاريخ: 12/11/1389

روایتی تکان‌دهنده از زندگی زنی که معتاد بود
منتشر شده در تاريخ: 01/09/1389

آشپزخانه‌هايي که "شيشه" پخت مي‌کنند!
منتشر شده در تاريخ: 13/08/1389

عروس شيشه‌اي در هم شكست
منتشر شده در تاريخ: 24/03/1389

كشف لابراتوار بزرگ شيشه
منتشر شده در تاريخ: 17/03/1389

جزئيات قتل هولناك فرزند معتاد توسط پدر
منتشر شده در تاريخ: 25/02/1389

عکس: عاقبت مصرف "شیشه"+16
منتشر شده در تاريخ: 13/02/1389

تصاویر: مصرف مواد مخدر در برخی نقاط تهران(+16)
منتشر شده در تاريخ: 31/01/1389

نقاب توليد‌كنندگان شيشه شكست
منتشر شده در تاريخ: 01/12/1388

تصاوير: سامان‌دهي كارتن‌خوابهاي شهر تهران
منتشر شده در تاريخ: 15/10/1388

قتل جوان معتاد در كمپ ترك اعتياد
منتشر شده در تاريخ: 10/08/1388

بازداشت 8 زن ایرانی در اندونزی + تصویر
منتشر شده در تاريخ: 02/08/1388

زن معتاد ، دختران و پسران را به دام اعتياد مي‌كشاند
منتشر شده در تاريخ: 11/06/1388

آدم‌رباها ،معتادها را مي‌دزديدند
منتشر شده در تاريخ: 31/05/1388

توهّم قرص روانگردان و ازدواج با هنرپيشه آمريكاي
منتشر شده در تاريخ: 27/05/1388

تكديگري خواهر و برادر براي تامين مخارج اعتياد پدر
منتشر شده در تاريخ: 07/04/1388

جنجال مرد متوهم در فرودگاه مهرآباد
منتشر شده در تاريخ: 23/01/1388

توهم قرص اكس جنجال آفريد
منتشر شده در تاريخ: 22/01/1388

سونامي «شيشه» در کشور
منتشر شده در تاريخ: 12/11/1387

اعتياد باعث شكنجه فرزندم شد
منتشر شده در تاريخ: 07/11/1387

معضلي به نام اعتياد به بازي‌هاي رايانه‌اي
منتشر شده در تاريخ: 06/09/1387

متقاضيان گواهينامه تست اعتياد مى دهند
منتشر شده در تاريخ: 08/07/1387

راز ۱۴ كيلو هروئين در چمدان‌هاي هم‌شكل
منتشر شده در تاريخ: 19/04/1387

پدر خانواده وقتي معتاد نشد، كتك خورد
منتشر شده در تاريخ: 11/04/1387

داستان تلخ زنی که شوهرش معتاد بود
منتشر شده در تاريخ: 29/03/1387

مرگ کاشف روان گردان در102سالگي
منتشر شده در تاريخ: 12/02/1387

اعتراف كراکی ها
منتشر شده در تاريخ: 26/01/1387

آدامس پان پراک حاوي مواد مخدر است
منتشر شده در تاريخ: 21/01/1387

جراحي كاميون در‌جست و جوي محموله مخدر
منتشر شده در تاريخ: 19/12/1386

دستگیری سلطان شیشه در تهران
منتشر شده در تاريخ: 17/11/1386

نصب دستگاه خودپرداز حشیش در کالیفرنیا
منتشر شده در تاريخ: 10/11/1386

تولید تریاک در عراق
منتشر شده در تاريخ: 04/11/1386

نصب دستگاه خودپرداز کاندوم و سرنگ در تهران
منتشر شده در تاريخ: 21/10/1386

فرش بافته شده با تار و پود مواد مخدر
منتشر شده در تاريخ: 15/10/1386

ملاقات با نامزد کره اي
منتشر شده در تاريخ: 11/10/1386

زخم‌هاي اعتياد بر بدن نوزاد ‪ ۷۵‬روزه
منتشر شده در تاريخ: 10/10/1386

دختر 13 ساله پس از فرار در منجلاب اعتياد فرو رفت
منتشر شده در تاريخ: 09/10/1386

یک روز دیدنی با معتادان تزریقی اکس رو ول کن ، اسیدو بچسب
منتشر شده در تاريخ: 28/09/1386

50 درصد معتادان تزريقي افغانستان ايراني هستند
منتشر شده در تاريخ: 17/09/1386

روزگار سياه معتادان در بازار سياه متادون تقلبي
منتشر شده در تاريخ: 22/08/1386

مراقب خوشبو كننده‌های اعتیادآور باشید
منتشر شده در تاريخ: 18/06/1386

تدابير گسترده در گلوگاه تأمين مواد مخدر اروپا
منتشر شده در تاريخ: 08/05/1386