شماره خبر:  21023    تاريخ انتشار خبر:        ام شهریور ماه سال هجری شمسي  تعداد دفعات مشاهده خبر: 11362 مرتبه تا کنون

 خودزني يك متجاوز به عنف، قبل از اعدام!

«ك.ش» متجاوز به عنفي كه صبح‌گاه يك‌شنبه20 آذرماه90 در شهركرد به دارمجازات آويخته شد، دقايقي قبل از اعدام با لبه تيز دستبند كه توسط ماموران براي اجراي حكم بازشده بود اقدام به خودزني كرد و علي‌رغم چنين اقدامي از سوي محكوم، حكم اعدام با طناب دار اجرا شد. درپي وقوع اين اتفاق اين شائبه در بين مردم حاضر در صحنه اجراي حكم و برخي از كارشناسان حقوقي مطرح شد كه اين نوع از مرگ نمي‌تواند نفس اجراي حكم قضايي تلقي شود و ممكن است اشكالات شرعي يا قانوني بر چگونگي اجراي آن وارد باشد.

به گزارش ايسنا، هرچند مديركل پزشكي قانوني چهارمحال و بختياري پس از پايان مراسم اعدام علت اصلي مرگ «ك.ش» را فشار بر عناصر حياتي گردن بر اثر دارآويختگي اعلام كرد اما او معتقد است كه ظاهرا اين كار براي فرار محكوم از اعدام انجام شده است.

دكتر منصور فيروزبخت در‌گفت و گو با ايسنا - منطقه چهارمحال و بختياري، با بيان اينكه حكم اعدام حتي با اقدام خودزني اجرا مي‌شود، تصريح كرد: برخي از افراد با اقدام به خود زني تصور مي‌كنند اعدام نمي‌شوند اين در حالي است كه فرد متهم اگر نيز اقدام به خود زني كند و هوشياري خود را از دست دهد بعد از درمان حكم اعدام اجرا خواهد شد.

وي آمار خود زني به هنگام اعدام را بسيار كم دانست و تصريح كرد: اين اقدام براي جريحه دار كردن احساسات مردم است بنابراين به دليل مهم بودن اعدام در ملاء عام همه جوانب از طريق پزشكي قانوني، نيروي انتظامي و ماموران بايد صورت گيرد.

مديركل پزشكي قانوني چهارمحال و بختياري با اشاره به خود زني «ك.ش» با بيان اينكه احتمال آموزش اين فرد براي خود زني زياد است، اظهاركرد: خونريزي ناشي از خود زني به اندازه‌اي نبوده است كه فرد اعدامي هوشياري خود را از دست بدهد، به طوري كه فرد با هوشياري كامل به دار مجازات آويخته شد.

فيروزبخت خاطرنشان كرد: پزشكي قانوني يكي از ارگان‌هايي است كه از شب قبل از اعدام تا بعداز اعدام بايد در صحنه حضور داشته باشد به طوري كه با انجام معاينه جسماني كامل از عدم ضرب و جرح و بيماري در فرد اعدامي اطمينان حاصل شود.

وضعيت نامساعد محكوم، موجب توقف اجراي حكم مي‌شود

هم‌چنين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد نيز با اشاره به آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام مصوب 27 شهريور سال 82 ، در اين باره گفت: بر اساس آيين نامه موجود چنانچه محكوم به اعدام بيمار باشد و اين بيماري به حدي باشد كه طبق نظر پزشكي قانوني مانع انجام تشريفات اجراي حكم باشد پس از تاييد توسط قاضي صادر كننده حكم يا دادستان، اجراي حكم تا رفع مانع به تاخير خواهد افتاد.

دكتر سيدعباس جزايري با بيان اينكه حكم اعدام پس از قطعيت توسط واحد اجراي احكام كيفري و با نظارت دادستان اجرا مي شود، اظهاركرد: پس از وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادر كننده، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از اجراي حكم مراتب را به رييس زندان، فرمانده نيروي انتظامي محل، پزشك قانوني، يكي از روحانيون، منشي دادگاه براي قرائت، وكيل محكوم عليه و قاضي صادر كننده راي اطلاع دهد و از آنها بخواهد براي انجام وظايف محول در محل اجراي حكم حضور داشته باشند.

اين جرم شناس خاطرنشان كرد: قبل از اجراي حكم پزشكي قانوني به اتفاق مجري حكم به زندان رفته و مجرم را معاينه و اعلام نظر مي‌كندكه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم وجود نداشته باشد، بنابراين وضعيت روحي محكوم و حتي ابتلا او به جنون و يا بيماري جسمي كه مانع اجراي حكم نباشد، تاثيري در اجراي حكم ندارد.

به گفته وي، به هنگام اجراي حكم نبايد به محكوم اهانت و يا بي‌احترامي كرد و قبل از اجراي حكم چنانچه محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مامورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه تقاضاي وي فقط براي تاخير اجراي حكم باشد.

اين وكيل پايه يك دادگستري خاطرنشان كرد: اجراي حكم اعدام معمولا به صورت حلق آويز به چوبه‌دار و يا به تشخيص قاضي صادركننده راي به نحو ديگر انجام مي‌شود، زمان اجراي حكم نيز اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر اينكه دادگاه زمان خاصي را تعيين كرده باشد.

وي ادامه داد: اجراي حكم اعدام با مامورين انتظامي است ولي در قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصا محكوم را قصاص كند.

جزايري اظهاركرد: پس از اجراي حكم چنانچه به تشخيص پزشكي قانوني اطمينان به مرگ محكوم حاصل شود، از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشكي قانوني مي شود.

به گفته وي، مامورين انتظامي و اجراي حكم موظف هستند وسايلي كه ممكن است محكوم به وسيله آنها خود را مضروب كند از دسترس وي خارج كنند ولي در صورتي كه با ابزاري مانند دستبند خود را زخمي كند موجب توقف اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه شدت صدمات به حدي باشد كه اجراي حكم غير ممكن باشد كه در اين صورت تا رفع مانع اجراي حكم متوقف خواهد شد.

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد شهركرد افزود: چنانچه وضعيت جسمي محكوم به نحوي باشد كه امكان اجراي حكم وجود نداشته باشد و پزشكي قانوني نيز آن‌را تاييد كند اجراي حكم متوقف مي شود كه در اين صورت فرقي بين خود زني محكوم و ديگر زني وجود ندارد و به موجب 579 قانون مجازات اسلامي چنانچه مامور دولت محكومي را سخت تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند به 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم مي شود.

جزايري در خصوص تعيين محل اعدام نيز تصريح كرد: تعيين محل اجراي حكم اعدام با قاضي صادر كننده راي است ولي چنانچه در راي مشخص نشده باشد، در محل زندان اجرا خواهد شد.

خودزني محكوم به اعدام موجب توقف اجراي نمي‌شود

به گزارش ايسنا، دكتر عالي‌پور، عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد نيز در اين رابطه افزود: اعدام شديدترين كيفر پيش بيني شده در قوانين كيفري است كه در كنار قصاص مستلزم سلب حيات از محكوم است با اين تفاوت كه قصاص حق اولياي دم يا فرد و اعدام حق جامعه است.

وي اظهاركرد: طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامي، زناي به اكراه و عنف مستوجب قتل يا همان اعدام است كه طبق مقررات، نحوه اجراي آن از سوي قاضي صادر كننده راي تعيين مي شود و اگر قاضي در متن راي به چگونگي اعدام اشاره نكند به شيوه دارآويختن مجازات مي شود.

وي با بيان اينكه اجراي اعدام همراه با مراسم مذهبي و با حضور رييس دادگاه صادر كننده راي برگزار مي شود، تصريح كرد: جز در موارد استثنايي اجراي اعدام متوقف نخواهد شد، اجراي اعدام ممكن است با نظر قاضي صادر كننده حكم يا اينكه محكوم به زنا پس از اقرار، در لحظه اجراي حكم اتهامش را كه ثابت شده است انكار كند و يا اينكه محكوم عليه در حال بيماري باشد كه به تشخيص پزشك قانوني يا معتمد و با تاييد قاضي اجراي حكم متوقف مي شود.

عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد با بيان اينكه خودزني شخص در آستانه اعدام موجب توقف اجراي حكم نمي شود، اظهار كرد: در صورتي كه خودزني به گونه‌اي باشد كه محكوم عليه را در وضعيت بد جسمي مانند بيماري شديد قرار دهد فلسفه اجراي مجازات اعدام تامين نمي‌شود.

به گفته وي، عوامل توقف اجراي مجازات اعدام و مجازات هاي ديگر براي زنان بيشتر است ولي براي مردان تنها به دليل بيماري مي‌توان اجراي مجازات را متوقف كرد.

عدم پاسخگويي مسئولان قضايي

خبرنگار حقوقي ايسنا به منظور انجام مصاحبه و دريافت نظرات دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهركرد درباره اجراي اين حكم تلاش‌هاي زيادي را به كار گرفت اما اين تلاش‌ها هيچ نتيجه‌اي در برنداشت.منبع خبر : عصر ايران - http://www.asriran.com/fa/print/193179 
اخبار مرتبط

شکار دختران در شب های بارانی
منتشر شده در تاريخ: 30/09/1392

اعدامی زنده‌شده: خیلی سخت بود
منتشر شده در تاريخ: 26/08/1392

درخواست یک پدر و مادر برای اعدام فرزندشان در تهرانپارس
منتشر شده در تاريخ: 12/08/1392

اژه‌ای: اعدامی بجنوردی عفو می‌شود
منتشر شده در تاريخ: 06/08/1392

اعدامی زنده‌شده از کما خارج شد
منتشر شده در تاريخ: 03/08/1392

قاچاقچی اعدامی در بجنورد در کما است
منتشر شده در تاريخ: 30/07/1392

مرد اعدامی دوباره اعدام نشود
منتشر شده در تاريخ: 25/07/1392

فرار دو اعدامي از پاي چوبه دار
منتشر شده در تاريخ: 18/07/1392

بخشش نوعروس پای چوبه دار
منتشر شده در تاريخ: 18/06/1392

مادر مقتول برگه زندگی نازنین را امضا کرد
منتشر شده در تاريخ: 14/06/1392

نجات پسر جوان از مجازات قصاص
منتشر شده در تاريخ: 09/06/1392

توقف اعدام ۲ گرداننده سایت‌های مستهجن
منتشر شده در تاريخ: 05/06/1392

نجات پسر اعدامی از مرگ با بخشش اولیای دم
منتشر شده در تاريخ: 28/04/1392

حکم اعدام مدیرعامل به خاطر هتک حرمت به منشی
منتشر شده در تاريخ: 24/02/1392

آخرین درخواست یک اعدامی! / عکس
منتشر شده در تاريخ: 04/02/1392

اعدام، مجازات تعرض به 9زن مسافر
منتشر شده در تاريخ: 17/12/1391

زورگیران اعدام شده، در وصیتنامه‌شان چه نوشتند؟
منتشر شده در تاريخ: 03/11/1391

متجاوز به عنف: اعدامم نکنید؛ غلط کردم
منتشر شده در تاريخ: 30/10/1391

دومين ريگي هم اعدام شد
منتشر شده در تاريخ: 05/07/1391

این همه اشتیاق برای دیدن صحنه «اعدام» چرا؟!+16
منتشر شده در تاريخ: 01/04/1391

اعدام 4 متجاوز به عنف در تهران
منتشر شده در تاريخ: 31/03/1391

جزئیات تکان دهنده اعدام چند زندانی ایرانی در زندان "دمام" عربستان
منتشر شده در تاريخ: 27/03/1391

ایرانیان اعدام شده در عربستان (عکس)
منتشر شده در تاريخ: 24/03/1391

قاتلی بخشیده شد تا به جای دیه، جهیزیه دو دختر بدهد
منتشر شده در تاريخ: 18/03/1391

سومين متهم به قتل «ليلا» اعدام مي‌شود
منتشر شده در تاريخ: 10/03/1391

عاملان جنایت سیاه آتشگاه اعدام شدند
منتشر شده در تاريخ: 31/02/1391

میهمانی شوم مرد شیطان صفت برای زن جوان
منتشر شده در تاريخ: 30/11/1390

عکس: دار زدن یک شرور..100سال قبل
منتشر شده در تاريخ: 26/11/1390

آزادی، پایان کابوس14 ساله زن اعدامی
منتشر شده در تاريخ: 10/11/1390

عقرب سیاه به اعدام محکوم شد
منتشر شده در تاريخ: 10/11/1390

عاملان جنايت «پيست وحشت» به اعدام در ملاء عام محکوم شدند
منتشر شده در تاريخ: 09/11/1390

توطئه زن خیانتکار برای اعدام همسرش
منتشر شده در تاريخ: 03/11/1390

نجات قاتل از چوبه‌دار با پیامی از دیار باقی
منتشر شده در تاريخ: 01/11/1390

13 بار اعدام برای متجاوزان پاکدشت
منتشر شده در تاريخ: 01/11/1390

طناب دار در انتظار اغفال‌كننده مردان پولدار
منتشر شده در تاريخ: 14/08/1390

شیطان قرچک اعدام شد
منتشر شده در تاريخ: 04/08/1390

4 عامل اصلی جنایت در خمینی‌شهر اعدام شدند
منتشر شده در تاريخ: 20/07/1390

چهارشنبه، اعدام 4 متهم حادثه‌ خميني شهر
منتشر شده در تاريخ: 18/07/1390

اعدام این"روباه پیر "بخاطر تجاوز به 37زن در اصفهان+عکس
منتشر شده در تاريخ: 16/07/1390

تائید حکم اعدام 4 متهم حادثه خمینی شهر
منتشر شده در تاريخ: 14/07/1390

عامل قتل قويترين مرد ايران اعدام شد
منتشر شده در تاريخ: 30/06/1390

ناگفته‌های مرد اعدام ایران
منتشر شده در تاريخ: 25/05/1390

مامورقلابي شركت گازاعدام شد+عکس/تجاوز به 16زن خانه‌دار
منتشر شده در تاريخ: 21/03/1390

اعدام‌دومين‌ قاتل سريالي زنان قزوين
منتشر شده در تاريخ: 04/03/1390

اعدام فیلمبردار زن به خاطر قتل یک پلیس
منتشر شده در تاريخ: 26/02/1390

5 بار اعدام، حكم عاملان جنايت خانوادگي قزوين
منتشر شده در تاريخ: 28/01/1390

عامل جنایت سعادت‌آباد به دار آویخته شد
منتشر شده در تاريخ: 15/10/1389

قاتل سريالي قزوين فردا اعدام مي‌شود
منتشر شده در تاريخ: 29/09/1389

حاشیه‌های اعدام صدام
منتشر شده در تاريخ: 17/09/1389

شـهلا جـاهد، از اتـهام به قتـل تا قصـاص
منتشر شده در تاريخ: 10/09/1389

شهلا جاهد چهارشنبه 10 آذر اعدام می شود
منتشر شده در تاريخ: 07/09/1389

روشهاي ضد حقوق بشري كشور مدافع حقوق بشر در اعدام محكومان
منتشر شده در تاريخ: 07/07/1389

“چرخ خرد کننده ” زجرآورترین مجازات اعدام در آمریکا+ عکس
منتشر شده در تاريخ: 05/07/1389

نخستین زن قاتل سریالی ایران، در یک قدمی طناب دار+عکس
منتشر شده در تاريخ: 30/06/1389

جزئیاتی از دادگاه و نحوه اعدام ریگی
منتشر شده در تاريخ: 31/03/1389

حكم اعدام 3 متعرض صادر شد
منتشر شده در تاريخ: 17/03/1389

واکنش والدین همسر ریگی به اعدام وی+تصاوير
منتشر شده در تاريخ: 04/03/1389

پادرمیانی اکبر عبدی حکم اعدام را به حبس ابد تغییر داد
منتشر شده در تاريخ: 01/02/1389

عاملان سنگسار دختر کرد ، اعدام شدند
منتشر شده در تاريخ: 09/01/1389

تبلیغ در شهر اهواز برای مراسم اعدام (تصاوير)
منتشر شده در تاريخ: 19/12/1388

اطلاعيه دادسرای تهران درباره دو اعدامی اخیر
منتشر شده در تاريخ: 14/11/1388

متهمان پرونده لواسان به دار آويخته شدند
منتشر شده در تاريخ: 10/11/1388

2 نفر از متهمان اغتشاشات عاشورا امروز صبح اعدام شدند
منتشر شده در تاريخ: 08/11/1388

حاشيه‌هاي مراسم اعدام 3 متجاوز در ورامين
منتشر شده در تاريخ: 15/10/1388

10 بار اعدام براي قاتلان سريالي
منتشر شده در تاريخ: 09/10/1388

دستگیری 14 نفر از عوامل فرار زندانیان سیرجان
منتشر شده در تاريخ: 07/10/1388

اعدامي‌هاي سيرجان ربوده شدند
منتشر شده در تاريخ: 01/10/1388

متجاوز به 2 بار اعدام محكوم شد
منتشر شده در تاريخ: 30/09/1388

حكم اعدام متهمان پرونده لواسان
منتشر شده در تاريخ: 29/09/1388

10بار اعدام براي قاتل سريالي كرجي
منتشر شده در تاريخ: 10/09/1388

از اعدام بهنود تا عفو مصطفی
منتشر شده در تاريخ: 07/08/1388

اعدام سیار با اتوبوس در چین!
منتشر شده در تاريخ: 27/07/1388

عامل جنايت شهر قدس: مرا زودتر اعدام كنيد
منتشر شده در تاريخ: 21/07/1388

بهنود شجاعي اعدام شد
منتشر شده در تاريخ: 19/07/1388

التماس چهار دختر خردسال به اوليای دم
منتشر شده در تاريخ: 22/05/1388

شهلا در يك قدمي اعدام قرار گرفت
منتشر شده در تاريخ: 13/03/1388

قصاص دل‌آرا در زندان مركزي رشت
منتشر شده در تاريخ: 12/02/1388

اعدام يك متجاوز به عنف
منتشر شده در تاريخ: 01/02/1388

جوان 27ساله از اعدام نجات يافت
منتشر شده در تاريخ: 27/01/1388

اعدام مرد شیطان صفت اصفهان
منتشر شده در تاريخ: 25/01/1388

اعدام 3 عامل بمبگذاری شیراز
منتشر شده در تاريخ: 22/01/1388

فوتبالیست اماراتی به اعدام محکوم شد
منتشر شده در تاريخ: 09/01/1388

حكم اعدام شهلا تاييد شد
منتشر شده در تاريخ: 26/12/1387

اتوبوس های اعدام در چین
منتشر شده در تاريخ: 10/12/1387

اعدام یک بهایی به جرم زنا با محارم
منتشر شده در تاريخ: 21/11/1387

آخرين حرف‌هاي اعدامي‌ها
منتشر شده در تاريخ: 07/11/1387

محاکمه مجدد دو خواهر محکوم به سنگسار
منتشر شده در تاريخ: 24/10/1387

اعدام یک مدعی امامت در قم
منتشر شده در تاريخ: 02/10/1387

اعدام‌براي‌عوامل‌انفجارتروريستي شيراز
منتشر شده در تاريخ: 03/09/1387

مامور قلابي، حكم اعدام صادر مي‌كرد
منتشر شده در تاريخ: 17/07/1387

حكم اعدام براى مرد ۸۶ زنه
منتشر شده در تاريخ: 02/06/1387

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره اعدام زیر18 ساله ها
منتشر شده در تاريخ: 29/03/1387

اعدام شکارچی دختر دانشجو
منتشر شده در تاريخ: 11/03/1387

لطفا مرا اعدام‌كنيد
منتشر شده در تاريخ: 08/03/1387

در اسارت سه بار براي اعدام اعزام شدم
منتشر شده در تاريخ: 06/12/1386

رهایی از اعدام به شرط ساخت يك مدرسه
منتشر شده در تاريخ: 02/12/1386

تقاضاي اعدام براي 2 كركس كرجي‌
منتشر شده در تاريخ: 30/11/1386

آمريكا درصدد صدور حكم اعدام براي طراح حملات ‪ ۱۱‬سپتامبر است
منتشر شده در تاريخ: 23/11/1386

حکم اعدام برای 4 نفر از کارمندان گمرک مهرآباد
منتشر شده در تاريخ: 10/11/1386

آزادي پس از 20 سال انتظار در صف اعدام
منتشر شده در تاريخ: 30/09/1386

نجات زن محكوم به اعدام از پاي چوبه دار
منتشر شده در تاريخ: 23/08/1386

لحظه شماری برای اعدام قاتل «لیلا»
منتشر شده در تاريخ: 06/08/1386

عامل شهادت جوان بسیجی اعدام می شود
منتشر شده در تاريخ: 03/07/1386

یک متجاوز به عنف امروز در زندان مشهد اعدام می‌شود
منتشر شده در تاريخ: 21/06/1386

اعدام ۲۱ قاچاقچی و شرور
منتشر شده در تاريخ: 15/06/1386

قاتل قاضی دادگاه "قرچک" پنجشنبه اعدام می شود
منتشر شده در تاريخ: 05/06/1386

تأییدحكم اعدام عامل قتل قاضی دادگستری
منتشر شده در تاريخ: 30/05/1386

عامل جنایت باغ گردو به اعدام محكوم شد
منتشر شده در تاريخ: 27/05/1386

شكارچی دختران درآستانه اعدام
منتشر شده در تاريخ: 17/05/1386

جزئیات اعدام عاملان ترور قاضی مقدس
منتشر شده در تاريخ: 13/05/1386

اعدام ۷ عضو باند ۱۰۰ متری و رضائیه در مشهد
منتشر شده در تاريخ: 10/05/1386

حکم اعدام ۷ متهم به تجاوز به عنف امروز اجرا می شود
منتشر شده در تاريخ: 10/05/1386

پنجشنبه، اعدام عاملان ترور قاضي مقدس
منتشر شده در تاريخ: 09/05/1386

تقاضای اعدام برای عامل قتل قاضی دادگستری
منتشر شده در تاريخ: 08/05/1386

تقاضای دادستان برای اعدام مادرسنگدل
منتشر شده در تاريخ: 03/05/1386

۲۰ تن از اراذل و اوباش اعدام می شوند
منتشر شده در تاريخ: 20/04/1386