شماره خبر:  1859    تاريخ انتشار خبر:        ام آذر ماه سال هجری شمسي  تعداد دفعات مشاهده خبر: 1674 مرتبه تا کنون

 متن گزارش البرادعی درباره رفع ابهام

محمد البرادعی ساعتی پیش گزارش خود را درباره برنامه هسته ای ایران منتشر کرد که در بخشی از آن اجرای توافقات مربوط به پادمان ها و بندهای مربوط به قطعنامه 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر در گزارش البرادعی آمده است :

1- در تاریخ 30 آگوست 2007 مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشی درباره اجرای توافقات مربوط به پادمانها و بندهای مربوط به قطعنامه 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی ایران را به شورای حکام آرائه کرد و گزارش فعلی پیشرفت های انجام شده در این مسیر را از آن تاریخ تا کنون نشان می دهد.

الف- اجرای برنامه کاری درباره مسائل از قبل باقی مانده.

2- در تاریخ 21 آگوست 2007 دبیرخانه آژانس و ایران درباره برنامه کاری برای رسیدگی به مسائل باقی مانده از قبل به توافق رسیدند. بر اساس گزارش قبلی پیشرفت هایی که در ادامه به آنها اشاره می شود در این برنامه کاری بدست آمد.

1- الف- سانتریفیوژهای P1 و P2

3- شرح فعالیت های انجام شده از زمان ارائه گزارش قبلی تا کنون بر اساس ترتیب زمانی به شرح زیر است :

درتاریخ 31 آگوست 2007، آژانس پرسش های مربوط به برنامه غنی سازی اورانیوم در سانتریفیوژهای P1 و P2 را به ایران ارائه کرد؛ در تاریخ 24 و 25 سپتامبر نشستی میان نمایندگان ایران وآژانس درتهران برگزارشد تا توضیحاتی درباره این پرسش ها به ایران داده شود.

از 9 تا 11 اکتبر 2007 نشست دیگری درتهران میان نمایندگان ایران و آژانس برگزارشد که در این نشست ایران به طور شفاهی به پرسش ها پاسخ گفت و آژانس نیز تقاضای شفاف سازی های بیشتر در این باره از جانب ایران شد.

در تاریخ 15 اکتبر، آژانس به صورت ابتدایی پاسخ های مربوط به پرسش های خود را دریافت کرد.

از تاریخ 20 تا 24 اکتبر 2007، یک تیم فنی از آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران سفر کرد تا جزئیات ارائه شده از سوی ایران را بازبینی کرده و مذاکراتی را با مقامات ایرانی درباره برنامه غنی سازی اورانیوم در P1 و P2 انجام دهد.

ازتاریخ 29 اکتبرتا 1 نوامبر، آژانس به مذاکرات خود با ایران درباه برنامه غنی سازی اورانیوم ادامه داد و تهران مدارک اضافی مورد نیاز وهمچنین گزارش های تکمیلی مکتوب را به آژانس ارائه داد، همچنین آژانس مذاکراتی را درباره فعالیت هسته ای ایران در دهه های 1980 و 1990 با مقامات تهران انجام داد.

درتاریخ 5 و 12 نوامبر 2007، ایران بصورت مکتوب پاسخ های مربوط به پرسش های آژانس درباره برنامه غنی سازی اورانیوم در سانتریفیوژهای P1 و P2 را به این آژانس ارائه کرد.

1-1 الف- استفاده از فناوری تاسیسات چرخه سوخت 1972 تا 1995

4- بر اساس گزارش ایران، در سالهای ابتدایی آغاز برنامه هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران قرار دادهایی را با شرکتهای مستقلی از کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا منعقد کرده بود تا این شرکت ها انرژی هسته ای و خدمات مربوط به چرخه سوخت هسته ای را به تهران ارائه دهند اما بعد از انقلاب ایران در سال 1979 این قراردادها که ارزش کلی آنها برابر 10 میلیارد دلار بود به مرحله اجرا نرسیدند. ایران این نکته را ذکر کرده که یکی از این قرار دادها که در سال 1976 به امضا رسیده بود، مربوط به توسعه یک واحد آزمایش صنعتی برای غنی سازی لیزر می شد. مقامات بلند پایه ایرانی اعلام کردند که در اواسط دهه 1980 میلادی ایران برای احیای برنامه هسته ای خود همکاری هایی را با بسیاری از کشورها آغاز کرد تا بتواند نیاز روز افزون خود به انرژی را تامین کند. پیشرفت هایی که از این سرمایه گذاری بدست آمده هم اکنون مشهود است، ایران می گوید که تلاش تهران در وهله اول بر کامل کردن نیروگاه هسته ای بوشهر متمرکز شده و در این با شرکت هایی از اسپانیا، آلمان، فرانسه و آرژانتین همکاری کرده اما تمام آنها بی نتیجه بوده اند.در آن زمان ایران همچنین تلاش هایی را برای بدست آوردن راکتورهای تحقیقاتی از آرژانتین، چین، هند و اتحاد جماهیر شوروی انجام داده بود اما این تلاش ها نیز بی نتیجه مانده بودند.

5-همگام با فعالیت های مربوط به نیروگاه های هسته ای، ایران ساخت مراکز زیرساختی تکمیلی مراکز هسته ای در کرج و اصفهان را آغاز کرد. هر چند صرف نظر از فناوری تبدیل اورانیوم که آنرا از یک شرکت چینی بدست آورده بود ایران نتوانسته بود تا تجهیزات دیگری را که مربوط به چرخه سوخت و یا سایر موارد باشند را از کشورهای خارجی تهیه کند. سرانجام ایران در نیمه دهه 1980 به این نتیجه رسید که فناوری غنی سازی اورانیوم را از بازار سیاه تهیه کند.

6- برای دسترسی به جزئیات ارئه شده از سوی ایران، آژانس مذاکراتی را با مقامات بلند پایه فعلی و پیشین ایران انجام داد. آژانس همچنین مدارک ارائه شده از سوی ایران را راستی آزمایی کرد که این مدراک مربوط به قوانین ایران، قرار داد با شرکت های خارجی و توافق با کشورهای دیگر و مراکر تحقیقات هسته ای بود.

7-اگردرذهن خود، تاریخ طولانی وپیچیده این برنامه وماهیت دوگانه تکنولوژی غنی سازی را تصور کنید، براساس اطلاعاتی که اخیرا به دست ما رسیده آژانس در این مقام نیست که درباره ماهیت این برنامه اظهار نظر کند ؛ اطلاعات و روشنگری های بیشتری در هنگامی که سایر موارد مربوط به برنامه کاری مورد توجه قرار گرفت و زمانی که آژانس قادر شد تا اظهارات ایران در این باره را مورد رسیدگی قرار دهد.

علاوه بر قرار داد 1976 برای آزمایشگاه غنی سازی لیزرکه با یک شرکت آمریکایی منقعد شده بود، ایران گزارش هایی را درباره نتایج سایر قراردادهای مربوط به غنی سازی لیزر ارائه کرده که این گزارش ها به شرح زیر است :

-1975 ؛ برای تاسیس آزمایشگاهی به منظور مطالعه رفتار اسپکترواسکوپیک فلز اورانیوم ( آلمان )

-1991 ؛ برای تاسیس آزمایشگاه اسپکترواسکوپیک لیزر و یک آزمایشگاه تفکیک مجهز ( چین )

-1998 ؛برای بدست آوردن اطلاعاتی درباره غنی سازی لیزر و تهیه تجهیزات مکمل آن ( فدراسیون روسیه )

1-2 الف- بدست آوردن فناوری سانتریفیوژ P1

- پیشنهاد 1987

8- همانطور که قبلا به شورای حکام گزارش شده ( GOV/2005/67, paras 14–15 ) ایران در ژانویه 2005 به آژانس گزارشی یک صفحه ای را درباره مدارکی که مربوط به اجزا و تجهیزاتی که گفته می شود از طریق واسطه ها بدست آورده ارائه کرد.ایران در آن تاریخ اعلام کرد که این گزارش تنها مدرک مربوط به تقاضای 1987 این کشور است. در تاریخ 9 اکتبر 2007 نسخه دیگری از همان گزارش به آژانس ارائه شد. و بخش های ویژه ای از این مدرک بر این نکته اشاره داشت که این مدرک متعلق به سال 1987 است. هر چند که صادر کننده این مدرک هنوز شناسایی نشده است.

9-در5 نوامبر2007 ایران گزارش زمانبدی شده ای که به روزشده بود را درباره ارتباط خود با شبکه های تامین کننده تجهیزات مربوط به سال های 1986 تا 1987 را به آژانس ارائه کرد. ایران اعلام کرد که فقط بخشهایی از سانتریفیوژهای تفکیک شده به اضافه نقشه ها و مشخصات تکمیلی را در سال 1987 تحویل گرفته است. ایران نه تنها این موضوع را تکرار کرد که فناوری قالب ریزی و تبدیل مجدد اورانیوم و یا تجهیزات آن را از واسطه ها تحویل نگرفته بلکه در گزارش 15 صفحه ای خود نیز که شیوه های تبدیل UF6 به فلز اورانیوم و تبدیل آن به نیمکره ها را توضیح می داد به این نکته اشاره کرد که تقاضایی نیز در این مورد مطرح نکرده است. (GOV/2005/87, para. 6 ) این موارد در بند A-3 این مورد در بند A-3 در قسمت های بعد توضیح داده شده است.

10 -بر اساس گفته های ایران، تصمیم مربوط برای بدست آوردن فناوری سانتریفیوژها توسط رئیس آژانس انرژی اتمی ایران و نخست وزیر وقت این کشور اتخاذ شده است. در پاسخ به پرسش های دیگری درباره امکان وجود احتمالی مدارک مربوط به درخواست 1987 ، آژانس گزارش بسیار محرمانه ای را که مربوط به مکاتبه رئیس آژانس انرژی اتمی ایران با نخست وزیر این کشور در تاریخ 28 فوریه 1987 بود دریافت کرد که این مدرک در تاریخ 5 مارس 1987 به امضای نخست وزیر ایران رسیده بود. در این مکاتبه رئیس آژانس انرژی اتمی ایران بر این نکته تاکید می کند که فعالیت باید بصورت محرمانه باشد و در پاسخ به این پرسش آژانس که آیا دخالت نظامی نیز دراین برنامه وجود داشته، ایران پاسخ داد که به غیر ازسازمان انرژی اتمی این کشور هیچ شرکت و یا گروه دیگری در اجرای برنامه سانتریفیوژهای غنی سازی شرکت نداشته است.

11- بر اساس مذاکرات انجام شده با آن دسته از مقامات ایرانی و اعضای شبکه های تامین کننده تجهیزات برای ایران که در دسترس بوده اند، گزارش های ارائه شده از سوی ایران و اطلاعاتی که توسط بازرسان مستقل آژانس تهیه شده، آژانس بین المللی انرژی اتمی مدارک ارائه شده از سوی ایران درباره بدست آوری فناوری غنی سازی سانتریفیوژ P1 در سال 1987 را درست ارزیابی کرده است.

- تحقیقات و پیشرفتهای اولیه

12-ایران اعلام کرده که اولین فاز تحقیقاتی P1 را در سال 1987 تا 1993 آغاز کرده که این فاز فقط مربوط به منابع انسانی و مالی می شود (سه محقق) در این فاز بوده اند.

گزارش های ایران بر این نکته تاکید دارند که در این فاز، تهران بر روی درک رفتار سانتریفیوژها و تجهیزات آنها و تولید داخلی تجهیزات الکترونیکی آن متمرکز بوده است. ایران همچنین تاکید کرده که در جریان اجرای این فاز کار تحقیق و توسعه فقط توسط سازمان انرژی اتمی این کشور و بدون دریافت کمک از دانشگاه ها و مراکز تحقیقات علم فیزیک، انجام شده است. بر اساس گزارش های ارائه شده از سوی ایران، در فاز اول این برنامه، ایران هیچ تماسی را با شبکه های خارجی با دریافت کمک برای حل مشکلات خود در این زمینه، برقرار نکرده است.

13- گفته های ایران درباره فاز تحقیق و توسعه، تناقضی با یافته های آژانس در این مورد نداشته است. یافته های آژانس در این مورد بر اساس مصاحبه با مقامات ایرانی و اعضای شبکه های خارجی تامین کننده تجهیزاتی که در دسترس بوده اند و همچنین گزارش های تکمیلی که بوسیله ایران ارائه شده به اضافه اطلاعات بدست آمده در جریان تحقیقات آژانس، تهیه شده است. هر چند هنوز نیازمند راستی آزمایی نقش دانشگاه های فنی در اینکه چگونه آلودگی های اورانیوم حاصل شده است هستیم.

- درخواست 1993 و تحقیق و توسعه پس از آن

14-همانطور که پیش از این در گزارش ارائه شده به شورای حکام آمده (GOV/2006/15, para. 15), اظهارت ایران و اعضای اصلی شبکه های تامین کننده تجهیزات درباه درخواست نیمه دهه 1990 با یکدیگر متناقص هستند. بر اساس ملاقات های انجام شده در اکتبر 2007 ایران گزارشی دقیق و زمانبندی شده ای درباه وقایع سال های 1993 تا 1999 که اطلاعات مربوط به این وقایع ، شرکا و تحویل تجهیزات سانتریفیوژ P-1 از شبکه های خارجی را در این دوره شفاف سازی می کند به آژانس ارائه کرد.


شبکه موجود دراین دوره

15- ایران دوباره اعلام کرد که شبکه تهیه، با ارائه طرحی از سوی خود در سال 1993 در رابطه با پیشنهاد فروش فناوری غنی سازی، به یک شرکت ایرانی نزدیک شده بود. این پیشنهاد توجه رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه ایران را که خود عضو شورای انرژی هسته ای ایران بود به خود جلب کرد. پیشنهاد به وقت خود از سوی AEOI (سازمان انرژی اتمی ایران)بیشتر پیگیری شد (پاراگراف 16 GOV/2005/67).

16- آژانس تاکنون قادر نبوده است تا بیانیه ایران را که شبکه تهیه در سال 1993 پیشنهاد خود را ارائه داد تائید کند. اطلاعات فراهم شده از سوی ایران در خصوص تحویل و نشست های فنی پس از سال 1993 با آن چیزی که در مصاحبه با برخی افراد شبکه به آژانس داده شده است هماهنگ و منطبق است. بر اساس مصاحبه با مقام های لیبی و اعضای شبکه تهیه و اطلاعات سایر منابع، آژانس نتیجه گرفته است که بسیاری از اقلام مربوط به پیشنهاد سال 1993 در اصل از سوی جمهوری عربی لیبی دستور داده شده بود، اما در حقیقت در دوره طی سال های 1994 تا 1996 به ایران تحویل داده شد.

17- ایران ابراز داشته است که طی دوره سال های 1993 تا 1999 این کشور هنوز در حال آزمایش سخت تولید ترکیبات سانتریفیوژهای p1 بود. تهران گفت که تا سال 1997 تنها منابع انسانی محدودی، به پروژه اختصاص داده شده بود و تقریباً در 1998 مطالعات نظری و عملی که در دانشگاه امیر کبیر برنامه ریزی شده بود به آن اضافه گردید. در این رابطه سؤالات فنی کارکنان AEOI (سازمان انرژی اتمی ایران) از شبکه تهیه، اطلاعات قابل دسترسی برای آژانس فراهم کرد و این اظهارات ایران را مورد تائید قرار می دهد.

18- ایران اعلام کرده است که آن کشور با موفقیت سانتریفیوژ های P1 را در پایان دهه 1990 مورد آزمایش قرار داده و اینکه درآن زمان تصمیمی برای حرکت به جلوبا مقدار زیادی ازسانتریفیوژهای تحقیق وتوسعه و درنهایت با یک تاسیسات غنی سازی اتخاذ گردید. ایران اظهار داشت که پیش از اتخاذ تصمیم برای ساخت تاسیسات در نطنز آن کشور مکانهایی را در هشتگرد کرج، نطنز و اصفهان مورد بررسی قرار داده است.طی این دوره فعالیتهای گروه تهیه شدت یافته و تجهیزات خلاء و همین طور مواد خام ویژه نظیر فولادهای نیکل دار و آلومینیوم با قدرت بالا که از خارج تهیه شده اند. ایران نامها و اسامی، اماکن، فعالیت های کارگاههایی را که در تولید داخلی ترکیبات سانتریفیوژ درگیر بودند را ارائه داده که بسیاری از آنها متعلق به سازمان های صنعتی نظامی است.(پاراگراف 37 ، GOV/2004/11). اطلاعات فراهم شده از سوی ایران در خصوص زمان بندی این خریدها و مبالغ مربوطه منطبق با یافته های آژانس است.

A.1.3) به دست آوردن فناوری سانتریفیوژ P2

19- ایران اعلام کرده است که به منظور جبران آن برای کیفیت ضعیف ترکیبات سانتریفیوژ P1 که از شبکه تهیه گرفته است، شبکه در سال 1996 با ایران در دبی دیدار و نقشه کلی کاملی از سانتریفیوژ P2 را فراهم کرده است. این اظهارات در مصاحبه ای که آژانس با اعضای کلیدی و مهم شبکه داشت مورد تائید قرار گرفت.

20- ایران تکرارکرده است که گرچه طرح ها ونقشه ها درسال 1996به دست آمده اند، اما تا سال 2002 هیچ کاری درخصوص سانتریفیوژها شروع نشد. بر اساس گفته مدیر ارشد فعلی و قبلی AEOI ، ایران هنوز (در آن زمان) تواناییهای علمی برای راه اندازی و اداره سانتریفیوژ تولیدی را نداشته است. آژانس تدارک معتبری در رابطه با اعلام اطلاعات در خصوص زمان واقعی تملک سانتریفیوژها و ترکیبات آنها طی این دوره را نداشته است.

سال 2002 ، AEOI قراردادی را با یک شرکت خصوصی برای تولید یک سانتریفیوژ P2 ، GOV/2004/11 پارگراف 45) با پایان برد. در 5 نوامبر 2007 آژانس یک نسخه ای از قرارداد را که محتوای آن شامل مصاحبه های پیشین با مالک شرکت مذکور بود ، کسی که برای مصاحبه اخیر در این موقع در دسترس نبود، دریافت کرد. قرارداد در مارس سال 2003 به پایان رسید، اما مالک شرکت گفته است که او به کار در خصوص طرح خود تا ژوئن سال 2003 ادامه می دهد.

22- مالک شرکت در مصاحبه های پیشین خود گفته است که او قادر بوده است تا تمامی مواد خام و اقلام کوچک را به استثنای چرخ ها، روغن ها و مغناطیس ها، ازمنابع داخلی به دست بیاورد منابعی که برای فراهم کردن اطلاعات هم اکنون برای آژانس قابل دسترسی هستند. مالک گفته است که او 150 مغناطیس با جزئیات و مشخصاتی از p2 به دست آورده و تلاش کرده است تا دهها هزار دیگر خریداری کند، اما این دستورات و درخواست ها از سوی تهیه کنندگان لغو شده اند. AEOI گفته است که مالک شرکت پس از پایان قرار دادش با AEOI ، باید مغناطیس های اضافی را برای AEOI تامین کند، اما تلاش هایش که هماهنگ با اطلاعاتی است که از طریق بازرسان در اختیار آژانس قرار گرفته به شکست انجامید.

ایران اذعان کرده است که چرخان های (روتور) ترکیبی برای سانتریفیوژهای p2 در کارگاهی تولید شده بود که این کارگاه در محیط و محوطه یک سازمان صنایع دفاعی (DIO) قرار داشته است. (GOV/2004/34 پاراگراف 22)

23- بر اساس دیدارهای بازرسان آژانس از کارگاه p2 در سال 2004 ، و بررسی قرار داد مالک شرکت، پیشرفت گزارش ها و گزارش های روزنانه و اطلاعات در دسترس درخصوص تهیه تحقیقات، آژانس نتیجه گرفت که بیانیه های ایران در خصوص محتوای فعالیت های اعلام شده سانتریفیوژ تحقیق و توسعه p2 موسوم به R&D هماهنگ با یافته های آژانس است.

نمونه های محیطی گرفته شده ازاماکن وسایت های اعلام شدهR&D وهمچنین ازتاسیسات نشان نمی دهد که مواد دراین آزمایشات استفاده شده است.

A . 2 ) منبع آلودگی :

24- در 15 سپتامبر سال 2007 آژانس برای ایران سؤالاتی را در رابطه با منبع آلودگی ناچیز اورانیوم در دانشگاه فنی مطرح کرد و درخواست دسترسی به اوراق و افراد و همین طور تجهیزات مربوطه و مکانها برای نمونه گیری ارائه کرد. سؤالات علاوه منشا آلودگی ناچیز تجهیزات، پاراگراف 24 GOV/2006/53 ، به ماهیت این تجهیزات نیز مربوط می شد و استفاده از تجهیزات و اسامی و نقش افراد و همچنین هویت افراد درگیر را هم در نظر گرفته بود( که شامل PHRC بود).

بر اساس برنامه کاری، ایران باید پاسخ هایی را برای سؤالات فراهم نموده و به درخواست مبنی بر دسترسی در چند هفته آتی پاسخ دهد.

A.3) اوراق مربوط به فلز اورانیوم:

25- در 8 نوامبر سال 2007 آژانس یک نسخه از اوراق 15 صفحه ای مربوط به توضیح شیوه تبدیل اورانیوم UF6 را به فلز اورانیوم و قالب ریزی و تبدیل آن به نیم کره را دریافت کرد.ایران تکرار کرده است که این اوراق به همراه اوراق مربوط به سانتریفیوژ P1 در سال 1987 دریافت شده است.

آژانس این اسناد را در اختیار پاکستان کشوری که منشا آلودگی از آنجا بود، قرار داد. ایران اظهار داشته است که تبدیل مجدد واحد با قالب ریزی تجهیزات ذکر شده در مطلب یک صفحه ای ارائه شده در سال 1987 ، مورد پیگیری شبکه تهیه قرار نگرفت. جدای از آزمایش تبدیل UF4 به فلز اورانیوم در مرکز تحفقیقات هسته ای تهران (پاراگراف 2 ضمیمه GOV/2004/60 ) آژانس هیچ نشانه ای از هیچ تبدیل مجدد UF6 و قالب ریزی (عمل پرتابل) در فعالیت ایران ندیده است، لیکن باید گفته شود که تبدیل ناچیز UF6 به فلز اورانیوم در خط تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در طرح اطلاع رسانی پرسشنامه برای UCF اعلام شده است.(ضمیمه GOV/2003/75 پاراگراف یک).

3- این خط زمانی که از سوی بازرسان آژانس راستی آزمایی شد و مورد تائید قرار گرفت، ساخته نشده بود.

A.4) پلونیوم 210

26- درسپتامبر سال 2007 آژانس سؤالات مکتوبی را در رابطه با فعالیت های مربوط به پلونیوم ایران به این کشور داد و درخواست دسترسی به اوراق، افراد و تجهیزات مربوطه را کرد.

سؤالات علاوه بر مطالعه فحوا و اهداف پلونیوم 210 (پاراگراف 28 GOV/2004/11) این مسئله را مطرح می کرد که آیا هیچگونه تملک بیسموتی از خارج انجام شده و یا تلاشی در این باره صورت گرفته بود و اینکه آیا هرگونه مطالعه نظری در این رابطه و یا تحقیق و توسعه در ایران انجام شده بود.

بر طبق برنامه کاری ایران باید پاسخ هایی را برای سؤالات و درخواست دسترسی ها در چند هفته آینده فراهم آورده باشد.

A.5) معدن گچین

27- در 15 سپتامبر سال 2007 آژانس سؤالات مکتوبی را در رابطه با معدن گچین به ایران ارائه داد و خواستار دسترسی به اوراق ، افراد و تجهیزات مربوطه شد. سؤالات علاوه مالکیت منطقه و زمین معدن و ماشین آلات مسائل دیگری را نیز می شد و در آن آمده بود؛ چرا فعالیت های صورت گرفته در این مکان زمانی که زیربنای مناسبی در نقطه دیگر دسترس بوده صورت گرفته است و اینکه چرا فعالیت های AEOI در معدن در حدود سال 1993 (پاراگراف 26 ، GOV/2005/67 ) متوقف شده است. بر اساس برنامه کاری، ایران باید پاسخ هایی را برای سؤالات و درخواست های دسترسی در چند هفته آینده فراهم آورد.

A.6- مطالعات گفته شده

28- آژانس از ایران خواسته تا به زودی به مطالعات مورد ادعا مربوط به تبدیل اکسید اورانیوم به UF4 (پروژه نمک سبز)، آزمایش انفجاری بالا و طرح یک وسیله موشک re-entry را مورد بررسی قرار دهد. (پاراگراف 38 و 39 GOV/2006/15). بر اساس برنامه کاری، ایران باید این موضوع را طی چند هفته مورد بررسی قرار دهد.در ضمن آژانس در حال کار پیرامون تدابیری است تا با استفاده از آن بتواند اطلاعاتی را در اختیار ایران قرار دهد که این اطلاعات از سوی طرفهای سومی که مرتبط به این مطالعات هستند، فراهم شده است.

A.7- تاسیسات مربوط به مرکز غنی سازی نطنز

29- در17 و 18 دسامبر سال 2007 یک گروه فنی از آژانس جزئیاتی از یک بخش از تجهیزات مربوط به تاسیسات غنی سازی (FEP) در نطنز را با مقام های ایرانی مورد بررسی قرار داد. به علاوه مذاکراتی از 20 تا 24 سپتامبر صورت گرفت که این مذاکرات منتهی به آغاز کار بخش مربوطه در 30 سپتامبر سال 2007 شد.

B- فعالیت های فعلی مربوط به غنی سازی

30- در 3 نوامبر سال 2007 آژانس تائید کرد که ایران نصب و راه اندازی 18 آبشار 164 تایی را در FEP (نطنز) صورت داده و اینکه UF6 به تمامی 18 آبشار تزریق شده بود و همچنین هیچ نصب سانتریفیوژ و یا سانتریفیوژ لوله-کار خارجی در اصل منطقه مربوط به 18 آبشار وجود نداشته است. کار برای نصب، تغذیه، و بازنگری زیربنا و سیستم های کمکی و امدادی در جریان است.

31- از فوریه سال 2007، ایران تقریباً 1240 کیلوگرم گاز UF6 به آبشارها در FEP تزریق کرده است. درجه و مواد تزریقی پائین تر از میزانی بود که برای دستگاهی با چنین طرحی مورد انتظار است. در حالی که ایران گفته است که به غنی سازی سطح 8/4 درصد اورانیوم 235 رسیده، بالاترین اورانیوم 235 که تاکنون از نمونه های محیطی گرفته شده از سوی آژانس از ترکیبات آبشار و تجهیرات مربوطه 4 درصد است. بررسی مشروح مواد هسته ای طی صورت برداری سالیانه فیزیکی که از 16 تا 19 سپتامبر سال 2007 انجام می شود. از ماه مارس سال 2007 مجموع 7 بازرسی اعلام نشده در FEP صورت گرفته است.

32- از اوت سال 2007 ایران به آزمایش ماشین های سانتریفیوژ تکی 10 و 20 ماشین آبشاری و یک ماشین آبشاری 164 تایی در نیروگاه آزمایشی غنی سازی سوخت (PFEP) آزمایش کرد. بین 23 جولای و 322 اکتبر 2007 ایران 5 کیلو گرم UF6 به ماشین های تکی تزریق کرد. هیچ گونه مواد هسته ای به آبشارها تزریق نشد. از 15 تا 18 سپتامبر 2007 آژانس اقدام به یک راستی آزمایی فهرست اموال در PFEP کرد. با وجودی که از نتایج نمونه ها هنوز قابل دسترسی نیستند، ارزیابی موقتی آژانس در خصوص فهرست به سمت تائید آن به گونه ای بود که از سوی ایران اعلام شده بود.

33- چند گزارش مطبوعاتی درباره اظهارات مقام های ارشد ایرانی در رابطه با R&D و آزمایش سانتریفیوژهای P2 به وسیله ایران بوده است. (پاراگراف 14 ، GOV/2006/27). در ابلاغیه ای که آژانس آن را در 8 نوامبر سال 2007 از سوی ایران دریافت کرد در آن آمده بود: ایران به طور داوطلبانه در خصوص وضعیت آزمایش مکانیکی (بدون تزریق گاز UF6 ) به نسل جدیدی ازطرح سانتریفیوژ، به آژانس اطلاع رسانی کرده است.دراین اعلامیه ایران اضافه کرد: موافق آن است تا تبادل اطلاعات مربوط به سانتریفیوژ در سپتامبر سال 2007 با آژانس مورد بررسی قرار گیرد.

c- فعالیت های باز فراوری :

34- آژانس به نظارت خود در رابطه با استفاده و ساخت سلول های داغ در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) "مولیبدنم"، "ید" و تاسیسات تولید رادیو ایزوتوپ"گزنون" و راکتور تحقیقاتی هسته ای ایران از طریق بازرسی ها و تائید اطلاعات در نظر گرفته شده، ادامه داده و آثاری که نشان دهد در این تاسیسات فعالیت های مربوط به بازفراوری در جریان است وجود نداشته است.

D-پروژه های مربوط به راکتور آب سنگین

35- در تاریخ 11 نوامبر 2007، آژانس اطلاعات ارائه شده درباره IR-40 (راکتور هسته ای تهران)را مورد راستی آزمایی قرار داد و متوجه شد که احداث تاسیسات در حال انجام است. تصاویر ماهواره ای بر این نکته تاکید داشتند که راکتور آب سنگین درحال فعالیت است. آژانس باید به تصاویر ماهواره ای بدست آمده دراین رابطه اطمینان می کرد زیرا بطور روزانه به آن دسترسی نداشت و این در حالی بود که پروتکل الحاقی نیز بدون اجرا باقی مانده بود.

E- اجرای سایر موارد

E.1 - تبدیل اورانیوم

36-در جریان تبدیل اورانیوم در UCF در ماه های اخیر که در 31 مارس 2007 آغاز شد، حدودا 78 تن اورانیوم در قالب UF6 تولید شده است. با این حساب از مارس 2004 تا کنون میزان کلی UF6 تولید شده در UCF بالغ بر 266 تن است که تمام آن زیر نظر آژانس قرار دارد. GOV/2007/58

E.2 -اطلاعات مربوط به ساخت

37- در 30 مارس 2007، آژانس از ایران خواست تا در تصمیم خود مبنی بر تعلیق اجرای متن اصلاح شده بخش کلی توافقات فرعی خود، تجدید نظر کند Code 3.1. (GOV/2007/22, paras 12–14)2 ، اما هیچ پیشرفتی در این مورد حاصل نشد.

E.3 -سایر موضوعات

38-در تاریخ 26 نوامبر آژانس موافقت کرد تا سوخت جدید پیش بینی شده برای نیروگاه هسته ای بوشهر را پیش از انتقال از روسیه به ایران مورد آزمایش و تائید قرار دهد.

F-چکیده

39-آژانس قادر است تا درستی مواد هسته ای اعلام شده از سوی ایران را تائید کند، ایران اطلاعات مورد نیاز در این رابطه را با مجوز دسترسی به مواد هسته ای اعلام شده، در اختیار آژانس قرار داده است. علاوه بر این، ایران گزارش های مورد نیاز درباره حسابداری مواد هسته ای مرتبط با فعالیت و مواد هسته ای اعلام شده را در اختیار آژانس قرار داده است.ایران الصاق تاسیسات به FEP را تائید کرده است.هر چند باید به این نکته نیز اشاره کرد که از ابتدای سال 2006 آژانس گزارش های این چنینی را که تهران پیش از این بر اساس پروتکل الحاقی و قوانین شفاف سازی موادی را تولید کرده، از ایران دریافت نکرده بود.در نتیجه دانش آژانس درباره برنامه اخیر هسته ای ایران سیر نزولی دارد.

40- بر خلاف تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران فعالیت های مرتبط با غنی سازی را متوقف نکرده و PFEP
و FEP همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. ایران همچنین به تولید IR-40 ادامه داده و راکتور آب سنگین نیزهمچنان در حال فعالیت است .

41- دوموضوع هنوز درمورد حدود وماهیت برنامه هسته ای ایران باقی مانده؛ اول برنامه گذشته و فعلی غنی سازی سانتریفیوژ و تحقیقات مربوط به آن. آژانس هم اکنون می تواند به این نتیجه برسد که گزارش های ارائه شده از سوی ایران درباره برنامه گذشته P1 و P2 با یافته های این سازمان همخوانی دارند هر چند آژانس همچنان به تحقیقات خود درباره تائید و راستی آزمایی کامل اظهارات ایران ادامه خواهد داد. آژانس قصد دارد در هفته های آینده فعالیت خود را بر روی مسئله آلودگی، تحقیقات مرتبط و فعالیت های دیگر که می توانند کاربرد نظامی داشته باشند متمرکز کند.

42- ایران دسترسی کافی به افراد فراهم کرده و در یک شیوه زمان بندی شده به سؤالات پاسخ داده و شفاف سازی هایی انجام داده استف همچنین ایران توضیحات اضافی را در خصوص مسائل در چهارچوب برنامه کاری فراهم کرده است.لیکن همکاری ایران بیشتر به جای اینکه کنشگرانه باشد بیشتر واکنشی بوده است. همان گونه که پیشتر عنوان شد همکاری فعالانه ایران و شفاف سازی کامل برای انجام کامل و فوری برنامه کاری ضروری است.

43- بعلاوه ایران نیاز دارد تا درباره اهداف وماهیت برنامه های فعلی اش به اعتماد سازی ادامه دهد. اعتماد سازی در خصوص ماهیت صرفاً صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، آژانس را قادر می سازد تا تضمین هایی را نه تنها درباره مواد هسته ای اعلام شده بلکه همین طور 2 بند از "مقدمات بخش عمومی" Arrangements General Part اعلام کند که در سال 1976 برای ارائه و تسلیم اطلاعات برنامه ریزی شده برای تاسیسات مورد موافقت قرار گرفت و به طور عادی در کمتر از 180 روز قبل از تزریق مواد به تاسیسات برای اولین بار فراهم می آورد.

قابل ذکر است که در مقایسه با متن اصلاح شده که در سال 2003 درباره آن توافق شده و بر ارائه اطلاعات به محض اتخاذ تصمیم برای تولید و یا مجوز تولید چنین تاسیساتی تاکید دارد. در حالی که پیش از این مهم بود، بر اساس نبود مواد هسته ای و فعالیت های ذکر نشده از سوی ایران. چون آژانس به جز اطلاعات مربوط به طرح کاری، اطلاعات دیگری درباره مواد هسته ای و فعالیت های اعلام نشده در ایران در اختیار ندارد و با توجه به اجرا نشدن کامل پروتکل الحاقی، آژانس در موقعیتی نیست که درباره نبود مواد و فعالیت های ذکر نشده در ایران، اطمینان دهد. این مورد به خصوص به دلیل وجود دو دهه فعالیت ذکر نشده در ایران و نیاز به بازگرداندن جو اطمینان در ماهیت صرفا صلح آمیز فعالیت هسته ای ایران، حائز اهمیت است. در نتیجه مدیر کل مجددا از ایران می خواهد تا تمامی اقدامات لازم برای برقراری اطمینان با شورای امنیت را که شامل تعلیق تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی است را انجام دهد.

44- مدیر کل به ارائه گزارش خود به نحوی شایسته ادامه خواهد داد. 
اخبار مرتبط

رجزخوانی جدید "نتانیاهو" برای ایران
منتشر شده در تاريخ: 17/08/1391

ادعای جدید نتانیاهو: تنها ۵ دقیقه بعد از حمله به ایران، منطقه احساس رهایی خواهد کرد
منتشر شده در تاريخ: 10/08/1391

تل آویو :ایران قصد آزمایش اسرائیل را داشت
منتشر شده در تاريخ: 17/07/1391

تحريم گاز ايران در آستانه فصل سرد اروپا !
منتشر شده در تاريخ: 15/07/1391

اسراييل با حمله به ايران محو مي‌شود
منتشر شده در تاريخ: 03/07/1391

بیانیه وزارت خارجه درباره اقدام کانادا
منتشر شده در تاريخ: 19/06/1391

" خودروهای بمب گذاری شده" در اجلاس تهران
منتشر شده در تاريخ: 06/06/1391

خودروی متلاشی شده شهیدان هسته ای در ورودی سالن نشست کارشناسان
منتشر شده در تاريخ: 05/06/1391

فرمانده سابق ناتو: هزینه حمله به ایران بسیار سنگین است
منتشر شده در تاريخ: 25/05/1391

تصاویر جالب از لحظه انفجار بمب‌های هسته‌ای
منتشر شده در تاريخ: 17/05/1391

کدام کشورها از تحریم ایران سود بردند؟
منتشر شده در تاريخ: 11/05/1391

دفتر نوکیا در ایران تعطیل می شود
منتشر شده در تاريخ: 18/04/1391

تصمیم ایران برای تقویت حضور نظامی در دریای خزر
منتشر شده در تاريخ: 11/04/1391

همه چیز درباره رادارهای ایران
منتشر شده در تاريخ: 07/04/1391

اقدام خصمانه هلند علیه دانشجویان ایرانی
منتشر شده در تاريخ: 03/04/1391

مخالفت روسیه با تعیین ضرب‌الاجل برای ایران
منتشر شده در تاريخ: 03/04/1391

پشت‌سرجلیلی‌واشتون‌چه‌نوشته‌شده؟/عکس
منتشر شده در تاريخ: 31/03/1391

شروط جدید سنای آمریکا برای مذاکره با ایران
منتشر شده در تاريخ: 27/03/1391

حرکات مشکوک آمریکا قبل از رؤیت شیء نورانی
منتشر شده در تاريخ: 22/03/1391

رویت شیء نورانی در آسمان چند کشور +تصاویر
منتشر شده در تاريخ: 20/03/1391

آیا آمریکا علیه ایران اعلام جنگ کرده است؟
منتشر شده در تاريخ: 18/03/1391

تعبیر نتانیاهو از اثر تحریم‌ها بر ایران
منتشر شده در تاريخ: 17/03/1391

واکنش رژیم صهیونیستی به توافق ایران با آژانس
منتشر شده در تاريخ: 03/03/1391

جزييات سانحه برای كارشناسان آژانس در اراك
منتشر شده در تاريخ: 20/02/1391

پشت پرده جنگ سایبری ایران و اسراییل
منتشر شده در تاريخ: 07/02/1391

استفاده از «دلفین» برای مقابله با ایران در تنگه هرمز!!!
منتشر شده در تاريخ: 26/10/1390

واکنش آمریکا به هشدار ایران درباره ورود ناو هواپیمابر به خلیج فارس
منتشر شده در تاريخ: 14/10/1390

دریادار سیاری: بستن تنگه هرمز مانند نوشیدن یک لیوان آب است
منتشر شده در تاريخ: 11/10/1390

تصاویر: جاسوس سیا با لباس‌های متفاوت
منتشر شده در تاريخ: 08/10/1390

جزییات جلسه دادگاه جاسوس آمریکایی بازداشت شده در ایران
منتشر شده در تاريخ: 07/10/1390

جزیره‌ای که تبخیر شد! + عکس
منتشر شده در تاريخ: 04/10/1390

بازتاب خبر دستگیری جاسوس سیا در ایران
منتشر شده در تاريخ: 27/09/1390

جاسوسی هوایی آمریکا از ایران ادامه مي‌یابد؟
منتشر شده در تاريخ: 24/09/1390

مهمترین پایگاه های آمریکا که در تیررس موشک های ایران قرار دارد (+عکس)
منتشر شده در تاريخ: 23/09/1390

اوباما: از ایران خواسته ایم هواپیمای امریکا را پس دهد!
منتشر شده در تاريخ: 22/09/1390

ماموریت هواپیمای امریکایی در آسمان ایران فاش شد
منتشر شده در تاريخ: 21/09/1390

چرا RQ170 حساس‌ترین پرنده آمریکاست؟
منتشر شده در تاريخ: 19/09/1390

قطعنامه ضد ایرانی كه در شورای حکام تصویب شد
منتشر شده در تاريخ: 28/08/1390

اختلاف اروپاييان درباره ايران در بروکسل
منتشر شده در تاريخ: 25/08/1390

انشاء جالب درمورد شغل پورفسوری
منتشر شده در تاريخ: 25/08/1390

هر تجاوزی را با سیلی محکم و مشت پولادین پاسخ خواهیم داد
منتشر شده در تاريخ: 21/08/1390

ایران اشتباه تاریخی «آمانو» را بدون پاسخ نخواهد گذاشت
منتشر شده در تاريخ: 19/08/1390

انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران +متن گزارش
منتشر شده در تاريخ: 18/08/1390

سکوت سوال‌‌برانگیز رسانه‌های غربی در خصوص اسناد ارائه شده توسط جلیلی
منتشر شده در تاريخ: 14/08/1390

مردم آمریکا درباره "طرح ترور سفیر عربستان توسط ایران"‌ چگونه فکر می کنند؟
منتشر شده در تاريخ: 23/07/1390

آمریکا: ماهان را تحریم می کنیم ، تروریست دستگیر شده با آن پرواز کرده بود!
منتشر شده در تاريخ: 21/07/1390

آمریکا: ایران می خواست سفیر عربستان را «ترور» و دو سفارتخانه را در واشنگتن «منفجر» کند !!!
منتشر شده در تاريخ: 20/07/1390

آخرین وضعیت دستور احمدی‌ نژاد به وزیر کشور برای حفظ امنیت دانشمندان
منتشر شده در تاريخ: 16/06/1390

اگر دچار حماقت شوید، نسخه‌تان را خواهیم پیچید
منتشر شده در تاريخ: 13/06/1390

شاهزاده سعودي به انگليسي ها: ايران را تحريم نفتي كنيد ،‌ كمبود بازار را خودمان جبران مي كنيم
منتشر شده در تاريخ: 01/04/1390

علت تغییر رویکرد تل آویو در برابر حمله به ایران به روایت فارن پالیسی
منتشر شده در تاريخ: 30/11/1389

یادداشت اولی هاینونن برای فارین پالسی:با ایران به توافق برسید
منتشر شده در تاريخ: 09/11/1389

انتقاد روزنامه صهیونستی از اظهارات "داگان"
منتشر شده در تاريخ: 02/11/1389

آمریکا نهایتا حق مشروع ایران را می پذیرد
منتشر شده در تاريخ: 28/10/1389

عقب نشینی صهیونیست ها از تهدیدهای پوچ علیه ایران
منتشر شده در تاريخ: 19/10/1389

پاسخ منفی اتحادیه اروپا به تور بازدید از تاسیسات هسته ای ایران
منتشر شده در تاريخ: 18/10/1389

معتضد شجره نامه سفیر انگلیس را رو کرد
منتشر شده در تاريخ: 12/10/1389

در برابر ایران تنها سه سال فرصت داریم!!
منتشر شده در تاريخ: 09/10/1389

"ويكي‌ليكس" چيست؟
منتشر شده در تاريخ: 07/10/1389

ایجاد وحشت از ایران باعکسهای احمدی نژاد درخیابانها+تصاویر
منتشر شده در تاريخ: 30/09/1389

علیخانی: متکی به بدترین شیوه برکنار شد
منتشر شده در تاريخ: 23/09/1389

شیوه های "دفتر طرح های ویژه"برای جمع آوری اطلاعات درباره ایران
منتشر شده در تاريخ: 22/09/1389

«خانم اشتون» برای ناهار مرغابی بار گذاشته بود، اما جلیلی نخورد
منتشر شده در تاريخ: 16/09/1389

اروپا مستقل از آمریکا، می تواند با ایران به نتیجه برسد
منتشر شده در تاريخ: 15/09/1389

احمدی‏نژاد:درباره‏حقوق‏مسلم‏مذاکره نمی‌کنیم
منتشر شده در تاريخ: 14/09/1389

متكي: كلينتون سلام كرد من هم جواب دادم
منتشر شده در تاريخ: 14/09/1389

افشاگریهای ویکی لیکس به بازنویسی تاریخ جهان منجر خواهد شد
منتشر شده در تاريخ: 08/09/1389

واکنش لس آنجلس تایمز به دیدار متکی از گرجستان
منتشر شده در تاريخ: 16/08/1389

آمریکا به "بیانیه تهران" برگشت
منتشر شده در تاريخ: 09/08/1389

برق نيروگاه بوشهر اواخر بهمن‌ وصل مي‌شود
منتشر شده در تاريخ: 05/08/1389

احمدي‌نژاد: تحريم‌كنندگان پيغام محرمانه مي‌دهند
منتشر شده در تاريخ: 26/07/1389

پاسخ احمدی نژاد به سخنان اوباما
منتشر شده در تاريخ: 04/07/1389

چرااوباماشتاب زده باBBCفارسي مصاحبه كرد؟
منتشر شده در تاريخ: 04/07/1389

هشدار فرمانده کل ارتش به اجانب
منتشر شده در تاريخ: 03/07/1389

واكنش اوباما به سخنان احمدي نژاد
منتشر شده در تاريخ: 03/07/1389

سخنرانی احمدی نژاد و اوباما در یک روز
منتشر شده در تاريخ: 31/06/1389

احمدي ن‍ژاد در مصاحبه با كريستين امانپور: خانم كلينتون اول فكر كند ،‌بعد حرف بزند
منتشر شده در تاريخ: 29/06/1389

سه‌گانه جنگ رواني آمريكا عليه ايران
منتشر شده در تاريخ: 25/06/1389

احمدی‌نژاد: هراقدامی علیه ایران به معنای پاک شدن رژیم صهیونیستی از جغرافیای سیاسی است
منتشر شده در تاريخ: 15/06/1389

تخیلی ترین تحلیل از حمله آمریکا به ایران!!
منتشر شده در تاريخ: 09/06/1389

احمدي‌نژاد: اسراییل كوچك‌تر از آن است كه به ايران حمله كند
منتشر شده در تاريخ: 31/05/1389

گزارش حمله احتمالی اسرائیل به ایران در صدر خبرهای روزنامه عربی
منتشر شده در تاريخ: 23/05/1389

پیغام هیلاری کلینتون برای متکی!؟
منتشر شده در تاريخ: 18/05/1389

پاسخ متکی به آمادگی اوباما برای مذاکره
منتشر شده در تاريخ: 16/05/1389

تحلیل روزنامه روسی از چگونگی حمله احتمالی به ایران
منتشر شده در تاريخ: 14/05/1389

متن کامل مصاحبه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با شبکه تلویزیونی پرس تی وی
منتشر شده در تاريخ: 07/05/1389

اولین تهدید اروپائی ها توسط بانک مرکزی ایران
منتشر شده در تاريخ: 03/05/1389

تحلیل یک طرفه:چرا هنوز رژیم صهیونیستی به ایران حمله نکرده است؟
منتشر شده در تاريخ: 30/04/1389

جدیدترین ادعای آمریکا بعد از شکست در ماجرای امیری
منتشر شده در تاريخ: 28/04/1389

اولین اظهارات امیری در فرودگاه امام خمینی تهران
منتشر شده در تاريخ: 24/04/1389

آحرين اخبار شهرام اميري (تكميلي)
منتشر شده در تاريخ: 23/04/1389

پشت پرده خبرهای مربوط به جنگ با ایران چه می گذرد ؟
منتشر شده در تاريخ: 15/04/1389

ضریب خطا در موشک‌های ایران به حداقل رسید
منتشر شده در تاريخ: 15/04/1389

اسرائیل باز هم بلوف زد: حتی قهوه خوردن احمدی نژاد را هم زیر نظر داریم!
منتشر شده در تاريخ: 14/04/1389

درخواست ترکیه از احمدی نژاد : پای میز مذاکره برگردید و الا برای ما بد می شود
منتشر شده در تاريخ: 09/04/1389

صدور قطعنامه تحریم‌های جدید علیه ایران با وجود مخالفت ترکیه و برزیل
منتشر شده در تاريخ: 20/03/1389

افزایش فعالیت های جاسوسی آمریکا در نقاط مرزی ایران
منتشر شده در تاريخ: 04/03/1389

کارشکني جديد روس ها عليه ايران
منتشر شده در تاريخ: 03/03/1389

دیدار مادران 3 آمریكایی زندانی با فرزندانشان + عکس
منتشر شده در تاريخ: 01/03/1389

وقتی سی ان ان برطبل جنگ می نوازد
منتشر شده در تاريخ: 22/02/1389

آنچه در ضیافت شام ایران در نیویورک گذشت
منتشر شده در تاريخ: 18/02/1389

معاهده NPT چیست؟
منتشر شده در تاريخ: 14/02/1389

دبیرکل سازمان ملل پیش از سخنرانی احمدی‌نژاد جلسه را ترک کرد؟
منتشر شده در تاريخ: 14/02/1389

جان بولتون: حالا کو تا "تغییر رژیم" در ایران ؟ اسرائیل باید حمله کند!
منتشر شده در تاريخ: 13/02/1389

آیا اسراییل به تنهایی جرات حمله به ایران را دارد؟
منتشر شده در تاريخ: 12/02/1389

پاسخ اميرخلبان علوي به ادعای CNN
منتشر شده در تاريخ: 09/02/1389

پاسخ به اوباما بر روي دانه برنج!
منتشر شده در تاريخ: 04/02/1389

پیشگویی های عجیب یک مرد فیلیپینی: 10 روز دیگر در خاورمیانه جنگ خواهد شد
منتشر شده در تاريخ: 02/02/1389

نگرانی های اسراییل از واکنش ایران به حمله نظامی
منتشر شده در تاريخ: 02/02/1389

unknown system ،سامانه جديد موشكي ايران
منتشر شده در تاريخ: 31/01/1389

تهديد رییس ستاد مشترک ارتش آمریکابرای حمله به ایران /فیروزآبادی: 10 سال است منتظرتان هستیم
منتشر شده در تاريخ: 30/01/1389

پخش زنده سخنرانی احمدی نژاد درBBC
منتشر شده در تاريخ: 29/01/1389

احمدی نژاد برای اوباما نامه نوشت
منتشر شده در تاريخ: 25/01/1389

دیمیتری مدودیف:حمله اتمی به ایران منجر به جنگ جهانی اتمی خواهد شد
منتشر شده در تاريخ: 24/01/1389

افشاگری‌های يك مقام افغان از فرودگاه‌های آمريكا در مرزهای ايران
منتشر شده در تاريخ: 24/01/1389

سردار جزايري: اوباما بلوف مي‌زند
منتشر شده در تاريخ: 22/01/1389

بولتون: می ترسم اوباما ایران هسته ای را بپذیرد
منتشر شده در تاريخ: 10/01/1389

تحلیل مهم و خواندنی سفیر انگلیس از برنامه هسته‌ای ایران برای آمریکایی‌های یهودی
منتشر شده در تاريخ: 05/01/1389

4 دلیل چین برای مخالفت با تحریم ایران
منتشر شده در تاريخ: 23/12/1388

بازهم تغییر لحن مقامات واشنگتن درباره ایران
منتشر شده در تاريخ: 18/12/1388

تنظیم پیشنویس قطعنامه چهارم تحریم ها علیه ایران
منتشر شده در تاريخ: 15/12/1388

متن کامل نامه ایران به آژانس
منتشر شده در تاريخ: 08/12/1388

بازي زيركانه چين با كارت هسته اي جمهوري اسلامي
منتشر شده در تاريخ: 02/12/1388

جایگاه ایران در میان افکار عمومی آمریکا کجاست ؟
منتشر شده در تاريخ: 02/12/1388

واكنش غرب به گزارش آژانس انرژي اتمي درباره ايران
منتشر شده در تاريخ: 01/12/1388

7 بازیگران کلیدی در موضوع تحریم ها علیه ایران را بیشتر بشناسیم(+تصاویر)
منتشر شده در تاريخ: 27/11/1388

سه خط موازی در موضوع هسته ای ایران
منتشر شده در تاريخ: 19/11/1388

فريب‌كاري درباره ترور استاد علی محمدی
منتشر شده در تاريخ: 28/10/1388

تصاوير: ترور دانشمند هسته‌اي در تهران
منتشر شده در تاريخ: 23/10/1388

جمع بندی کاخ سفید: دولت احمدی نژاد سقوط نمی کند/ هیلاری در فکر معامله با ایران
منتشر شده در تاريخ: 20/10/1388

آخرین سند حضور امیری درعربستان + عکس
منتشر شده در تاريخ: 02/10/1388

واکنش مبهم عربستان به اخبار ربوده شدن شهرام امیری
منتشر شده در تاريخ: 19/09/1388

لحن نسبتا متفاوت اوباما درباره برنامه هسته ای ایران
منتشر شده در تاريخ: 18/09/1388

ایران می تواند شوک بزرگی به اقتصاد جهان وارد کند
منتشر شده در تاريخ: 17/09/1388

ذوق زدگی نتانیاهو از خیانت اتمی چین و روسیه به ایران
منتشر شده در تاريخ: 11/09/1388

آمريکا پاي ثابت همه مذاکرات هسته‌اي ايران
منتشر شده در تاريخ: 13/07/1388

دعوت از اوباما براي سفر به ايران ؟!
منتشر شده در تاريخ: 04/07/1388

قطعنامه چهارم و محورهای توافق تحریم ایران در حال نهایی شدن
منتشر شده در تاريخ: 02/07/1388

افشای ماهیت گروه نیویورکی اوباما برای فشار اقتصادی بر ایران
منتشر شده در تاريخ: 01/07/1388

رویترز:اگر ایران، ضرب الاجل شهریور را نادیده بگیرد چه می شود؟
منتشر شده در تاريخ: 21/05/1388

پشت پرده ورودغير قانوني سه تبعه آمریکا به ایران
منتشر شده در تاريخ: 13/05/1388

سخنان ماجراجویانه باراک علیه ایران
منتشر شده در تاريخ: 28/02/1388

پشت پرده تمایل آمریکا برای مذاکره با ایران چیست؟
منتشر شده در تاريخ: 23/01/1388

استقبال احمدی‌نژاد از سخنان اوباما
منتشر شده در تاريخ: 19/01/1388

تضاد جدی اوباما و نتانیاهو برسر ایران
منتشر شده در تاريخ: 17/01/1388

اگر با ایران مذاکره کنید، به نفع احمدی‌نژاد می‌شود
منتشر شده در تاريخ: 16/01/1388

تدابیر پلیس نیویورک برای جنگ احتمالی ایران و اسرائیل
منتشر شده در تاريخ: 15/01/1388

اختلاف نظر رئیس پنتاگون و اوباما برسر سیاست برخورد با ایران
منتشر شده در تاريخ: 12/01/1388

چرا بين ايران و آمريكا جنگ نشد؟
منتشر شده در تاريخ: 10/01/1388

خانم كلينتون به اسرائيل توجه نكنيد، سريعتر مذاكره با ايران را آغاز كنيد
منتشر شده در تاريخ: 17/12/1387

نامه محرمانه اوباما درباره ايران
منتشر شده در تاريخ: 14/12/1387

اظهار نظر بی سابقه البرادعی: ایران به دنبال توانمندی ساخت بمب اتم است
منتشر شده در تاريخ: 07/07/1387

حمله بوش به ایران در اجلاس سازمان ملل
منتشر شده در تاريخ: 03/07/1387

ديكته‌هاي آمريکا به آژانس درباره ايران
منتشر شده در تاريخ: 01/07/1387

اعزام چند هیئت از ایران به کشورهای همسایه درباره احتمال حمله آمریکا
منتشر شده در تاريخ: 31/06/1387

جنگ روانی جدید علیه ایران
منتشر شده در تاريخ: 27/06/1387

متن کامل نامه اخیر ایران به 1+5
منتشر شده در تاريخ: 17/05/1387

آمريكا مدعي شد، پاسخ ايران به پيشنهاد هسته‌اي غيرقابل‌قبول است
منتشر شده در تاريخ: 16/05/1387

اروپا درپي اعمال تحريم‌هايي فراتر از قطعنامه1803 عليه ايران
منتشر شده در تاريخ: 13/05/1387

اگر تحریم ایران نتیجه ندهد، اسراییل به ایران حمله می‌کند
منتشر شده در تاريخ: 10/05/1387

واکنش آمریکا به سخنان احمدی نژاد
منتشر شده در تاريخ: 08/05/1387

تسويه حساب با احمدي‌نژاد به شيوه انگليسي‌ها
منتشر شده در تاريخ: 07/05/1387

جان بولتون :حمله به ایران، تنها راه است
منتشر شده در تاريخ: 06/05/1387

نماينده روسيه به نامه ايران خنديد
منتشر شده در تاريخ: 05/05/1387

پاسخ جالب جليلي به خبرنگار ايراني صداي آمريكا
منتشر شده در تاريخ: 30/04/1387

واكنش ايران به حمله احتمالي بسيار جدي است
منتشر شده در تاريخ: 30/04/1387

حتی غرب نیز نمی‌تواند مانع حمله اسراییل به ایران شود
منتشر شده در تاريخ: 29/04/1387

اعلام حضور معاون رايس در مذاکره با جليلي
منتشر شده در تاريخ: 29/04/1387

کشف بزرگ! نيويورک‌تايمز براي زير سؤال بردن مانور موشکي ايران
منتشر شده در تاريخ: 25/04/1387

چرخش بولتون و عقب نشینی از جنگ طلبی ضد ایران
منتشر شده در تاريخ: 24/04/1387

تحلیل ایندیپندنت از احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
منتشر شده در تاريخ: 23/04/1387

تصاوير گرافيکي فاکس نيوز براي القاي خطر موشکي ايران
منتشر شده در تاريخ: 22/04/1387

واکنش مختلف به آزمایش موشکی ایران
منتشر شده در تاريخ: 20/04/1387

حجم انبوه موشك‌ها و شناورهاي سپاه آماده مأموريت مستقيم در تنگه هرمز
منتشر شده در تاريخ: 19/04/1387

اظهارات احمدی‌نژاد درباره حمله به ایران و توقف غنی‌سازی
منتشر شده در تاريخ: 18/04/1387

تضعيف احتمال حمله به ايران به دليل ضعف اطلاعاتي سيا و موساد
منتشر شده در تاريخ: 17/04/1387

اظهارات فيروزآبادی درباره تنگه هرمز
منتشر شده در تاريخ: 16/04/1387

جزئياتي از پاسخ ايران به بسته پيشنهادي
منتشر شده در تاريخ: 16/04/1387

هشدار سردار جعفری به متجاوزان
منتشر شده در تاريخ: 15/04/1387

ایران به 5+1 پاسخ داد
منتشر شده در تاريخ: 15/04/1387

متجاوزان هوایی و دریایی ؛ یا پودر می شوند یا خوراک کوسه
منتشر شده در تاريخ: 11/04/1387

حفر 300هزار قبر براي متجاوزان احتمالي به ايران
منتشر شده در تاريخ: 10/04/1387

شیطنت ضد ایرانی شبکه عربی mbc
منتشر شده در تاريخ: 09/04/1387

گفتگو و فشار برنامه G8 برای ایران
منتشر شده در تاريخ: 08/04/1387

لاريجاني : وعده اروپايي ها سراب است
منتشر شده در تاريخ: 08/04/1387

بانک ملی لندن به دادگاه شکایت می کند
منتشر شده در تاريخ: 06/04/1387

شلیک ضدهوایی ها در غرب تهران
منتشر شده در تاريخ: 05/04/1387

شگفتی از اظهارات سولانا
منتشر شده در تاريخ: 27/03/1387

متن بسته پيشنهادي به ايران انتشار يافت
منتشر شده در تاريخ: 26/03/1387

اتهامات عجیب مذاکره‌کننده آلمانی با ایران
منتشر شده در تاريخ: 16/03/1387

اوباما: راه‏حل نظامي براي دفاع از اسرائيل برابر ايران، روي ميز
منتشر شده در تاريخ: 16/03/1387

واكنش احمدي‌نژاد به سخنان لاريجاني عليه‌ آژانس
منتشر شده در تاريخ: 14/03/1387

بسته پيشنهادي ایران به دنیای غرب
منتشر شده در تاريخ: 04/03/1387

جزئیات بسته پیشنهادی ایران
منتشر شده در تاريخ: 26/02/1387

دستور بوش برای ترور مقامات نظامی ایران
منتشر شده در تاريخ: 16/02/1387

كلينتون: تعليق؛ اوباما: گفت‌وگو؛ مك‌كين: هيچ‌كدام
منتشر شده در تاريخ: 12/02/1387

کشتیهای ایرانی بدون پرچم ایران تردد می‌کنند
منتشر شده در تاريخ: 05/02/1387

اظهارات مضحك بوش درباره ایران
منتشر شده در تاريخ: 03/01/1387

کدام کشور تحریم‌ها علیه ایران را اجرا می‌کند؟
منتشر شده در تاريخ: 29/12/1386

احمدی نژاد: قطعنامه، شلیکی به شورای امنیت
منتشر شده در تاريخ: 15/12/1386

قطعنامه ضد ايراني در شوراي امنيت تصويب شد
منتشر شده در تاريخ: 14/12/1386

انتقاد ابطحي از مصاحبه خبري احمدي نژاد
منتشر شده در تاريخ: 12/12/1386

رای گیری قطعنامه ایران به دوشنبه موکول شد
منتشر شده در تاريخ: 11/12/1386

آيا برادعي از ايران جانبداري کرده است؟
منتشر شده در تاريخ: 06/12/1386

آمريكا در برابر حقانيت هسته‌اي ايران زانو زد
منتشر شده در تاريخ: 04/12/1386

ایران زودتر از 2010 به سلاح اتمی‌ نمی‌رسد
منتشر شده در تاريخ: 30/11/1386

مسئله اورانیوم پیداشده در مراکز تحقیقاتی حل شد
منتشر شده در تاريخ: 25/11/1386

پرنده جاسوس بر فراز سایت هسته‌ای نطنز
منتشر شده در تاريخ: 20/11/1386

متن کامل پیش‌نویس تحریم ایران
منتشر شده در تاريخ: 07/11/1386

حاشيه‌هاي سخنراني "جليلي" در پارلمان اروپا
منتشر شده در تاريخ: 04/11/1386

چین: وضعیت هسته‌ای ایران بحرانی است!
منتشر شده در تاريخ: 03/11/1386

ادعاي توافق بوش و ملك عبدالله درباره ايران
منتشر شده در تاريخ: 02/11/1386

اظهارات گستاخانه دبیرکل شورای همکاری خلیج درباره ایران
منتشر شده در تاريخ: 15/10/1386

کتاب دوم راهنمايي ایران به جاي گزارش جاسوسي آمريکا
منتشر شده در تاريخ: 28/09/1386

البرادعي چهار تا مثبت ميگويد و دو تا منفي
منتشر شده در تاريخ: 17/09/1386

انتقال کلاهک‌هاي هسته‌‌اي به ايران در شب برگزاري کنفرانس آناپوليس
منتشر شده در تاريخ: 07/09/1386

بهانه های بی منطق آژانس انرژی اتمی ادامه دارد.
منتشر شده در تاريخ: 26/08/1386

البرادعي: آمريكا با ايران مذاكره كند
منتشر شده در تاريخ: 09/08/1386

تغییر لاریجانی به مصلحت نیست
منتشر شده در تاريخ: 29/07/1386

خبر خوشی که اعلام نشد چه بود؟
منتشر شده در تاريخ: 26/07/1386

خطر جنگ بین ایالات متحده و ایران؟
منتشر شده در تاريخ: 13/07/1386

اختلاف درباره قطعنامه جدید هسته یی
منتشر شده در تاريخ: 31/06/1386

متن كامل گزارش جديد البرادعي درباره ايران
منتشر شده در تاريخ: 10/06/1386

سومین دور مذاكرات ایران و آژانس فردا برگزار می‌شود
منتشر شده در تاريخ: 28/05/1386

سالروز حمله‌ی اتمی آمریكا به هیروشیما
منتشر شده در تاريخ: 15/05/1386

كري خواني گيتس: هيچ جای تماشا وجود ندارد
منتشر شده در تاريخ: 12/05/1386

گروه سياست خارجي / حوزه ساير حوزه ها 11:02 - 08/05/86
منتشر شده در تاريخ: 08/05/1386

آمریكا سرگردان تر از همیشه در قبال موضوع هسته ای ایران
منتشر شده در تاريخ: 17/04/1386