شماره خبر:  12920    تاريخ انتشار خبر:        ام تیر ماه سال هجری شمسي  تعداد دفعات مشاهده خبر: 3556 مرتبه تا کنون

 گفتگو با طلبه دستگير شده ايراني در عربستان

طلبه جوان ايراني که چندي پيش هنگام طواف خانه خدا توسط مامورين دولت عربستان دستگير و زنداني شده بود بعد از 4ماه زندان با پي گيري هاي مسئولين كشورمان سلامت به ميهن اسلامي بازگشت ؛ رضا اميني که برای دیدار والدین خویش به "مزرعه نو از توابع شهرستان اردکان یزد" آمده بود،خبرنگار ميبد آدينه گفتگويي را با ايشان انجام داده است که متن اين گفت و گو در ذيل مي آيد :چه مدت درزندان عربستان بوديد و رفتارشان با شما چگونه بود ؟

4 ماه درزندان عربستان به سربردم و رفتارمتفاوتي را ازآنها شاهد بودم . بعضي به ديد يك انسان كافرو غيرمسلمان نگاه مي كردند و خيلي برخورد خشن داشتند ؛ و بعضي هايشان هم مي گفتند : ايراني ها مظلوم هستند. ولي بطوركلي القاء كرده بودند كه نسبت به ايراني حساسيت داشته باشند و براي همين درفشاربه سرمي برديم .

شكنجه هم مي شديد ؟

از لحاظ شكنجه مثلا : عقايد و رفتارشان با اسلام واقعي فاصله داشت و با آنچه كه ما از اهل سنت مي دانيم ازادب و تربيت و فرهنگ و معنويت چيزي نداشتند.

فكرمي كنيد آزادي شما حاصل پي گيريهاي مسئولين بوده است ؟

مسئولين دراين امر واقعا زحمت كشيدند و فكرمي كنم مسئولين ايران بهترين و دلسوزترين مسئولين هستند ولي كشورعربستان هيچ احترامي براي مسئولين ما قائل نيستند و حتي سركنسولگري ايران كه دردادگاه حضورداشت به گفته هاي ايشان ارزشي قائل نبودند. هرچند تمام مسئولين هم و غم شان آزادي و رهايي دستگيرشده گان دربند بود ولي متاسفانه دولت عربستان هماهنگي و ياري نمي كرد .

شيوه غذا دادن به زندانيان درعربستان چگونه بود ؟

شيوه توزيع غذا به زندانيان شيوه حيواني بود و غذا را روي پلاستيك هاي كثيف مي ريختند . دستگيري ما كه درماه رمضان بود من شاهد بودم كه چگونه بلافاصله افطارمي كردند و مي گفتند پيامبرفرموده :" تاخيرسحرو تعجيل الفطار" اما خدا را شاكرم در90 درصد زندانيان كه سوري و پاكستاني بودند و به دلايل قتل و مشكل گذرنامه زنداني شده بودند و ديد بدي نسبت به ايراني داشتند، بعد از ديدن اخلاق و رفتار یک نفر شیعه به واقعيت پي بردند و گفتند : مسلمان واقعي ايراني است و تمايل داشتند با مسائل شيعه آشنا شوند .

دوست داريم اتهام وارده به شما را اززبان خودتان بشنويم ؟

درواقع من دركنارمحل تولد علي (ع) كه شكافي ايجاد شده است و همه زائرين براي تبرك به آنجا دست مي كشند قرارداشتم كه من هم براي تبرك دست كشيدم درهمان لحظه يك فرد عرب كه چفيه قرمزرنگي برسرش بود با چتربسته ايي كه دردست داشت پشت دست من زد و گفت : كافردست نزن ! بعد من گفتم : انا مسلم ! انت مسلم! انا كافر! انت كافر! گفت : رو ! و بعد با ماموري كه دركناري ايستاده بود صحبت كرد و من ادامه طواف دادم . بعد ازطواف و تمام شدن نماز درحجره اسماعيل يك نفر پرسيد انت ايراني ؟ گفتم بله ايراني گفت : انت كافر! انت مشرك! انت خنضير! انت كلب ! ... گفتم انا مسلم و كلهم تسمه ، كه با يك نفر ديگر مرا به بازداشتگاه منتقل كردند و بلافاصله به پاسگاه كه بيرون از حرم بود منتقل شديم و بعد ازآن هم پرونده تشكيل و به دادگاه ارجاع شد.

درگفتگويي كه با همسرتان در زمان زنداني شدن شما داشتيم اظهارداشتند كه خيلي نگران و مضطرب بوديد و گريه مي كرديد درحالي كه اكثر طلبه ها و روحانيون الگوي مبارز درچنين مواقعي هستند علت ترس و گريه شما چه بود ؟

درايران نعمت امنيت و آسايش و عافيت به قدري وجود دارد كه انسان احساس مي كند اين ارزانترين نعمت است ؛ درحالي كه هيچ نعمتي بالات راز امنيت وجود ندارد و درآن محيط وقتي قرارگرفتم احساس كردم هيچ امنيتي وجود ندارد و دريك لحظه احساس ترس از اينكه مبادا خداي نكرده كاري كنم كه باعث بي اعتبارشدن شيعه و كشورم شود و لذا هنگام ديدن همسرم و شخصي كه از بعثه رهبري آمده بودند ،درحالي كه پشت ميله ها بودم احساس خودم را با گريه بيان كردم .

ازاينكه به آغوش گرم خانواده بازگشتيد چه احساسي داريد ؟

هنوزخيال مي كنم كه خواب هستم ! آنقدرسخت بود اين چهارماه كه هنوز خيال مي كنم برگشتنم خواب است ولي الحمدوالله خداي متعال منت گذاشت و نعمت آزادي را براي ما ارزاني داشت انگاركه دوباره ازنو متولد شدم و خداي متعال را به خاطراين نعمت عظمي شكرگذارم بايد بگويم كه بعضي احساسات قابل انتقال نيست ازجمله اين احساس كه قابل بيان و گفتن و نوشتن نيست .

يك خاطره از زندان عربستان تعريف كنيد ؟

همان اوايل كه مارا بردند پيش ملايشان تعجب كردم ! اينها درواقع ما را به گمان خودشان بردند كه اسلام را براي ما ياد دهند و گفتند بايد مسلمان بشويد و بعد هم سئوال كردند كه انت مسلم ؟ گفتم بله گفت دليل ؟ گفتم : الله داريم الله واحد و نمازو روزه ...

گفت : نشانه الله چيست ؟ گفتم الله واحد ، لاشريك له ، الله الصمد و خدايي كه قابل ديدن نيست. گفت : هنوزكافر! گفتم : لا" گفت : خدا قابل ديدن است ودليل اين است كه درقرآن است درآيت الكرسي" و سع كرسيه السماوات والارض " و كرسي يعني چه ؟ يعني منظور از كرسي صندلي كه خدا درروز قيامت درحالي كه عمربن خطاب ريسمان الاغ خدا را گرفته و خدا روي صندلي نشسته ، الاغ را مي آورد تا خدا سوارشود و من اينجا ازخشم خود را به آن راه زدم و گفتم : كرسي يعني باب گفت لا گفتم : سماء ، جدارو ... كه احساس كرد كه من معني كرسي را نمي دانم و گفت اين معني كرسي را نمي داند و شناخت اش به خدا درست است .

ازاين تجربه اي كه در4 ماه زندان درعربستان كسب نموديد درمسئله اختلاف شيعه وسني چه چيزي را احساس نموديد و به نظرشما درمقابل افراطيون وهابيت چه بايد كرد ؟

تنها كاري كه درمقابل وهابيت مخصوصا درعربستان مي شود اجراء كرد فقط صبرو متانت و به هيچ وجه نبايد وارد بحث هاي حاشيه اي شد . لذا تجربه اي بود كه خداوند نصيب ما كرد تا بيشترازاين مواظب گفتن ، شنيدن و نوشتن و حتي برخوردهاي لفظي خود درهركجا خصوصا درمقابل اهل سنت با شيم و البته آن عده اي كه قابل بحث و جدل هستند بسياركم هستند وعده كثيري كه فقط مغرضانه به خاطرآزارو اذيت شيعه و بخاطراينكه شيعه را كافرچهارم مي دانند هميشه دنبال آزارو اذيت شيعه هستند لذا بحث هاي حاشيه اي زياد انجام مي دهند و به كوچكترين بهانه ايي اذيت مي كنند .

دركل بيان فرماييد بحث بين شيعه و سني درعربستان چي هست ؟

درواقع ديد هابيت اين است كه به هيچ وجه شيعه را مسلمان نمي دانند و اموال و ناموس و همه چيزشيعه را غنيمت و خودشان را كافر مي دانند و آنها با تبليغات گسترده اعلام مي كنند كه خدايي كه ما پرستش مي كنيم با خداي آنها فرق دارد و قرآني كه درعربستان است قرآن مسلمين جهان است وقرآني كه درايران است قرآن علي (ع) است وآنها با علي(ع) اختلاف دارند و حتي جديدا قرآني را با 70 سوره چاپ نمودند و بيشترسوره ها را حذف كرده اند .

حرف آخر؟

از زحمات سركنسولگري ايران درمكه مكرمه مخصوصا از شخصي بنام ولي زاده كه پي گيري هاي بسيار زيادي داشتند كمال تشكر را دارم و همچنين از بعثه مقام معظم رهبري كه هرچند هفته يكبار سرمي زدند و دلداري مي كردند تشكر مي كنم و زحمات شبانه روزي و دعاي مومنين و بالاتر از همه لطف وعنايت خداوند و اهل بيت (ع) که باعث نجات ما از اين معركه بزرگ شد را سپاسگزارم.منبع خبر : پرچم - http://parcham.ir/vdcf.xdciw6d1egiaw.html 
اخبار مرتبط

تصویری بدون شرح از نماز جماعت وهابیت !
منتشر شده در تاريخ: 17/11/1391

اشغال بخش هایی از خاک عربستان توسط اسرائیل
منتشر شده در تاريخ: 20/10/1391

۱۰۰ دلار بگیرید علیه شیعیان تظاهرات کنید!
منتشر شده در تاريخ: 11/10/1391

تصویر/ تلاوت قرآن مجید به سبک وهابیون عربستان !
منتشر شده در تاريخ: 05/10/1391

"ملخ" غذای لوکس سعودی ها + عکس
منتشر شده در تاريخ: 25/09/1391

این دختر سه ساله در جستجوی پدر است (+عکس)
منتشر شده در تاريخ: 25/09/1391

یک سوم جمعیت عربستان در فقر مطلق هستند
منتشر شده در تاريخ: 17/08/1391

مفتی عربستان: نفرین کردن آمریکا حرام است
منتشر شده در تاريخ: 11/08/1391

چنگ اندازی وهابیون بر پیکره مدینه الرسول !
منتشر شده در تاريخ: 10/08/1391

جنجال حضوربا قلیان درعرفات!+عکس
منتشر شده در تاريخ: 09/08/1391

بهترین سوغاتی سرزمین وحی + عکس
منتشر شده در تاريخ: 08/08/1391

حمله نیروهای آل سعود به زنان شیعه در بقیع
منتشر شده در تاريخ: 01/08/1391

اعزام اجباری زندانیان عربستان به سوریه!
منتشر شده در تاريخ: 17/07/1391

تصویری از شکنجه در زندان‌های سعودی
منتشر شده در تاريخ: 18/06/1391

عربستان؛ جایی که توالت، کلاس درس است!
منتشر شده در تاريخ: 15/06/1391

تخریب بزرگترین حرم شیعیان در شمال آفریقا + فیلم، عکس و دانلود
منتشر شده در تاريخ: 07/06/1391

قبور ائمه بقيع چگونه تخريب شد؟
منتشر شده در تاريخ: 05/06/1391

مجازات عجیب کودک 2 ساله عربستانی (+عکس)
منتشر شده در تاريخ: 04/06/1391

‫چرا وهابي ها از اسد كينه دارند؟‬
منتشر شده در تاريخ: 04/06/1391

اگر نیوتن وهابی بود!(کاریکاتور)
منتشر شده در تاريخ: 25/05/1391

دیدن‌کارتون برای‌کودکان حرام وگناه است!
منتشر شده در تاريخ: 21/05/1391

وهابيون پس از شكست در مناظره به‌جان آدم مي‌افتند!
منتشر شده در تاريخ: 08/05/1391

ناآرامی در زندان‌های عربستان
منتشر شده در تاريخ: 05/05/1391

قصد شمرها و يزيدهاي معاصر براي تخريب حرم عقيله بني هاشم حضرت زينب (س)
منتشر شده در تاريخ: 02/05/1391

طنین الله اکبر شیعیان معترض در مسجدالنبی
منتشر شده در تاريخ: 25/04/1391

"حق ورود به بهشت" جنجال آفريد!
منتشر شده در تاريخ: 20/04/1391

تصاویر: زندانی برای بمب گذاران انتحاری
منتشر شده در تاريخ: 01/04/1391

عکس: صفحه فیلترینگ در عربستان
منتشر شده در تاريخ: 31/03/1391

توزیع شیرینی مقابل سفارت عربستان+عکس
منتشر شده در تاريخ: 29/03/1391

جزئیات تکان دهنده اعدام چند زندانی ایرانی در زندان "دمام" عربستان
منتشر شده در تاريخ: 27/03/1391

ایرانیان اعدام شده در عربستان (عکس)
منتشر شده در تاريخ: 24/03/1391

مفتي جنايت كار وهابي:این مفتی وهابی کشتار علویان و تجاوز به زنانشان را حلال اعلام کرد!
منتشر شده در تاريخ: 18/03/1391

دیدن صحنه‌های غیراخلاقی حلال است!
منتشر شده در تاريخ: 17/03/1391

جریمه دیر حاضر شدن در نماز جماعت در مکه
منتشر شده در تاريخ: 17/03/1391

تصاویر: کوچه بنی هاشم در مدینه منوره
منتشر شده در تاريخ: 12/10/1390

وليعهدعربستان: به معترضان رحم نکنيد
منتشر شده در تاريخ: 23/09/1390

ادعای جدید عربستان علیه ایران
منتشر شده در تاريخ: 05/09/1390

تصاویر: قبور ائمه بقيع قبل از تخریب
منتشر شده در تاريخ: 30/08/1390

انتقاد کیهان از شرکت در تشییع ولیعهد عربستان+عکس
منتشر شده در تاريخ: 05/08/1390

دعای کمیل 26 هزار نفری ایرانیان در بین‌الحرمین
منتشر شده در تاريخ: 30/07/1390

دفتر یكی از مراجع در شیراز منفجر شد
منتشر شده در تاريخ: 07/07/1390

تصاویر: قبور ائمه بقيع قبل از تخریب
منتشر شده در تاريخ: 17/06/1390

عالم وهابي :صحبت دختر با پدر در غیاب مادر حرام است!
منتشر شده در تاريخ: 25/05/1390

تصاویر:كشتار حجاج ايراني بدست عمال سعودي(جمعه خونين مكه)
منتشر شده در تاريخ: 09/05/1390

علمای وهابی: مسافرت زنان با هواپیما حرام است
منتشر شده در تاريخ: 25/04/1390

فتواي عجيب:خوردن گوشت جن و شیطان حلال است!
منتشر شده در تاريخ: 13/04/1390

فتوای دردناك: بوسیدن همسر وضو را باطل می‌كند!
منتشر شده در تاريخ: 05/04/1390

شبكه هاي ماهواره اي جديد وهابي ها در پوشش حمايت از شيعيان!
منتشر شده در تاريخ: 22/03/1390

ابراهیم بن مالک اشتر کجا دفن شده است؟
منتشر شده در تاريخ: 21/03/1390

مفتی سعودی: آرزو می کنم زنان راننده بمیرند
منتشر شده در تاريخ: 04/03/1390

"یاهو"ی عربی با نگرش وهابی!
منتشر شده در تاريخ: 28/02/1390

نظر عربستان درباره توقف اعزام به عمره از ایران
منتشر شده در تاريخ: 11/02/1390

آيت الله جوادي: آل‌خليفه و آل سعود کافرند
منتشر شده در تاريخ: 03/02/1390

جدیدترین نامزدهاي رياست جمهوري مصر مشخص شدند
منتشر شده در تاريخ: 17/01/1390

واکنش به انگشت نگاری اتباع ایرانی درعربستان
منتشر شده در تاريخ: 15/12/1389

آماده باش نیروهای امنیتی عربستان برای مبارزه با مختار ثقفی!
منتشر شده در تاريخ: 29/10/1389

حمله به مجالس عزاداري سيد الشهداء در مالزي و عربستان
منتشر شده در تاريخ: 29/09/1389

روايت یک طلبه از 115 روز اسارت در شكنجه‌گاه وهابي‌ها
منتشر شده در تاريخ: 13/09/1389

برخی اعمال شب و روز عرفه
منتشر شده در تاريخ: 24/08/1389

سریال های ایرانی، نگرانی جدید وهابیت
منتشر شده در تاريخ: 13/08/1389

طرح سعودي‌ها عليه ايران و جهان اسلام
منتشر شده در تاريخ: 20/07/1389

شیطنت وهابی‌ها در مدینه+ عکس
منتشر شده در تاريخ: 14/05/1389

مشكلات دختران سعودي براي ازدواج
منتشر شده در تاريخ: 07/05/1389

خاطرات "کارمن" ، زن ايراني خانواده بن لادن
منتشر شده در تاريخ: 30/04/1389

تداوم سریال فتواهای جنجالی در عربستان
منتشر شده در تاريخ: 28/04/1389

کار در گرمای بسیار شدید «حرام» است!
منتشر شده در تاريخ: 23/04/1389

اولین زن خلبان در عربستان سعودی (عکس)
منتشر شده در تاريخ: 15/04/1389

انتشار سالنامه حاوی تحریف اعتقادات شیعه
منتشر شده در تاريخ: 13/04/1389

ترفند جدید بهاییان برای تبلیغ در ایران
منتشر شده در تاريخ: 13/03/1389

فتاواي عجيب مفتي هاي وهابي
منتشر شده در تاريخ: 01/03/1389

عکس جنجالی پادشاه عربستان /تصویرعکس جنجالی پادشاه عربستان /تصویر
منتشر شده در تاريخ: 15/02/1389

پیروزی یک شیعه در مناظره‌ای شیعی وهابی
منتشر شده در تاريخ: 17/01/1389

وحشت نمایندگان مجلس کویت از مفاتیح‌الجنان
منتشر شده در تاريخ: 16/01/1389

پیشنهاد حیرت انگیز زن سعودی برای ازدواج
منتشر شده در تاريخ: 09/01/1389

دستگيري يک زائر ايراني درمکه
منتشر شده در تاريخ: 09/01/1389

استقبال بی‌سابقه عربستان از هیلاری کلینتون
منتشر شده در تاريخ: 28/11/1388

مفتی وهابی: اربعین و فاتحه، بدعت است!
منتشر شده در تاريخ: 22/09/1388

بازخوانی واقعه حج خونین به دستور آمریکا (ويژه مناسبت)
منتشر شده در تاريخ: 03/09/1388

هزینه "قات زدن" در عربستان سه برابر شد (+گزارش تصویری)
منتشر شده در تاريخ: 01/09/1388

زائران با خطوط همراه ايرانی تماس نگيرند
منتشر شده در تاريخ: 20/08/1388

هشدار دولت عربستان به حجاج: از جنس مخالف آدرس نپرسید/
منتشر شده در تاريخ: 16/08/1388

دستگیری 14 نفر از زائران حج در ایران
منتشر شده در تاريخ: 16/08/1388

برنامه سعودی‌های افراطی برای حجاج ایرانی؛ مسئولان هشیار باشند
منتشر شده در تاريخ: 10/08/1388

درخواست روزنامه سعودي برای آشوب در ایران
منتشر شده در تاريخ: 03/08/1388

رونمایی تصویر بارگاه ائمه بقیع (ع) قبل از تخریب
منتشر شده در تاريخ: 23/07/1388

اولین رقص دانشگاه مختلط عربستان(+عکس)
منتشر شده در تاريخ: 08/07/1388

عربستان برگزاري مراسم احياي شب قدر را ممنوع کرد
منتشر شده در تاريخ: 17/06/1388

دو هفته دهشتناک در زندان و دادگاه سعودي!
منتشر شده در تاريخ: 31/05/1388

نقشه سعودی ها برای عدم توقف مراسم حج از ترس آنفلوآنزا
منتشر شده در تاريخ: 21/05/1388

مفتی وهابي: قربانیان آنفلوانزاي خوکی شهید محسوب می شوند!
منتشر شده در تاريخ: 18/05/1388

تخریب مساجد هفتگانه توسط سعودی ها
منتشر شده در تاريخ: 14/05/1388

حضور سعودی‌ها به بازار بهداشتی غذایی ایران+عکس
منتشر شده در تاريخ: 11/05/1388

تصویر: رها كردن ميمون‌ در غار حرا!
منتشر شده در تاريخ: 08/05/1388

راه‌اندازی «Google» اسلامی با هدف گسترش وهابیت
منتشر شده در تاريخ: 08/05/1388

تصویری: قلعه خیبر در نزدیکی شهر مدینه النبی
منتشر شده در تاريخ: 07/05/1388

گفتگو با همسر طلبه ایرانی بازداشت شده در عربستان
منتشر شده در تاريخ: 28/04/1388

تشریح روند بازداشت ایرانی دربند عربستان
منتشر شده در تاريخ: 24/04/1388

ساندی تایمز :چراغ سبز سعودی ها به اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران!
منتشر شده در تاريخ: 16/04/1388

تصاویر گرد و غبار در شهر مدینه
منتشر شده در تاريخ: 10/04/1388

احتمال لغو حج تمتع در سال جاری
منتشر شده در تاريخ: 07/04/1388

توضيح سازمان حج در خصوص برخورد با يک زائر زن
منتشر شده در تاريخ: 31/03/1388

حمله به زن جوان ايراني در مسجد‌النبي
منتشر شده در تاريخ: 30/03/1388

اسراف زايران ايراني در خريد سوغات از عريستان سعودي
منتشر شده در تاريخ: 05/03/1388

آخرین اخبار از ورود بانوان به عربستان
منتشر شده در تاريخ: 27/02/1388

حكم سيلي زدن به صورت زنان ولخرج
منتشر شده در تاريخ: 22/02/1388

ساخت فيلم الاسباط حرام است
منتشر شده در تاريخ: 21/02/1388

گزارشی از مسابقه ملکه زیبایی اخلاقی در عربستان
منتشر شده در تاريخ: 19/02/1388

امام جماعت مکه، شیعیان را تکفیر کرد
منتشر شده در تاريخ: 17/02/1388

علت بازماندن بانوان از سفر عمره
منتشر شده در تاريخ: 10/02/1388

بقیع در محاصره وهابیون (تصویری)
منتشر شده در تاريخ: 03/02/1388

اقدام بي‌سابقه و مشخص شدن سرزمين‌هاي شيعه در طول تاريخ
منتشر شده در تاريخ: 03/02/1388

دفتر ازدواج طالبان برای افراد مسئله دار افتتاح شد
منتشر شده در تاريخ: 01/02/1388

وضعيت بحراني براي شيعيان عربستان
منتشر شده در تاريخ: 01/02/1388

نظارت بر ازدواج دختران خردسال در عربستان
منتشر شده در تاريخ: 29/01/1388

گزارش نیویورک تایمز از امام جماعت مکه معروف به "اوبامای سعودی"
منتشر شده در تاريخ: 27/01/1388

پادشاه 80 ساله عربستان 235 زن دارد
منتشر شده در تاريخ: 27/01/1388

پخش تيزرهاي ديني براي امر به معروف و نهي‌ از منكر
منتشر شده در تاريخ: 23/01/1388

توزيع قرآن آمريكایی «الفرقان الحق» در كويت
منتشر شده در تاريخ: 19/01/1388

200 دلار پاداش براي تخريب هر مكان مقدس
منتشر شده در تاريخ: 19/01/1388

200 مسجد مکه رو به قبله نیستند
منتشر شده در تاريخ: 18/01/1388

داستان عبرت انگیز مردی كه هتك حرمت كرد
منتشر شده در تاريخ: 17/01/1388

سريالي که ديدنش حرام اعلام شد
منتشر شده در تاريخ: 17/01/1388

بازداشت چهره سرشناس شيعيان عربستان
منتشر شده در تاريخ: 27/12/1387

صدور فتوایی عجیب درباره طلاق
منتشر شده در تاريخ: 24/12/1387

صدور دستور آزادی شیعیان مدینه
منتشر شده در تاريخ: 15/12/1387

روایت یک نشریه انگلیسی از وقایع اخیر بقیع
منتشر شده در تاريخ: 14/12/1387

فتواهاي جنجال‌برانگيز علماي سعودي در سال 2008
منتشر شده در تاريخ: 10/12/1387

عجیب ترین فتوای بارداری
منتشر شده در تاريخ: 11/09/1387

دو فتواي عجيب و جدید از وهابي‌ها
منتشر شده در تاريخ: 09/08/1387

زنان می‌توانند هر ضربه شوهرانشان را با 2 ضربه پاسخ دهند
منتشر شده در تاريخ: 08/08/1387

فروش مسکن به شيعيان عربستان حرام شد
منتشر شده در تاريخ: 05/08/1387

سعودی ها و الاغ شیطانی
منتشر شده در تاريخ: 16/07/1387

كشف جديد شيخ سعودي:شب قدر، سه‌شنبه شب دهه آخر
منتشر شده در تاريخ: 02/07/1387

کشتن دارندگان شبکه‌های غیراخلاقی مباح شد
منتشر شده در تاريخ: 23/06/1387

مرد سعودی به داشتن شش زن متهم شد
منتشر شده در تاريخ: 12/05/1387

دلیل انگشت‌نگاری عربستان از زوار ایرانی
منتشر شده در تاريخ: 25/04/1387

عربستان از دانشجويان ايراني عازم حج انگشت‌نگاري كرد
منتشر شده در تاريخ: 22/04/1387

زن سعودي رانندگي کرد و دستگير شد
منتشر شده در تاريخ: 22/04/1387

فتواي عالم وهابي و مقاومت فوتباليست‌هاي سعودي
منتشر شده در تاريخ: 16/03/1387

ممانعت‌عربستان ‌از بازگشت عوامل ایرانی حج عمره
منتشر شده در تاريخ: 25/02/1387

پاسخ جالب متکي به فضولی سعود الفيصل
منتشر شده در تاريخ: 09/02/1387

آغاز ‌ثبت نام مجدد حج تمتع، از خرداد
منتشر شده در تاريخ: 05/02/1387

در مورد چفيه چقدر ميدانيد؟
منتشر شده در تاريخ: 01/02/1387

رفع مشکل ثبت نام زائران عمره
منتشر شده در تاريخ: 01/02/1387

بررسي مشكلات و نارساييها‌ي زايران عمره
منتشر شده در تاريخ: 28/01/1387

شرایط جدید عربستان برای روادید حجاج
منتشر شده در تاريخ: 19/01/1387

توزيع كتاب‌هاي حضرت معاويه در جنوب ايران
منتشر شده در تاريخ: 19/01/1387

فتوای عجیب درباره بچه دار شدن از راه دور!
منتشر شده در تاريخ: 18/01/1387

ممنوعيت استفاده از تلفن‌هاي همراه دوربين‌دار در حرم پيامبر(ص)
منتشر شده در تاريخ: 15/01/1387

حراج یکی از کلیدهای کعبه
منتشر شده در تاريخ: 10/01/1387

وهابيون و اهل قبور
منتشر شده در تاريخ: 24/12/1386

دايي بي‌رحم سر خواهرزاده 15 ماهه اش را بريد
منتشر شده در تاريخ: 21/12/1386

نگرانی از استفاده دختران عربستانی از بلوتوث
منتشر شده در تاريخ: 19/12/1386

يادداشت‌هاي سفر حج
منتشر شده در تاريخ: 13/12/1386

درگیری ميان وهابيون و جوانان شيعه
منتشر شده در تاريخ: 13/12/1386

تخریب قبور ائمه بقیع و نقش بهائیت
منتشر شده در تاريخ: 12/12/1386

چگونگي شيعه شدن صد هزار نفر از وهابيون
منتشر شده در تاريخ: 02/12/1386

نخست وزیر امارات زير نام خليج فارس(عکس)
منتشر شده در تاريخ: 01/12/1386

برنامه عربستان براي گسترش فضای طواف کعبه
منتشر شده در تاريخ: 23/11/1386

همسر پادشاه عربستان فرار كرد
منتشر شده در تاريخ: 16/11/1386

زن اندونزيايي در عربستان گردن زده شد
منتشر شده در تاريخ: 24/10/1386

طعنه سعودي‌ها به بوش: حمله از خاک عربستان به ایران ممنوع
منتشر شده در تاريخ: 23/10/1386

تعداد حجاج فوت شده ایرانی در مناسك حج امسال
منتشر شده در تاريخ: 02/10/1386

اشتباه عربستان در تعیین روز عید سعید قربان
منتشر شده در تاريخ: 01/10/1386

سرّ عرفه و عرفات چيست؟
منتشر شده در تاريخ: 30/09/1386

تعيين دقيق قبله به‌روش سازمان جغرافيايي
منتشر شده در تاريخ: 28/09/1386

پزشک مصری: حضرت مهدی(ع) منم!
منتشر شده در تاريخ: 20/09/1386

150ضربه شلاق برای امام جماعت سعودی
منتشر شده در تاريخ: 20/09/1386

اخبار كوتاه از حج ‪۸۶‬
منتشر شده در تاريخ: 19/09/1386

فشار دولت وهابي عربستان براي پخش فيلم ضد شيعه
منتشر شده در تاريخ: 16/09/1386

حجاج ايراني با انضباطترين حجاج خانه خدا هستند
منتشر شده در تاريخ: 08/09/1386

بدعت عجيب سعودي‌ها در تفتيش زايران ايراني
منتشر شده در تاريخ: 06/09/1386

معضل پيردختران در عربستان!
منتشر شده در تاريخ: 29/08/1386

راي عجيب سعودي ها: 200 ضربه شلاق براي قرباني تجاوز جنسي
منتشر شده در تاريخ: 26/08/1386

شش شهر هوشمند در عربستان راه‌اندازي مي‌شوند
منتشر شده در تاريخ: 10/08/1386

حمله تندروهای وهابی به حجاج شیعه بحرینی
منتشر شده در تاريخ: 26/07/1386

لذت رانندگی زنان عربستانی را به بحرین کشاند
منتشر شده در تاريخ: 24/07/1386

رسوم جاهلي در عربستان: مرد عربستاني پس از 30 سال، صورت زنش را نديده است!
منتشر شده در تاريخ: 21/07/1386

به ایران اعتماد نکنید
منتشر شده در تاريخ: 16/05/1386

اوج سختگيري ماموران خشن سعودي بر حجاج ايراني
منتشر شده در تاريخ: 17/04/1386